Touristik Label - 1023MN06: Rozdeşti - Refugiul Cânaia - Şaua Cânaia

Map 1 Map 2