Touristik Label - 401MN24: Şimon - Culmea Bălăban - sub Şaua Poliţe

Map 1 Map 2