Touristik Label - 12 Cabana M. Roşu - Şaua Gropşoarele - Curmătura Stânii

Map 1 Map 2