Vf Peleaga cu pornire de la Cabana Pietrele

Map 1 Map 2 Map 3