Touristik Label - 206MN31: Cabana Buta - Vf. Piule - Vf. Pleşa - DN66A

Legătura Cabana Buta - Gura Butei, peste Culmea Piule-Pleșa
Traseul nr. 31 Bandă Galbenă este traseul de legătură între Cabana Buta și Bordu Izvorului, în apropiere de Cheile Buții, străbătând culmea Piule-Pleşa, cu priveliști frumoase spre Oslea și Munții Vâlcan. Marcaje rare, periculos iarna, în funcţie de cantitatea şi calitatea zăpezii, nu se recomandă urcarea prin vâlcelul abrupt.direct în Vârful Piule.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
12,43km
Durată
5:00-6:00h
Urcare
680m
Coborâre
1350m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

De la Cabana Buta, împreună cu traseul 30 (punct galben) trecem pârâul şi ocolim îngrăditura stânei Buta prin dreapta, apoi urcăm pe un picior înierbat şi intrăm în pădure. Urmează un parcurs uşor pe curba de nivel până într-o poiană mare, cu un stâlp de marcaj în mijloc. La marginea poienii traversăm pârâul Buta Mică (alimentare cu apă!) şi intrăm din nou în pădure, unde ne aşteaptă un urcuş uşor. Ne apropiem de baza abruptului Gurganul, unde pădurea lasă loc tufelor de jnepeni, arini şi alte tufărişuri. Aici, după un stâlp indicator vechi traseul are două variante.  În una din variante schimbăm direcţia spre dreapta și urcăm pe grohotiș, apoi printre jnepeni în Şaua Scorota (Iepei), unde din nou întâlnim un indicator ruginit cu săgeţi. Punctul galben coboară spre stâna Scorota, iar noi urcăm spre stânga, trecând mai multe vârfuri mici, până în Vârful Piule, maximul de altitudine din acest traseu, marcat cu un stâlp metalic. Cealaltă variantă - nerecomandată iarna sau pe coborâre - urcă direct în Vârful Piule printr-un vâlcel abrupt. De pe Vârful Piule urmăm Creasta Piule-Pleşa spre SE. Primul vârf nu-l urcăm, ci îl ocolim spre stânga pe la baza unui abrupt mare de calcar (Piatra Albă). Apoi ne angajăm în parcurgerea unei custuri înguste, pe care sunt tufe de jnepeni până într-un vârf ca o spinare lungă de 100 m. După o coborâre abruptă urmează o nouă custură acoperită de vegetaţie luxuriantă care pare înspăimântătoare, dar care poate fi parcursă în bune condiţii, la început pe vârf, iar apoi, în ocolire prin dreapta, pe nişte brâne înierbate. Un pâlc mare de jnepeni îl ocolim prin dreapta, creasta devine mai blândă cu largi pajişti pe care le traversăm cu uşurinţă, chiar dacă marcajul este mai rar. Ultimul vârf al crestei este Vârful Pleşa, marcat cu o momâie mare şi de pe care avem o largă panoramă asupra Văii Jiului de Vest. După Vârful Pleşa creasta "cade" brusc şi noi coborâm prin pajişti frumoase în care molizi rari iau treptat locul tufelor de jnepeni până la o stână părăsită. Aici cotim cu 90 de grade spre dreapta şi intrăm în pădure, angajându-ne în coborârea finală. După aproximativ 350 m de la intrarea în pădure întâlnim o poiană la capătul căreia este un izvor amenajat. După poiană urmează o coborâre accentuată prin pădurea de molid care lasă treptat locul foioaselor. Ajungem într-o altă poiană în care întâlnim schitul Dâlma Mare. De la schit e drum forestier şi întâlnim din loc în loc câte o troiţă cu acoperiş - închisă (sunt 5 troiţe până jos). Ultima troiţă este la DN66A, lângă un pod, unde se termină traseul şi poate fi folosită ca reper pentru cei care parcurg traseul în sens invers, săgeata indicatoare de marcaj nefiind foarte vizibilă.

Etape

Cabana Buta - Şaua Scorota - Vârful Piule - Vârful Pleşa - DN66A

Descriere

 

Traseul 31 BG traversează culmea Piule-Pleşa, cu vârfurile Pule, Piatra Albă și Pleșa, pornind fie de la Cabana Buta, fie de la Bordu Izvorului (Gura Butei). Este un traseu destul de dificil, în cca 5 - 6 h de drumeție, cu aprox. 2000 de m diferențe de nivel. Iarna, traseul poate pune probleme, în funcţie de cantitatea şi calitatea zăpezii.

De la Cabana Buta, pornim împreună cu PG (traseul 30), trecem pârâul, depășim stâna Buta prin dreapta și urcăm pe un picior înierbat în pădure. Urmează un parcurs uşor pe curba de nivel până într-o poiană mare, cu un stâlp de marcaj în mijloc. La marginea poienii, traversăm pârâul Buta Mică (sursă de apă) şi intrăm din nou în pădure până la baza abruptului Gurganul, cu pereți de 80-120 m înălțime, unde pădurea lasă loc tufelor de jnepeni, arini şi alte tufărişuri. Un stâlp indicator vechi ne prezintă cele două variante ale traseului. Pentru prima, poteca continuă alături de marcajul PG până în Șaua Scorota, printr-o zonă de grohotiș și jnepeni. Poiana largă din Şaua Scorota (Şaua Iepei) ne îmbie la popas, cu privelisti ce se deschid spre toate zările. Spre NV, dincolo de Muchia Drăgşanului şi Şaua Plaiului Mic se ridică semeţe piramidele de piatră ale Pelegii şi Păpuşii. 

A doua variantă urcă direct pe Vârful Piule, printr-un vâlcel abrupt (potecă nerecomandată iarna sau pe coborâre). De pe Vârful Piule vom urma Creasta Piule-Pleşa spre SE, coborând pe la baza unui abrupt mare de calcar (Piatra Albă), pe care  îl vom ocoli spre stânga. Apoi se parcurge o custură îngustă, cu tufe de jnepeni, până într-un vârf cu o spinare lungă. De aici vom coborî abrupt, la o nouă custură acoperită de vegetaţie luxuriantă, o vom traversa, apoi ocoli, pe nişte brâne înierbate.până când creasta devine mai blândă cu pajişti largi pe care le traversăm cu uşurinţă, chiar dacă marcajul este mai rar. Ultimul vârf al crestei este Vârful Pleşa, marcat cu o momâie mare şi de pe care avem o largă panoramă asupra Văii Jiului de Vest, asupra Munților Oslea și Munților Vulcan. 

De aici creasta „cade” brusc, coborând la o stână părăsită, prin pajişti frumoase în care molizi rari iau treptat locul tufelor de jnepeni. Cotim la dreapta în coborârea finală prin pădure, întâlnim un izvor amenajat într-o poiană și continuăm până la etajul foioaselor. Într-o altă poiană se află schitul Dâlma Mare, iar de aici urmăm un drum forestier, întâlnind 5 troiţe până jos. Ultima troiță se află pe DN66A, lângă un pod, loc unde se termină traseul. Această troiță poate fi folosită ca reper pentru cei care parcurg traseul în sens invers.

Observații

Marcajul este mai rar şi şters, mai ales în zona vârfului Pleşa. Traseu periculos iarna.

Vreme

Persoane care au contribuit si comentat

 

Cabana Buta - Vf. Piule - Vf. Pleşa - DN66A în Hunedoara, Retezat este un traseu de Drumeţie mediu.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră