Touristik Label - 3 Cabana Voina - Vf. Iezeru Mare - Vf. Păpuşa - Cabana Voina

Circuit pe creasta Iezer- Păpușa, de la Cabana Voina
Traseul nr. 78 Bandă Roșie este traseul de creastă în circuit al Masivului Iezer Păpuşa, pornind și sfârșind la Cabana Voina. Alegând varianta cu pornire spre vest, în primă fază se străbate un drum forestier peste Muntele Văcarea, ajungând la 2000 de m și urcând peste vârfurile Văcarea, Tărâţoasa și apoi Căţunu. Când se ajunge la bifurcația de poteci, Crucea Ateneului, se poate coborî la Refugiul Iezer pentru înnoptare, apoi se urcă înapoi în creasta Iezerului Mic, părăsind drumul forestier. Zona devine mai stâncoasă pe măsură ce se se depășeșc vârfurile Iezerul Mic, apoi Iezerul Mare, și într-un final Vârful Roșu (2470 m), cel mai înalt din această grupă montană. De la Roșu, se coboară ușor pe Culmea Piscanu până la Vârful Bătrâna, apoi se ajunge în spinarea largă a Plaiului lui Pătru în punctul „Izvorul din Plai". De aici urmează ascensiunea peste Vf. Frăcea, traversând apoi mai multe vârfuri într-o zonă largă și ajungând în zona stâncoasă Spintecătura Păpuşii. Am ajuns sub vârful Păpușa, pe care îl ocolim spre sud, printr-o zonă înierbată şi largă, până în Şaua Grădişteanu. Poteca continuă pe nişte plaiuri largi, prin Şaua Găinaţu Mare şi apoi pe versantul vestic al Vf. Găinaţu Mare, depășește o stână, intră în pădure, ajunge la Valea Largă și apoi la șoseaua spre Cabana Voina. Este un traseu destul de solicitant, cu peste 4000 de m diferențe de nivel, într-o drumeție de aprox. 14.5 h. Efortul depus ne va fi răsplătit de perspectiva frumoasă asupra văilor înconjurătoare, coama Pietrei Craiului, Creasta Făgăraşului, Masivul Leaota și Depresiunea Câmpulung.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
hard
Distanţă
33,90km
Durată
~14:00h
Urcare
2220m
Coborâre
2220m
Vârf
2450m

Tabs

Indicaţii de orientare

Traseul de creastă al Masivului Iezer Păpuşa poate fi început de la Cabana Voina. Se urcă din proximitatea cabanei pe marcajul BR, către vest, pe un drum forestier. Trecem printr-o zonă de defrişare şi ajungem în zona de gol alpin, într-o poiană unde se află o stână. Continuăm pe drum ţinând linia culmii peste Vf. Văcărea. De aici schimbăm direcţia uşor către V-NV iar de pe Vf. Tărâţoasa ne îndreptăm către NV, trecem peste Vf. Căţunu şi ajungem la Crucea Ateneului. De aici se poate cobora către Nucşoara pe drum forestier spre vest sau către Cândeşti, la început drum forestier şi apoi potecă spre SV şi apoi sud. Tot de la Crucea Ateneului se poate cobora către E la Refugiul Iezer şi apoi la Cabana Voina. De la Crucea Ateneului, BR continuă spre nord părăsind drumul forestier. Zona devine mai alpină şi stâncoasă. Traseul traversează pe versantul vestic până pe Vf. Iezerul şi apoi pe versantul estic până pe Vf. Roşu. De pe Vf. Roşu se poate traversa până în Masivul Făgăraş prin Curmătura Oticu Mezei, până în Curmătura Brătilei. Continuăm spre NE la început în coborâre până într-o şa largă şi apoi urcăm peste Vf. Piscanu de pe care coborâm în Şaua Bătrâna. Urcăm prelung până sub Vf. Bătrâna, pe sub care traversăm pe versantul lui sudic. De aici se poate coborî către Cabana Voina pe piciorul sudic desprins din acesta spre sud, Plaiul lui Pătru. Traseul de creastă continuă spre est şi apoi urcă spre NE către Vf. Frăcea, traversând mai multe vârfuri într-o zonă largă. Încet încet caracterul crestei se schimbă, această devine mai stâncoasă şi ajungem în Spintecătura Păpuşii. De aici urcăm susţinut, printr-o zonă bolovănoasă dar nu atingem Vf. Păpuşa ci îl ocolim pe la sud. De aici se poate urca spre nord pe Vf. Cascue şi apoi se poate traversa Muntele Cascue sau Muntele Dracsin în coborâre către Cabana Cascoe. De aici coborâm direct spre sud, printr-o zonă înierbată şi largă, până în Şaua Grădişteanu, unde se intersectează două drumuri utilitare. Spre vest se poate coborî pe potecă până la Cabana Cuca pe BA sau TG. Coborâm prin preajma drumului direct spre sud şi apoi SV pe nişte plaiuri largi. Trecem prin Şaua Găinaţu Mare şi apoi pe versantul vestic al Vf. Găinaţu Mare, unde se află o construcţie părăsită. Ne îndreptăm spre vest şi ajungem lânga o stână de unde traversăm pe la liziera pădurii spre sud. Intrăm în pădure şi coborâm pe aceeaşi direcţie prin preajma unei coame, până când ajungem în Valea Largă, de unde coborâm pe drumul forestier care ne conduce în DJ. Trecem podul şi continuăm spre nord. În scurt timp ajungem la Cabana Voina.

Etape

Cabana Voina - Muntele Văcarea - Vf. Iezeru Mare - Curmătura Bătrâna - Vf. Păpuşa - Muntele Găinaţu Mare - Cabana Voina

Descriere

Traseul nr. 78 BR este un traseu dificil, în circuit, urcând de la Cabana Voina peste vârfurile Iezerului și continuând până sub Vârful Păpușa, de unde se revine la Cabana Voina, peste muntele Găinaţu Mare și Valea Largă. Este un traseu cu marcaj bun în partea superioară, dar cu zone de marcaj rar în zona Vf. Găinaţu și care poate pune probleme iarna, în funcție de cantitatea și calitatea zăpezii.

Pornind de la Cabana Voina, vom urca către vest, pe un drum forestier, depășind o zonă defrișată și ajungând în zona de gol alpin, într-o poiană unde se află o stână. Drumul continuă pe linia culmii Văcărea, observând pantele foarte înclinate şi împădurite ale Muntelui Văcărea, care lasă apelor foarte puţin loc de trecere spre Valea Bătrâna. Curând direcția se schimbă către V-NV, trecând peste vârfurile Văcarea, Tărâţoasa și apoi Căţunu, și ajungând la peste 2300 de m, la Crucea Ateneului. Aici este bifurcație de trasee către:

  • Cabana Voina, pe la Lacul Iezer, pe marcaj Bulină Albastră (traseul 79);
  • Cabana Voina, peste culmea Muntelui Iezerul Mare, marcaj CA (traseul 80);
  • Bahna Rusului, peste M Șețu, pe marcaj Triunghi Roșu (traseul 84);
  • Cândești, peste Piscul Caprei, pe marcaj Triunghi Albastru (traseul 86).

De la Crucea Ateneului, marcajul Bandă Roșie părăsește drumul forestier și intră într-o zonă mai stâncoasă, traversând pe versantul estic al Iezerului Mic (2383 m), apoi pe cel vestic al Vârfului Iezerul Mare (2462 m) și ajungând pe Vârful Roșu (2470 m), cel mai înalt din masivul Iezer Păpușa. De aici vom admira creasta Făgărașului, spre care putem face punte, prin Curmătura Oticu Mezei, până în Curmătura Brătilei, pe marcaj Triunghi Roșu (traseul 70).

Coborând în șaua largă și apoi urcând peste Vf. Piscanu, vom ajunge în Şaua Bătrâna, de unde se urcă pieptiș și lung până sub Vf. Bătrâna, pe sub care vom traversa pe versantul sudic, ajungând în spinarea largă a Plaiului lui Pătru în punctul „Izvorul din Plai", la intersecția cu traseul Triunghi Roșu spre Cabana Voina, peste Plaiul lui Pătru (traseul 81).

Traseul de creastă continuă spre est şi apoi urcă spre NE către Vârful Frăcea (2241 m), lăsând în spate povârnişul nordic al Bătrânei și traversând mai multe vârfuri într-o zonă largă. Încet încet caracterul crestei se schimbă, aceasta capătă un aspect stâncos, vom coborî panta accidentată a Vârfului Tambura (2294 m) și apoi vom urca din nou către Spintecătura Păpuşii (2220 m), observând la nord grohotişul Căldării Barbului.

Din șa, vom urca susținut printr-o zonă bolovănoasă, aproape de Vârful Păpuşa (2391 m), la intersecția cu marcajele ce coboară spre Cabana Voina (pe la Cabana Cuca):

  • Triunghi Galben, venind de pe Muntele Cascoe (traseul 82);
  • Bandă Albastră, venind de pe Muntele Dracsin (traseul 83).

Merită urcat pe Vârful Păpușa pentru a admira orizontul panoramic nemărginit, având în prim-plan Coama Pietrei Craiului, albă şi strălucitoare, ca un enorm arc de piatră. Apropierea de zidul alb al Pietrei Craiului dau posibilitatea observării în detaliu a celor mai mici amănunte pe porțiunea peretelui vestic cuprins între Umerii Pietrei Craiului şi Şaua Funduri. Departe, la nord, peste Muntele Dracsin, zărim Creasta Făgăraşului, prelungită prin Culmea Tămaşul Mare, până în Piatra Craiului, în timp ce spre S-E se ridică Masivul Leaota cu numeroasele lui spinări, desprinse din vârful principal. La poalele Masivului Iezer - Păpuşa, spre sud, se aşterne pitoreasca depresiune a Câmpulungului, Valea Cuca ce adună apele de sub Păpușa și Culmea Găinaţul Mare. La est, vom observa vârfurile peste care am traversat până aici, Tambura, Plaiul lui Pătru, Vârful Iezerul Mare, Vârful Iezerul Mic şi Culmea Văcărea - Căţun.

            Revenind la traseul de creastă, se coboară direct spre sud, printr-o zonă înierbată şi largă, pe Muntele Grădişteanul, prelungire sudică din Vârful Păpuşa, până în Şaua Grădişteanu. În dreptul ultimelor izvoare ale Argeşelului întâlnim, pe creastă, cunoscuta Poian㠄Sf. Ilie", unde găsim în apropiere, un izvor. Aici poteca se intersectează cu două drumuri utilitare, iar spre vest, se poate coborî pe potecă până la Cabana Cuca, continuând pe marcajele Triunghi Galben (traseul 82) și Bandă Albastră (traseul 83).

Urmând drumul, vom coborî spre sud şi apoi SV pe nişte plaiuri largi, depășind Şaua Găinaţu Mare și continuând pe versantul vestic al Vârfului Găinaţu Mare (1832 m), ajungând la o stână, de unde se coboară în pădure. De aici, se mai fac cca. 2 h până la Cabana Voina, coborând pantele Piciorului Văii Largi. Odată ajunși la confluenţa Văii Rele cu Valea Largă, se urmează drumul forestier de pe Valea Largă, care ne conduce în șosea. Aici vom trece podul și vom coti spre nord, pentru a ajunge la Cabana Voina, unde încheiem circuitul.

Observații

Marcaj bun până pe Vf. Roşu, marcaj rezonabil până pe Vf. Păpuşa, zone de marcaj rar în zona Vf. Găinaţu.

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit

 

Cabana Voina - Vf. Iezeru Mare - Vf. Păpuşa - Cabana Voina în Argeş, Făgăraş este un traseu de drumeţie dificil.
0
0 voturi

Comentarii

Your Comment