Touristik Label - 310MN01: Tureni - Piatra Secuiului - Cabana Râmeţ - Platoul Ciumerna - Poiana cu narcise de la Negrileasa

Traseul de creastă al Munților Trascău - „Magistrala Apusenilor”
Traseul 1 Bandă Roșie este traseul de creastă al Munților Trascău, o adevărată provocare, însumând peste 100 de km de poteci, parte din „Magistrala Apusenilor”, care trece și peste Munții Bihor și Vlădeasa. Iubitorii muntelui aleg anumite tronsoane pentru a vizita cele mai atractive dintre obiective: Cheile Turenilor, Cheile Turzii, Colţii Trascăului, platoul Bedeleu, Cheile Mănăstirii, Piatra Cetii, Piatra Craivii, platoul carstic Ciumerna, Poiana cu Narcise s.a.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
110,45km
Durată
46:00-51:00h
Urcare
5339m
Coborâre
4693m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

Marcajul BR pleacă din Cluj-Napoca (zona Colina – Mănăștur), străbate Dealurile Feleacului, se apropie de versantul drept al Cheilor Turenilor şi apoi traversează autostrada A3 pe un pasaj rutier. De aici și până în Cheile Turzii, traseele 1 și 31 au aceeași rută. Amonte de Cheile Turzii trecem Valea Hășdatelor, urcăm pe lângă pădure şi apoi parcurgem Culmea Petreștilor printr-o zonă de pășune și tufișuri. De la Noua Mănăstire a Petridului, cotim spre stânga (SV) și coborâm la drumul paralel cu Valea Arieșului, pe care-l urmăm până la podul peste Arieș. Însoţim DN75 mai puţin de 1 km, străbatem localitatea Moldovenești și apoi o pădure. Ieșim pe spinarea unui deal golaș, iar după o zonă cu pășuni și pâlcuri de copaci, urcăm în șaua dintre Vf. Piatra Secuiului și Vf. Colţii Trascăului. Dacă avem timp, ne putem abate până pe unul din vârfuri. Reveniţi la traseu, urmăm un scurt parcurs pe curba de nivel, după care ne angajăm într-o coborâre abruptă și solicitantă prin pădurea din partea nordică a masivului. La ieșirea din pădure, panta se mai îndulcește și pe un drumeag intrăm în nordul localităţii Rimetea. Urmăm DJ107M până în centrul satului, unde se află o piaţă mare având în mijloc un izvor foarte puternic, amenajat frumos. Localitatea este candidată la includerea în patrimoniul UNESCO, casele albe sunt frumos conservate, există pensiuni, muzee, magazine de suveniruri, două biserici și altele. Din Rimetea, urcăm spre vest printre terasele înierbate, iar după aproape 1 km cotim spre stânga pe una din ele. Depășim o culme de deal, apoi ocolim o vale pe curba de nivel și trecem pe la izvorul Rimetea. Trecem altă culme și parcurgem în coborâre o zona frumoasă cu copaci mari și rari. Ajungem la drumul care urcă de-a lungul Pârâului Muntelui, pe care-l însoţim vremelnic alături de traseul 7 (CA) până într-o poiană. De aici, urcăm prin pădure pe un drum forestier și într-o poiană întâlnim traseul 5 (BA). Trecem printr-o pădure de mesteceni tineri și ajungem pe platoul Bedeleu, unde ne îndreptăm spre un stâlp indicator cu 4 săgeţi montat într-un loc dominant (intersecţia traseelor 1, 4 și 5). Continuăm plimbarea pe platou înspre sud, iar într-o poiană largă poposim lângă o mică căsuţă de piatră. În apropiere se află o cruce de piatră și mai jos un izvor, loc numit La Rogoaze. Aici întâlnim traseul 3 (BG) alături de care ne continuăm plimbarea pe platoul Bedeleu. După despărţirea de acesta intrăm într-o zonă de poieni, porţiuni de pădure și tufișuri, prin care trebuie să urmărim cu atenţie marcajele. Pe un copac este marcată destul de discret și despărţirea de traseul 5 (BA), dar în scurt timp traseul nostru intră pe un drumeag pe care-l vom urma mult timp de acum înainte. Acesta se transformă încet-încet într-un drum bun, care urmărește un parcurs eficient, fără urcări sau coborâri mari, traversând pâlcuri de pădure sau zone deschise. După ocolirea Dealului Secului, care-și merită numele, trecem prin pâlcul de case Vicești, străbatem cătunul Florești, apoi trecem pe lângă case din Valea Inzelului. De aici, ne sunt utili stâlpii de marcaj poziţionaţi în locurile esenţiale. Trecem printr-un pâlc de pădure, apoi urmează fâneţe și mici livezi ajungând la DJ107I într-o curbă tip ac de păr. Mergem pe acest drum mai puţin de 400 m până într-o staţie de autobus de la care coborâm printre gospodăriile satului Valea Uzei la Cabana Râmeţ. De la Cabana Râmeţ, urmăm DJ750C mai puţin de 1 km, străbătând astfel parcursul scurt al Cheilor Mănăstirii. Ajungem la o troiţă nouă, părăsim acest drum și urcăm pe lângă un pâlc de cabane. Traversăm o frumoasă pădure și intrăm în cătunul numit sugestiv Faţa Pietrii. Urcăm în locul numit Jiju, aflat pe interfluviul dintre văile Geoagiu și Galda. De aici, urmăm drumul care coboară deodată cu stâlpii de curent și folosim o scurtătură pe lângă stâlpi. După un parcurs oarecum pe curba de nivel pe lângă case și grajduri părăginite acoperite cu paie, părăsim traseul stâlpilor și coborâm pe un drumeag pe lângă un saivan mare nou construit până în Valea Cetea unde întâlnim DC76. De aici, ne angajăm într-o urcare întortocheată printre casele satului Răicani, aproximativ de-a lungul altor stâlpi de curent. Întâlnim un drum mai mare care urmărește curba de nivel, pe care-l urmăm până întâlnim traseul 19 (TR). Mergem pe marginea pădurii cca 300 m, apoi coborâm la DJ107K printr-o pădure de fag și stejar. Parcurgem acest drum mai bine de 1 km, apoi trecem pârâul și ne angajăm în urcare. La început urcăm pe albia unui pârâu, apoi folosim vremelnic un drum forestier, pe care-l părăsim pentru o potecă care urcă pe culme, de unde admirăm silueta fotogenică a Pietrei Bulzului. Trecem apoi pe lângă mai multe adăposturi folosite de crescătorii de animale, unele improvizate și altele trainice. După ce întâlnim traseul 20 (TA) care vine de la Cricău, urcăm spre Piatra Craivii, întâi pe pășunea cu copaci rari și mari, apoi prin pădure. Într-o poiană întâlnim traseul 19 (TR) și indicatorul care ne îndeamnă să urcăm Piatra Craivii folosind marcajul traseul 21 (PA). Urmăm un lung parcurs frumos pe interfluviul dintre văile Bucerdea și Cricău pe un drumeag ce șerpuiește printre stejari rari și ocolește Vf. Sfredelașul prin stânga (S-V). Traseul 19 (TR) ne părăsește. Continuăm parcursul la înălţime, traversăm o zonă împădurită, apoi trecem printr-o tăietură de pădure pentru a ieși într-un platou frumos cu tufe de ienuperi. Din nou pădure, tot mai deasă, unde traseul folosește un drum bine întreţinut care o străbate cu ușurinţă. La ieșirea din pădure întâlnim niște stâne construite din materiale moderne. Urmează o succesiune de poieni și pâlcuri de pădure sau zone cu pădurea tăiată, iar la apropierea de platoul Ciumerna frumoase plaiuri cu copaci mari și rari. După întâlnirea cu traseul 17 (CG), drumul continuă pe platoul calcaros, printre doline, întâlnește niște stâne și parcurge o pădure depășind două vârfuleţe împădurite. Ocolim Vf. Muncelului prin stânga (SV) prin niște poieni unde ne ajută stâlpii de marcaj montaţi în locurile esenţiale. Admirăm Cheile Caprei spre sud. Lăsăm în dreapta o gospodărie, marcajul urmărind culmea pe deasupra ei. Urmează un parcurs lung și frumos în care alternează pășunile și pâlcurile de pădure. Marcajul folosește drumuri forestiere și este bine realizat. Pădurea se schimbă, apar molizii. Întâlnim un drum bun care vine din Mogoș și ajungem în Poiana Negrileasa. La 5 minute se află cabana nou construită cu acelasi nume. În anotimpul potrivit aici putem admira poienile cu narcise (rezervaţie naturală).

Etape

Tureni - A3 - Dl. Petridului - Ch. Turzii - Măn. Petridului - V. Arieșului - Moldovenești - Piatra Secuiului - Rimetea - Izvorul Rimetea - Pârâul Muntelui - Platoul Bedeleu - Florești - DJ107I - Valea Uzei - Cabana Râmeţ - Cheile Mănăstirii - Faţa Pietrii - Răicani - Valea Galda - lângă Piatra Bulzului - lângă Piatra Craivii - lângă Vf. Sfredelașu - Dealu Hulmurilor - Platoul Ciumerna - lângă Vf. Muncelului - Pădurea Mlaca - Poiana cu narcise de la Negrileasa

Descriere

Traseul 1 BR este traseul de creastă care parcurge întreaga lungime a Munților Trascău, peste Cheile Turzii, Vf. Colţii Trascăului, platoul Bedeleului, Cheile Mănăstirii - Piatra Bulzului - Piatra Craivii, platoul carstic Ciumerna și Poiana cu narcise de la Negrileasa. Este un traseu solicitant, pe parcursul a 3-4 zile de drumeție, cu urcări și coborâri succesive.

Deoarece acest traseu însumează peste 110 km, iubitorii muntelui aleg anumite tronsoane pentru a vizita, cu precădere, cele mai atractive dintre obiectivele turistice. Astfel, lângă Tureni, se pot vizita Cheile Turenilor (traseul 30), cu un relief carstic relativ tânăr, marcat de lapiezuri și doline formate mai ales pe versantul stâng. Pe versantul drept, se regăsesc mici peșteri, care sunt însă simple cavități, cu lungimi de la câțiva metri la maximul de 58 m, în cazul Peșterii Liliecilor. Prezența pereților abrupți (160 m la ieșirea dinspre Copăceni) oferă posibilitatea de practicare a alpinismului și escaladei. Dincolo de autostrada A3, de-a lungul pârâului Hășdate, ne așteaptă mult mai cunoscutele Cheile Turzii. 

Cu o lungime de 3.5 km, pereți înalți și abrupți, turnuri, contraforturi, platouri carstice și peșteri, Cheile Turzii se pot vizita fie pe cursul apei (traseul 33), fie pe versanți (traseul 34). Dacă străbatem cheile din aval spre amonte ne întâmpină panorama peretelui stâng, dominată de Turnul Galben. Pe versantul opus pot fi admirați Pereții cu Trepte, cu cel mai mare grohotiș la bază: Grohota Pădurii. Zona este de asemenea un punct de atracție pentru alpiniști, preferat fiind Peretele Uriaș, înalt de peste 200 m. Cheile Turzii este rezervație naturală inclusă în patrimoniul UNESCO.

În preajma localității Rimetea, găsim Muntele Piatra Secuiului cu cele două vârfuri Piatra Secuiului și Colţii Trascăului, de o frumusețe greu de egalat. La poalele muntelui, merită vizitat satul secuiesc Rimetea, cu pensiuni, muzee, magazine de suveniruri, două biserici și case, toate albe. Datorită eforturilor de conservare depuse de localnici şi restaurării (nealterate) a 138 de case tradiţionale secuieşti, satul Rimetea a fost declarat, în anul 2000, zonă arhitecturală şi urbană protejată. Mulți consideră satul Rimetea cel mai frumos sat din Transilvania, atât din punct de vedere al mediului înconjurător, cât şi al construcţiilor din sat. 

Piatra Secuiului este unul din cele mai înalte masive din Trascău şi adăposteşte câteva guri de peşteri, cea mai cunoscută fiind Grota Haiducilor (traseul 9), cu o deschidere asemănătoare unui portal cu 3 arcade. Cele mai înalte piscuri ale masivului se înalță atât de mult, încât soarele răsare de după primul și dispare după al doilea, urmând să răsară încă o dată, motiv pentru care se spune că la Rimetea soarele răsare de două ori. Putem urca pe vârful Piatra Secuiului pe CR (traseul 7), iar panorama de aici, asupra satului, a cetății Colțești și a Depresiunii Trascău, privite parcă din avion, merită tot efortul. 

De la Rimetea, traseul urcă pe la obârșiile pârâului Rimetea, printre terasele înierbate la marginea Pădurii Oprite, apoi continuă pe sub muchia stâncoasă ce coboară de pe vârful Ardașcheia și urcă pe platoul Bedeleu, pe deasupra Cheilor Siloșului (traseul 5) și Cheilor Plaiului (traseul 4). 

De aici coborâm prin mai multe zone cu păduri tinere de fag, ocolind Dealul Secului, la cătunul Florești, apoi printre gospodăriile satului Valea Uzei până la Cabana Râmeţ. Suntem aproape de Mănăstirea Râmeț și putem străbate Cheile Mănăstirii, apoi Defileul Geoagiului, pentru a vizita Cheile Râmețului, splendide și sălbatice. (traseul 15)

De la Cheile Mănăstirii, traseul BR traversează câteva culmi domoale, coboară la drumul care urca pe fundul văii prin Cheile Tecșesti, continuă prin localitatea Răicani și urcă la intersecția cu TR (traseul 19) - care vizitează cele mai frumoase obiective din zonă: Băile Romane din Cheile Cetii, Vârful Piatra Cetii și Poiana cu Narcise Tecșești. Rezervația naturală Piatra Cetii se remarcă printr-o mare diversitate floristică, cu specii care necesită ocrotire. Piatra Cetii constituie de asemenea un obiectiv turistic datorită detaşării sale ca înălţime faţă de culmile din jur, bine vizibilă dinspre Valea Mureşului. Cel mai înalt punct al masivului este Vârful Piatra Cetii (1233 m). De aici se văd Piatra Bulzului şi Piatra Craivii, următoarele obiective pe care le vizitează traseul BR.

Trecem Defileul Gâldei, continuăm pe albia pârâului Bulz, apoi pe o potecă care urcă pe o culme de unde putem admira silueta fotogenică a Pietrei Bulzului. După ce trecem pe lângă mai multe adăposturi folosite de crescătorii de animale și ajungem aproape de Vf. Piatra Craivii (1078 m). Dacă mulți urcă pe Piatra Craivii strict pentru priveliști, există, totuși, câțiva care merg acolo doar pentru că le place istoria. Pe Piatra Craivii, la baza versantului, se află cetatea dacică Apoulon, găsită accidental în timpul unor săpături arheologice, acum peste 50 de ani. (vezi descriere traseul 21)

Următorul obiectiv de interes este platoul carstic Ciumerna, cu două vârfuleţe împădurite care străjuiesc lacul Iezerul Ighiel (traseul 17), cel mai mare lac de baraj natural pe calcare din România. Lacul are o culoare frumoasă, iar locul în care este așezat, între culmi împădurite, îi dă și mai mult farmec. Relieful carstic al platoului Ciumerna îți scoate în față doline și crovuri, iar cu puțin talent poți găsi și niște peșteri foarte puțin umblate. 

De pe platou poteca BR ocolește Vf. Muncelului, lăsând la sud priveliștea spre Cheile Caprei (traseul 26) și Vf. Dâmbău - cel mai înalt din Trascău (traseul 25). Continuăm spre Cabana Negrileasa lângă care se află o rezervaţie naturală de interes național. Poienile cu narcise de la Negrileasa, însumează cca.45 de hectare, situată la altitudini cuprinse între 1150-1250, pe culmea și versantul NV al Dealului Buciumanilor și versantul NE al muntelui Vălcoi. Din păcate, datorită pășunatului, numărul narciselor înflorite primăvara scade de la an la an. Specia de narcisă protejată este numită de localnici luşca sau ruşculiţa. La Cabana Negrileasa se poate ajunge din satul Valea Negrilesii, urmând un drum forestier, ori dinspre Vf. Dâmbău, pe BA (traseul 23).

Observații

Marcaje șterse în jud. Cluj. Pe ultima porţiune, întalnim marcajul vechi BA.

Vreme

Persoane care au contribuit si comentat

 

Tureni - Piatra Secuiului - Cabana Râmeţ - Platoul Ciumerna - Poiana cu narcise de la Negrileasa în Cluj, Alba, Trascău este un traseu de Drumeţie mediu.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră