Touristik Label - 506MN28: Uricani - Curmătura Tulişa - Vf. Lazărului - Vf. Păpuşa - Vf. Peleaga

Legătura Depresiunea Petroșani - Vf. Peleaga
Traseul nr. 28 Cruce Galbenă este traseul de legătură între localitatea Uricani din Depresiunea Petroșani și Vârful Peleaga, cel mai înalt din masiv, cu panorame largi și pitorești, de-a lungul culmilor Pilugu, Văcarea, Custura-Gruniu și Custura-Păpușa. Pe parcursul iernii, segmentul Vârful Lazărului - Vârful Peleaga, poate fi periculos.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
dificil
Distanţă
26,81km
Durată
10:00-12:00h
Urcare
2930m
Coborâre
1130m
Vârf
2463m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

În partea de vest a oraşului Uricani, lângă DN 66A se află un izvor amenajat, iar la 300 m aval de izvor, înspre Petroşani, lângă podul peste pârâul Sterminos, se află pornirea în traseul 28, un marcaj cruce galbenă fiind pictat pe peretele unei case. La început urcăm pe nişte uliţe din localitate, apoi prin poieni, fânaţe şi pâlcuri de pădure. Întâlnim un drum forestier mai serios pe care urcăm circa 600 m, apoi ajungem într-o tăietură de pădure cu mai multe drumuri forestiere încâlcite. Urmărind în general culmea Dealul Şerpilor ieşim din pădurea de fag cu puţin sub vârful Şerpilor (un grup de stânci) într-o frumoasă poiană în care se află un izvor. Ocolind Vârful Şerpilor prin dreapta (est), traversăm câteva pâlcuri de pădure şi ajungem la o stână, a cărei îngrăditură o străbate exact prin mijloc. De la stână urcuşul este mai lin şi traseul urmăreşte de acum un drum care în aproximativ 2,5 km ajunge în Curmătura Tulişa, unde se află două cruci, una de metal şi una de piatră. Chiar înainte de curmătură, lângă drum, întâlnim a treia cruce, din lemn, lângă izvorul Gheorghe Tătărăscu. Din Curmătura Tulişa şi până în Vârful Custura, traseul este comun cu traseul 3 (bandă roşie). De pe vârful Custura poteca coboară spre nord, parcurge un traseu cu pâlcuri de lespezi şi ajunge în şaua Custurii. De aici ocolim vârful Păpuşa Mică şi coborâm într-o şa adâncă, numită Spintecătura Păpuşii. Apoi ne angajăm într-o solicitantă urcare până în vârful Păpuşa, unul din giganţii Retezatului, compus din două vârfuri apropiate, amândouă marcate cu câte o momâie. Coborâm în şaua Pelegii pentru a urca apoi din nou la peste 2,500 m în vârful Peleaga, cel mai înalt vârf al masivului. În zilele senine, priveliştea este foarte frumoasă în toate direcţiile.

Etape

Uricani - Vârful Șerpilor - Curmătura Tulişa - Curmătura Făgeţel - Vârful Lazărului - Vârful Custura - Vârful Păpuşa - Vârful Peleaga

Descriere

Traseul 28 CG face legătura între localitatea Uricani și Vârful Peleaga, străbătând mai multe vârfuri frumoase pe un traseu anevoios și lung. Este un traseu dificil, într-o drumeție de cca. 11 - 12 h, pe un parcurs cu aprox 4000 de m diferențe de nivel, potrivit turiștilor cu experienţă, bine echipaţi. 

Intrarea în traseu se face din partea de vest a oraşului Uricani, lângă podul peste pârâul Sterminosu, unde se află un marcaj CG pictat pe peretele unei case. Străbatem ulițele din localitate, ieșim apoi în poieni și fânațe și ajungem într-o zonă mlăștinoasă, până sub linia de înaltă tensiune. Urmăm în general culmea Dealul Şerpilor, apoi ajungem sub vârful Şerpilor (un grup de stânci) într-o frumoasă poiană în care se află un izvor. Ocolim vârful prin dreapta (est) și poposim într-o șa cu stână (Stâna din Dealul Șerpilor). De la stână urcuşul este mai lin şi traseul urmăreşte un drum care ucă în Curmătura Tulişa (intersecție cu traseul BR) pe lângă o cruce, din lemn, lângă izvorul Gheorghe Tătărăscu.

Ajunși în șa, trecem prin câteva tranșee din războiul mondial și pe lângă Monumentul Eroilor. Din Curmătura Tulişa şi până în Vârful Custura, traseul este comun BR, străbătând golul alpin cu Vârful Făgețel și apoi coborând uşor până în Curmătura Făgeţel, cel mai jos punct de pe creastă din această zonă. De aici vom urma un drum care merge pe creastă (lipsă marcaje!), apoi intrăm în pădure, pentru a ieși într-o zonă de jnepeni greu de depășit până pe muntele Pilugu Mic (1532 m) și peste vf. Pilugu Mare (1755 m), de unde continuăm pe culmea Văcărea prin jnepeniș, anevoios.

Câștigăm altitudine, ajungem la Vf. Văcărea, marcat cu o momâie mare, apoi intrăm în tărâmul lespezile de piatră pe care păşim cu atenţie. Din când în când câte o lespede ridicată de binevoitori ne arată drumul (marcajul lipseşte). De pe vârful Văcărea putem avea o frumoasă perspectivă asupra crestei pe care o avem de parcurs în continuare cu vf. Custura la finalul ei, și la S, creasta Piule-Pleşa, Oslea și munţii Vâlcan. 

După vârf, trecem printr-o serie de șei și pe lângă piscurile crestei: vf. Lazăru (2282 m), vf. Gruniu (2294 m) și vf. Ciomfu Mare (2335 m). Din Vf. Lazărului, putem vedea Retezatul în toată splendoarea sa, dominat de giganţii Custura, Peleaga, Păpuşa şi Vârful Mare. Culmea Custura-Gruiu este înierbată spre sud şi prăpăstioasă spre nord, asemeni crestei Făgăraşului. Apoi culmea se arcuiește puternic și traseul părăsește poteca ciobănească, urcă pe vf. Valea Mării, depășește o serie de mici piscuri și atacă pantele vârfului Custura. Nu vă abateți de la drumul de creastă, deoarece, de o parte și de alta sunt versanți prăvăliți cu lespezi și bolovani mari, care fac dificilă (chiar periculoasă) drumeția. 

Vârful Custura este un punct de referinţă important în Munții Retezat, al 5 vârf ca înălțime din masiv, cu o privelişte copleşitoare asupra tăurilor din căldarea Custurii. Lacul glaciar Lacul Mare al Custurii se consideră a fi situat la cea mai mare altitudine din România, însă acest record este controversat, din cauza existenţei mai multor cote.

De pe vârful Custura poteca coboară spre N şi ajunge în şaua Custurii, trecând prin Fereastra Custurii, loc unde TA (traseul 27) coboară la Stâna de Râu. Perspectivele asupra culmilor înconjurătoare, asupra lacurilor din căldarea Custurii și, de cealaltă parte, asupra Poienii Pelegii, ne captează privirea. Din Șaua Custurii, ocolim vârful Păpuşa Mică şi coborâm într-o șa adâncă, numită Spintecătura Păpuşii, de unde se urcă aprig și solicitant până în vârful Păpuşa, unul din giganţii Retezatului, compus din două vârfuri apropiate, amândouă marcate cu câte o momâie. Vârful Păpușa cu înălțimea lui de 2508 m se clasează pe locul 2 în Masivul Retezat, după Vârful Peleaga, și este al 8 din țară. 

Urmează o nouă coborâre, pe lespezi mărunte până în șaua Pelegii (2279 m), întâlnind la scurt timp marcajul BR (traseu 2), cu care ne vom însoți până în apropiere de Vârful Peleaga. În șaua Pelegii întâlnim PA (traseul 23), TG (traseul 5) și CR (traseul 9). Ne cufundăm privirea în apropiere, admirând Lacul Ghimpele (Peleaga), aflat la altitudinea de 2122 m, în partea sudică a șeii. Din Șaua Pelegii avem de urcat din nou la peste 2,500 m în vârful Peleaga, admirând în dreapta Valea Rea și cele 7 tăuri sălbatice, între care Lacul Mare, Lacul Mutătorii și Tăul cu Pietriș, în nuanțe de roșu, din cauza oxidului de fier conținut de pietrele ce le mărginesc. Izolat de celelalte vârfuri ale masivului, Vârful Peleaga, cel mai înalt din Retezat (2509 m), ne oferă prilejul de a admira o vedere panoramică greu de egalat.

Înspre N putem observa căldarea glaciară a Văii Rele, vastă zănoagă pe fundul căreia se află tăurile Văii Rele. De partea stângă a văii, stă de strajă Culmea Pietrele, cu Vârful Pietrele (2268 m) și dincolo de aceasta culmea Stânișoara, acoperind poalele culmii Retezatului. Totuși, piscul acesteia, Vf. Retezat (2484 m) ne apare ascuțit. Privind mai spre stânga, Bucura I (2433 m) se vede de aici, teșit, iar Judele (2398 m), completează orizontul. 

La SV, culmea Slăveiului străjuiește semeț valea Lăpușnicului Mare alături de culmea Drăgșanului, iar spre SE, Vf.l Custura (2457 m), completează lanțul vârfurilor ce se înșiruie înspre răsărit până la Tulișa. Pornind din Vf. Păpușa, răsfirate ca degetele de la mână, se lasă în vale culmile Valea Rea, Galeșu, Vârfu Mare și Picioru Lăncița. Drept către V și la 500 de m sub noi, uriașa căldare glaciară a Bucurei ni se înfățișează plină de grandoare.cu întreaga salbă de lacuri glaciare, ce pot fi vizitate pe poteca tematică PR Circuitul Lacurilor.

Observații

Traseu periculos iarna, mai ales pe segmentul Vârful Lazărului - Vârful Peleaga. Pe parcursul iernii, se urmează pe cât posibil creasta matematică.

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit si comentat

 

Uricani - Curmătura Tulişa - Vf. Lazărului - Vf. Păpuşa - Vf. Peleaga în Hunedoara, Retezat este un traseu de Drumeţie dificil.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră