Date cu caracter personal

Societatea SCHUBERT & FRANZKE SRL cu sediul in Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 83, jud. Cluj, reprezentata prin Josef Scheibenreif in calitate de administrator, este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor datelor cu caracter personal sub numarul 32196.

Conform, cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, societatea Schubert & Franzke SRL se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este de a crea un cont de utilizator pe platforma site-ului, de a informa clientii cu privire la starea comenzilor, de a procesa comenzile si de a livra comenzile, precum si de a raspunde intrebarilor/sugestiilor/sesizarilor.

Datele personale obtinute direct de la dumneavoastra sunt prelucrate exclusiv in vederea indeplinirii obligatiilor noastre asumate in raportul comercial cu d-voastra (comert on-line).

In respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, societatea Schubert & Franzke SRL colecteaza si prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de livrare, nr. de telefon, adresa de e-mail, date care fac obiectul unei prelucrari adecvate, pertinente si neexcesive raportat la scopul colectarii acestora.

In cazul accesarii aplicatiei Munţii Noştri, societatea Schubert & Franzke SRL colecteaza si prelucreaza suplimentar  urmatoarele categorii de date cu caracter personal: adresa de IP si localizarea GPS (in masura in care este activata), data si ora accesarii, sistemul de operare al dispozitivului si limba de sistem utilizata, date care fac obiectul unei prelucrari adecvate, pertinente si neexcesive raportat la scopul colectarii acestora.

Localizarea GPS in aplicatia Munţii Noştri (in masura in care este activata), este utilizata pentru functia de orientare si de inregistrare a traseelor utilizatorlor, trasee care vor fi vizibile in contul privat al fiecarui utilizator in parte.

Aceste informatii sunt colectate exclusiv in forma anonima si prelucrate in scopul generarii de statistici pentru imbunatatirea aplicatiei.

De asemenea, la accesarea site-ului, Schubert & Franzke SRL,  colectează anonim datele de acces ale utilizatorului: numele site-ului Web accesat, fișierul, data și ora accesării, cantitatea de date transferate, mesaj cu privire la accesarea cu succes, tipul de browser și versiunea, sistemul de operare al utilizatorului, URL-ul de referință (pagina vizitată anterior), adresa IP. Schubert & Franzke SRL colectează și prelucreaza aceste tipuri de date exclusiv în scopul generării de statistici pentru îmbunătațirea site-ului și produselor/serviciilor conținute în site. De  asemenea, Schubert & Franzke SRL își rezervă însă dreptul de a verifica ulterior aceste date în cazul în care, pe baza unor indicii concrete, există suspiciunea justificată a unei utilizări ilegale a site-ului.

Site-ul utilizează Modulele cookie. Modulele cookie sunt fișiere de mici dimensiuni care permit stocarea unor informații specifice, referitoare la device-ul de accesare al utilizatorului (PC, telefon, tablet, etc). Ele servesc pe de-o parte, la facilitarea utilizării unor pagini Web și astfel, sunt utile utilizatorilor (de exemplu, la salvarea datelor de autentificare). Pe de altă parte, ele servesc la aceea de a înregistra datele statistice de utilizare a paginilor Web. Utilizatorii pot decide asupra folosirii modulelor cookie. Cele mai multe browsere dispun de o opțiune cu care poate fi restricționată sau împiedicată complet salvarea modulelor cookie. Însă se atrage atenția asupra faptului că utilizarea și în special confortul în utilizare pot fi îngrădite fără module cookie.

Site-ul utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză Web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează așa-numitele „cookies“, fișiere text care vor fi salvate pe calculatoarele utilizatorilor și care permit o analiză a utilizării paginii Web de către aceștia. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi asociată cu alte date ale Google. Utilizatorii pot împiedica stocarea modulelor cookie prin intermediul unei setări corespunzătoare a software-ului browser-ului dvs.; însă utilizatorii sunt informați asupra faptului că, în acest caz, este posibil ca utilizatorii să nu poată beneficia în volum complet de toate funcțiile acestei pagini Web. Utilizatorii pot împiedica înregistrarea datelor generate de modulul cookie și referitoare la utilizarea de către ei a paginii Web (inclusiv a adresei dvs. IP) de către Google, precum și procesarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro. Informații suplimentare cu privire la utilizarea datelor de catre Google, precum și posibilitățile de setare și de formulare a unor obiecții, se regasesc pe paginile Web ale Google: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/partners/ ,http://www.google.com/policies/technologies/ads, http://www.google.ro/settings/ads și http://www.google.com/ads/preferences/.

Prin furnizarea acestor date va exprimati acordul expres de colectare si prelucrare a acestora in scopurile mai sus mentionate.

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE)2016/679, societatea Schubert & Franzke SRL nu colecteaza nici un fel de date cu caracter special (legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioasa, filozofice sau de natura similara, de apartenenta sindicala, datele cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum nici date avand functie de identificare de aplicabilitate generala cum este codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate).

Dacă unele din datele comunicate de dumneavoastra sunt incorecte sau se modifica, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea preluarii comenzilor/prelucrarii intrebarilor si sugestiilor.

În situația în care selectați opțiunea de plata online cu card bancar, este important să stiți ca operarea plății online se desfășoară într-un mod sigur, cu respecatrea măsurilor de securitate, prin platforma pusă la dispoziție de către procesatorul de plăți Eu Plătesc.ro.

Din motive de securitate, Societatea Schubert & Franzke SRL nu accesează, nu preia, nu înregistrează și nu procesează nici un fel de date referitoare la cardul dvs. bancar.

Datele referitoare la cardul bancar  sunt introduse de către dvs. direct pe platforma securizată a procesatorului de plăți (Eu Platesc.ro. ) aceste date fiind accesate și procesate exclusiv de către Eu Platesc.ro. și exclusiv în vederea procesării plății realizate de catre dvs.

 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, orice persoana beneficiaza de dreptul de acces si de a fi informat cu privire la datele personale colectate, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, orice persoana are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc şi să solicite ştergerea acestora, exercitarea acestui drept conducand la incheierea operatiunilor de prelucrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre societatea Schubert & Franzke SRL sau institutiilor competente din Romania.

Informaţiile colectate si prelucrate nu vor fi dezvaluite decat persoanelor vizate si persoanelor imputernicite de catre Schubert & Franzke SRL prin Decizia Interna nr. 27 din data de 23.03.2021 care au atributii strict de preluare si prelucrare a acestor date.

Garantia care insoteste dezvaluirea datelor catre terti este data de consimtamantul persoanei vizate.

Datele colectate si preluctare nu vor face obiectul nici unui transfer de date in strainatate.

Datele cu caracter personal, colectate de Schubert&Franzke SRL, vor fi prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, pe perioada necesară preluării şi livrării comenzilor online. Aceste date vor fi stocate, în vederea arhivării, pe o perioada de 10 ani, perioadă stabilită de legislatia fiscală în vigoare.

Conform art. 12 al 1 din Legea nr. 506 din 2004, societatea Schubert & Franzke SRL ofera persoanelor vizate aflate in baza de date informatii cu privire la noile produse/servicii exclusiv prin intermediul site-ului, fara transmiterea de mail-uri, faxuri si sms-uri informative.

Daca doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de societatea Schubert & Franzke SRL, ne puteti contacta telefonic sau prin mail.

 

Informațiile cerute vor fi comunicate pe adresa de e-mail furnizată de dvs. În vederea furnizării informațiilor solicitate, Schubert&Franzke SRL colectează urmatoarele tipuri de date: adresa e-mail, adresa IP și data înregistrării solicitarii. Procedura expusă în prezentul document privind datele cu caracter personal (precum acordul de prelucrare, dreptul de modificare și de ștergere, etc.) se aplică întocmai și datelor cu caracter personal prelucrate în vederea furnizării informațiilor solicitate.