Regulament campanie CADOURI DE SĂRBĂTORI (1 Hartă + 1 lună abonament GRATUIT)

În perioada 12-21 Decembrie, ai câte o lună de abonament GRATUIT pentru fiecare hartă achiziționată din magazinul nostru online.
 campanie

 

 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei ”Cadouri de Sarbatori” (denumita in continuare ”Campania”) este SCHUBERT & FRANZKE SRL (desemnata in cele ce urmeaza sub titulatura ”Organizator”), societate comerciala organizata potrivit legii romane, cu sediul social in str. Plopilor nr. 83, Cluj-Napoca, Cod Postal RO-400610, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/1792/2005, cod unic de inregistrare 17581153, reprezentata prin dna. Anamaria Rad, in calitate de Administrator.

 

II. DURATA CAMPANIEI

Campania se desfasoara in perioada 12-21 decembrie 2023

 

III. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura in magazinul online www.muntii-nostri.ro 

 

IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana juridica si orice persoana fizica avand varsta minima de 18 ani (numita in continuare”Participant”) care cumpara online harti de drumetie, ciclism sau turistice de pe www.muntii-nostri.ro 

 

V. MECANISMUL CAMPANIEI

  1. Campania consta in alocarea a 1 luna de abonament gratuit in contul utilizatorilor pentru fiecare harta achizitionata din magazinul online de pe www.muntii-nostri.ro 

  2. Alocarea gratuitatilor (1 luna de abonament pentru fiecare harta achizionatata din magazinul online Muntii Nostri) in contul aferent creat pe site-ul  www.muntii-nostri.ro  al utilizatorului se vor face în 24-48h de la plasarea comenzilor

  3.  Produsele vor fi semnalizate prin mentionarea campaniei si a efectelor representative acestei campanii in descrierea produselor.

  4. In cazul plasarii unei comenzi pe www.muntii-nostri.ro, factura va fi emisa pe baza datelor furnizate de catre Participant in procesul de creare a contului de pe platforma www.muntii-nostri.ro. Organizatorul nu este responsabil si nu poate fi tinut raspunzator pentru furnizarea de catre Participant a unor date incorecte, incomplete si/ sau false la momentul crearii contului si/sau la data plasarii comenzii. 

 

VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, pe www.muntii-nostri.ro.

 

VII. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta va fi impiedicata.

 

VIII. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a informa publicul prin afisare pe muntii-nostri.ro.

 

IX. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumit in continuare RGPD.

Prin participarea la Campania “Cadouri de Sarbatori” in magazinul online pe www.muntii-nostri.ro, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Aceasta prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. c (indeplinirea unei obligatii legale) din Regulamentul RGPD.

Participantilor la Campania “Cadouri de Sarbatori” le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

Informatiile privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile online de pe www.muntii-nostri.ro sunt disponibile la https://muntii-nostri.ro/ro/date-cu-caracter-personal

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Organizatorului:

  1. prin e-mail la adresa office@schubert-franzke.ro

  2. prin posta sau curier la adresa: str. Plopilor nr. 83, Cluj-Napoca, Cod Postal RO-400610, cu mentiunea ”In atentia Responsabilului cu protectia datelor”.

Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere (www.dataprotection.ro).

 

X. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

 

XI. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa sau trimisa la sediul Organizatorului din str. Plopilor nr. 83, Cluj-Napoca, Cod Postal RO-400610, in termen de maximum 48 (patruzeci si opt) de ore de la data livrarii pentru produsele cumparate online, de pe www.muntii-nostri.ro. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XII. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa sa, Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

 

SCHUBERT & FRANZKE SRL