Touristik Label - 1202MN04: Cabana Plaiul Foii-Cabana Dragoş Băjan-Cojocaru

Legătura Plaiul Foii - Dragoș Băjan, peste Padina Lăncii
Traseul 4 Triunghi Roșu face un tur cuprinzător la poalele versantului vestic al Pietrei Craiului. De la Cabana Plaiul Foii urcăm culmile domoale Plaiul Mare, Piciorul Tămășel și Padina Lăncii, cu priveliști frumoase spre brânele din creasta nordică, Umerii Pietrei Craiului, Marele Grohotiș, Cerdacul Stanciului ș.a. După ce trecem de Crucea Grănicerilor ajungem la Cabana Dragoș Blăjan de unde coborâm în V. Dâmboviței.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
12,20km
Durată
6:15-6:45h
Urcare
850m
Coborâre
800m

Tabs

Indicaţii de orientare

Traseul porneşte de la cabana Plaiul Foii (849 m) şi este comun cu traseele 1, 3 şi 5 până la intersecţia Bârsei Tămaşului cu Pârâul Runcului (circa doi kilometri pe drum auto pe Bârsa Tămaşului). La bariera de intrare spre valea Şpirlea lăsăm în stânga traseul 1 şi continuăm pe Plaiul Mare (situat între Bârsa Tămaşului şi Pârâul Runcului) spre Curmătura Foii (comun cu traseele 3 şi 5). Urcăm câţiva zeci de metri pe drumul de TAF până într-o mică poiană şi apoi ne angajăm într-un urcuş lung şi obositor pe drumul de TAF prin pădurea de foioase de pe Plaiul Mare. Urmăm curbele drumului din ce în ce mai îngust şi după 200 de metri diferenţă de nivel ajungem la un drum forestier mai larg (circa 1100 m). Pe acest drum larg urcăm în continuu pe culmea Plaiului Mare până la 1335 m unde lăsăm traseul 3 în dreapta pe drumul de TAF şi continuăm (comun cu traseul 5) de-a coasta către stânga spre Curmătura Foii (10-15 minute). În Curmătura Foii (1367 m) lăsăm în dreapta traseul 35 (traseu de legătură cu Munţii Făgăraş), în faţă traseul 7 spre Valea Tămaşului şi continuăm spre sud (comun cu traseele 5 şi 35) spre vârful Capu Tămaşului (1507 m). Depăşim o zonă cu copaci căzuţi, mergem pe versantul vestic al vârfului menţionat mai sus şi ajungem sub Curmătura Oţeţelea, la Izvorul Oţeţelea (sursă de apă importantă!) (circa 40 de minute din Curmătura Foii). Pe curbă de nivel uşor ascendentă urcăm circa 30 de metri diferenţă de nivel (circa 30 de minute) până în Poiana Tămăşel (1437 m). Lăsăm în dreapta (pe Piciorul Tămăşel) traseul 34 spre cabana Garofiţa Pietrei Craiului şi în stânga traseele 5 şi 35 spre Umerii Pietrei Craiului. Pe curbă de nivel ocolim căldarea Văii Seci a Tămăşelului până la originea firului văii unde găsim un izvor temporar. Pe versantul stâng (sudic) al văii trecem printr-o zonă cu vegetaţie abundentă şi marcaje rare, ocolim căldarea Văii Seci a Tămăşelului, traversăm Piscul Padinei Lăncii şi apoi firul Padinei Lăncii şi ajungem la intersecţia cu traseul 33 la altitudinea de 1358 m. Traseul 33 vine dinspre cabana Garofiţa Pietrei Craiului pe firul Padinei Lăncii. Mergem o porţiune în comun cu traseul 33 (circa 230 de metri) şi lăsăm spre stânga traseul 33 care urcă prin pădure spre capătul sudic al Marelui Grohotiş (circa 1380 m). Urcăm puţin pe curbă de nivel uşor ascendentă circa 50 de metri diferenţă de nivel, apoi coborâm circa 20 de minute şi întâlnim traseul 8 care vine de la Marele Grohotiş peste Piscul cu Brazi. Coborâm câteva serpentine şi apoi pe curbă de nivel, uşor ascendentă spre final, ajungem la Crucea Grănicerului (intersecţie cu traseul 9). De aici coborâm continuu pe valea dintre Piscul Grănicerilor şi Muchia Valea lui Ivan spre Valea Urzicii (circa 600 metri distanţă, 150 de metri diferenţă de nivel descendentă). Ieşim într-o poiană mare de pe firul Văii Urzicii. De la stâlpul de marcaj din mijlocul poienii cotim stânga spre pădure, coborâm la un observator de vânătoare şi apoi pe un drum larg ajungem lângă Cabana Dragoş Băjan (fostă Valea lui Ivan) (1090 m). De la cabană cotim spre vest în aval, coborâm în direcţia dată de un stâlp indicator şi prin pădure coborâm pe drumul forestier ce vine de pe Valea Urzicii până la drumul forestier mai mare care coboară pe Valea cu Apă până la o barieră închisă şi apoi la podul de la Valea Dâmboviţei (sat Cojocaru) (legătură cu munţii Iezer-Păpuşa).

Etape

Cabana Plaiul Foii (849 m) - Curmătura Foii (1367 m) - Crucea Grănicerului - Cabana Dragoş Băjan (Valea lui Ivan) (1130 m) - Cojocaru (Valea Dâmboviţei)

Descriere

Traseul 4 TR traversează culmile vestice de la poalele Pietrei Craiului, între Cabana Plaiul Foii și Cabana Dragoș Blăjan. Un traseu solicitant, cu peste 800 m diferențe de nivel, în cca. 7-8 h de drumeție, cu pauze foto. Iarna, zăpezile mari pot pune probleme.

Cabana Plaiul Foii este principala bază către multe din traseele de pe flancul vestic al Pietrei Craiului, în esență, un fost adăpost pentru grăniceri. Cabana a suferit în timp o transformare demnă de toată admirația. Aici lemnul este la mare preţ, cu camere călduroase, dichisită, cu terasă pe malul râului, modernizată cu bun gust, dar care nu şi-a uitat istoria de cabană montană. Pentru mulți, însăși cabana este un loc de destinație, așadar trebuie avut în vedere acest aspect dacă doriți să înnoptați aici. Sunați pentru rezervare.

Traseul străbate drumul auto Bârsa Tămaşului, alături de marcajele BR (traseul 1) - ce urcă în creastă pe „La Lanţuri”, BA (traseul 3) - ce urcă pe Culmea Tămașului și TA (traseul 5) - ce vizitează Umerii Pietrei Craiului, Marele Grohotiș, Cerdacul Stanciului și Peștera Stanciului. Urcăm prin pădurea de foioase de pe Plaiul Mare spre Curmătura Foii și mai departe pe sub Curmătura Oţețelea (cu izvor). 

În capătul Poienii Tămăşel întâlnim la dreapta poteca PG (traseul 34) - spre cabana Garofiţa Pietrei Craiului, variantă de retragere din traseu la nevoie. Tot aici lăsăm la stânga indicatoarele TA și BR (traseul 35) spre Umerii Pietrei Craiului, respectiv Zaplaz. TR ocolește pe curbă de nivel căldarea Văii Seci a Tămăşelului (cu un izvor temporar.), apoi traversează Piscul Padinei Lăncii și izvoarele Padinei Lăncii și ajungem la intersecţia cu poteca CG (traseul 33) -  dinspre cabana Garofiţa Pietrei Craiului și se îndreaptă spre Marele Grohotiș.

Coborâm câteva serpentine pe la obârșia Văii lui Ivan apoi ajungem pe curbă de nivel uşor ascendentă la Crucea Grănicerului (1368 m), unde întâlnim varianta CR (traseul 9) - legătura cu zona La Prepeleac (sub Creasta Sudică). De aici coborâm continuu pe valea dintre Piscul Grănicerilor şi Muchia Valea lui Ivan până ieşim într-o poiană mare de pe firul Văii Urzicii. Trecem apoi de un observator de vânătoare și ajungem lângă Cabana Dragoş Băjan (1090 m). De aici ni se înalță în față creasta Pietrei Craiului, iar "peste gard", Păpușa 

Dacă aveți de gând să poposiți aici, trebuie să știți că spre deosebire de alte cabane clasice de munte, Cabana Dragoş Băjan funcționează în regim hotelier. Nu se servește mâncare, bucătăria fiind la dispoziția turiștilor. Poteca coboară pe Valea cu Apă până la podul de la Valea Dâmboviţei (sat Cojocaru) - legătură cu munţii Iezer-Păpuşa. Putem reveni spre Cabana Garofița Pietrei Craiului pe drumul de pe Valea Dragoslăvenilor (traseul 33).

Vreme

Persoane care au contribuit si comentat

 

Cabana Plaiul Foii-Cabana Dragoş Băjan-Cojocaru în Braşov, Argeş, Piatra Craiului este un traseu de Drumeţie mediu.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră