Touristik Label - 1216MN24: Slătioara - Hotel Rarău

Legătura Slătioara - Hotel Rarău (peste Muntele Todirescu )
Traseul 24 Triunghi Roșu este traseul de legătură între localitatea Slătioara și Hotel alpin Rarău, traversând rezervația forestieră codru secular Slătioara până pe Muntele Todirescu, de unde urmează drumul de creastă (excelent pentru MTB), până la hotel.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
9,19km
Durată
2:30-4:00h
Urcare
940m
Coborâre
205m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

În partea de vest a localităţii Slătioara, la intersecţia Pârâului Ursului cu Pârâul lui Ion se află locul de pornire în traseele 23 CA și 24 TR, semnalizat cu un indicator. Alegem traseul 24 care urcă pe drumul de pe Pârâul lui Ion și după aproximativ 1 km întâlnim un loc de popas și panouri care ne informează că intrăm în rezervaţia Codrul Secular Slătioara. Aici drumul merge pe lângă garduri de lemn. Marcajul părăsește drumul spre dreapta (NV) și urcă pe o cărare care ocolește împrejmuirea și în scurt timp intersectează o altă cărare mai serioasă ce vine din dreapta. Urcăm pe această cărare prin pădurea seculară, unde intervenţia omului e minimă. Poposim la o stâncă unde avem parte de priveliște și unde schimbăm puţin direcţia spre dreapta. Urmează un parcurs pe culmea împădurită sau ocazional prin stânga (sudul) ei. Culmea nu doar urcă, ci mai și coboară uneori. Ieșim din pădure în frumoasa Poiană Todirescu, unde întâlnim un adăpost de lemn. Ocolim prin stânga pe marginea pădurii și ieșim în culmea principală a masivului. În stânga (S), la aproximativ 100 m se află o troiţă foarte bine poziţionată. Traseul continuă spre vest și în doar 200m întâlnește drumul marcat cu BR (traseul 3). Pe acest drum excelent pentru MTB, împreună cu traseul 3 BR și cu alte trasee care ni se vor alătura pe parcurs, în 4,2 km ajungem la Hotelul Rarău.

Etape

Slătioara - Pârâul lui Ion - Codrul Secular Slătioara - Muntele Todirescu - Șaua Ciobanilor - Hotel Rarău

Descriere

 

Traseul 24 TR face legătura între localitatea Slătioara și Hotel alpin Rarău, trecând prin rezervația Codru Secular Slătioara, una din cele mai vechi păduri din Europa. Este un traseu destul de solicitant, cu peste 900 m diferențe de nivel, în aprox. 3 - 4 h de drumeție. Iarna, accesibil în funcție de cantitatea și calitatea zăpezii.

Pornim din localitatea Slătioara în amonte spre Muntele Todirescu și ajungem la intersecţia Pârâului Ursului cu Pârâul lui Ion, semnalizat cu un indicator. Aici este locul de debut pentru traseele CA (traseul 23) - spre Popii Rarăului și TR - traseul nostru.

TR urmează drumul de pe Pârâul lui Ion, cca 1 km, apoi pătrunde în rezervaţia Codrul Secular Slătioara, considerată drept cea mai veche pădure din țară. Unele exemplare de brad și de molid au între 350-400 ani, diametre de peste 1 m și înălțimi până la 50 de m. În perimetrul Rezervației se află de asemenea numeroase plante declarate monumente ale naturii (papucul doamnei, vulturica, crinul de pădure, albumita etc).

 Poteca străbate pădurea seculară aprox. 3 h, pe Bâtca cu Plai și ajunge în Poiana Todirescului, cu o bogăție floristică deosebită: sângele voinicului, arginţica, gălbinarea, bulbuci, arnica, pâlcuri de jneapăn etc. La scurt timp, ieșim în culmea principală, pe sub vârful muntelui Todirescu, de unde se urmează, în general, fosta potecă de grăniceri, un drum excelent pentru MTB care ne conduce la Hotel alpin Rarău, cale de 4,2 km.

Vreme

Persoane care au contribuit si comentat

 

Slătioara - Hotel Rarău în Suceava, Giumalău-Rarău este un traseu de Drumeţie mediu.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră