Touristik Label - 416MN23: Slătioara - traseul 19 CR

Legătura Slătioara - Vf. Rarău (pe Pârâul Ursului)
Traseul 23 Cruce Albastră este traseul de legătură între localitatea Slătioara și Popii Rarăului, urmând în general interfluviu dintre bazinul Văii Caselor și bazinul Slătioarei. Trecem pe la marginea rezervației forestiere codru secular Slătioara.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
5,53km
Durată
2:00-3:00h
Urcare
794m
Coborâre
46m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

În partea de vest a localităţii Slătioara, la intersecţia Pârâului Ursului cu Pârâul lui Ion se află locul de pornire în traseele 23 CA și 24 TR, semnalizat cu un indicator. Traseul 23 urcă pe drumul de pe Pârâul Ursului asfaltat 1,8km. Apoi în scurt timp părăsim pârâul și urcăm spre dreapta (N) o pantă relativ abruptă, trecem pe lângă o casă și ieșim în culmea care desparte bazinul Văii Caselor de bazinul Slătioarei. Aici intrăm în pădure și cotim stânga (V), însă nu ne înscriem iniţial pe această culme ci apucăm pe un drum tăiat în coasta muntelui care urcă ușor și care ocolește prin dreapta (N) un vârf împădurit. În șaua care succede ocolirii schimbăm direcţia spre dreapta și continuăm urcarea pe culmea amintită printr-o pădure frumoasă. Înspre final drumul devine cărare și urcușul se face tot mai abrupt. Ieșim la pășune, trecem pe lângă o stâncă, și ghidaţi de stâlpii de marcaj întâlnim stâlpul indicator de la intersecţia cu traseul 19 CR.

Etape

Slătioara - Pârâul Ursului - Pădurea Todirescu - traseul 19 CR

Descriere

Traseul 23 CA face legătura între localitatea Slătioara și stâncile Popii Rarăului, urcând la limita rezervației forestiere codru secular Slătioara. Este un traseu destul de solicitant, cu aprox. 800 m diferențe de nivel, în cca 2 - 4 h de drumeție.  Iarna, accesibil în funcție de cantitatea și calitatea zăpezii.

Pornim din localitatea Slătioara în amonte spre Muntele Todirescu și ajungem la intersecţia Pârâului Ursului cu Pârâul lui Ion, semnalizat cu un indicator. Aici este locul de debut pentru traseele TR (traseul 24) - ce urcă spre Vf. Rarău pe M. Todirescu cu Colții Rarăului și CA - traseul nostru spre Popii Rarăulu.

CA urmează drumul asfaltat de pe Pârâul Ursului, cca 1,8 km, apoi urcă abrupt în culmea care desparte bazinul Văii Caselor de bazinul Slătioarei. Tot acest parcurs se face la limita rezervației forestiere codru secular Slătioara, considerată drept cea mai veche pădure din țară. Unele exemplare de brad și de molid au între 350-400 ani, diametre de peste 1 m și înălțimi până la 50 de m. În perimetrul Rezervației se află de asemenea numeroase plante declarate monumente ale naturii (papucul doamnei, vulturica, crinul de pădure, albumita etc).

Ultimul sector ocolește prin dreapta (N) un vârf împădurit, străbate o pădure frumoasă și continuă pe potecă, urcând pieptiș la pășunea cu stână, Popii Rarăului, unde intâlnim CR (traseul 19) -  ce coboară la dreapta spre Câmpulung, peste Popii Rarăului ori continuă în față spre Vf. Rarău și Hotel alpin Rarău.

Vreme

Persoane care au contribuit si comentat

 

Slătioara - traseul 19 CR în Suceava, Giumalău-Rarău este un traseu de Drumeţie mediu.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră