Touristik Label - 213MN16: Stâna de Vale-P-na Stânişoara-Piatra Tâlharului-Şaua Vărăşoaia

Magistrala St. de Vale - Padiș, prin P-na Stânișoara
Traseul 16 Bandă Galbenă este traseul de tip magistrală ce leagă Stâna de Vale de Platoul carstic Padiş, zona Cabana Vărășoaia. Traseul oferă privelişti largi spre Valea Drăganului, Vârful Buteasa, Cetățile Rădesei și Cheile Someșului Cald.
4

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
22,00km
Durată
9:00-10:00h
Urcare
1284m
Coborâre
1042m
Vârf
1702m

Tabs

Indicaţii de orientare

Plecăm din Stâna de Vale spre Izvorul Minunilor pe un drum asfaltat. Imediat după izvor se desprinde spre stânga un drum care urcă prin pădure. Sunt prezente marcajele BA, BG, TR, CA. După o urcare de mai bine de 1 km, într-o poiană drumul coteşte spre dreapta dar marcajele menţin aceeaşi direcţie pe o potecă. Ieşim din pădure în apropierea unei stâne cu un saivan mare, iar în scurt timp întâlnim un stâlp cu mai multe săgeţi, unde întâlnim traseul 13 PG şi unde ne despărţim de traseul 26 BA. De aici continuăm în aceeaşi direcţie pe un drum forestier care trece pe la Cantonul Forestier Muncel, apoi intră în pădure şi coboară destul de abrupt spre Valea Draganului. Aici drumul va trece pârâul prin vad, dar marcajele îl părăsesc spre dreapta pentru a folosi un pod. Ajungem lângă Cantonul Forestier Ciripa, de unde marcajul CA ne părăseşte pe drumul forestier şi ne înscriem în urcare împreună cu marcajul TR. După 1,4 km de urcuş susţinut un stâlp indicator ne invită la o abatere spre Cascada Moara Dracului (traseul 19 PG). Continuăm urcuşul prin pădure pe poteca care urmăreşte culmea şi ieşim într-o poiană mare traversată de stâlpi de marcaj, care are o construcţie din lemn foarte degradată în partea de jos şi un observator de vânătoare (hochstand) în partea de sus. Apoi ne înscriem pe curba de nivel pe un drum care străbate o pădure rară intersectând mai multe pârâiaşe. După ce-l trecem pe ultimul, cel mai mare şi pâlcul de pădure s-a terminat, părăsim drumul (care duce la o stână spre stânga) şi urcăm printr-o păşune fără potecă, dar ghidaţi din nou de stâlpii de marcaj. Întâlnim indicatorul spre Vârful Buteasa (TR), de unde cotim dreapta (SE) şi menţinem această direcţie urmărind stâlpii de marcaj. Ocolim un vârf trecând pe la o stână şi intersectăm mai multe izvoare ce vor forma Valea Crăciunului, ultimul fiind cel mai viguros (Valea Briţei). În scurt timp întâlnim un pâlc de ienuperi greu de trecut, poteca fiind invadată de aceştia. Deşi are doar 400 m, acest pasaj ne va lua destul de mult timp şi efort. Scăpaţi de acest calvar, ieşim la un drumeag care în scurt timp poposeşte la panoul informativ (cu legendă) de lângă Piatra Tâlharului, o stâncă izolată foarte pitorească. Folosind o potecuţă marcată cu marcaj dublu (dus-întors) putem urca pe piatră, într-un punct de belvedere. După o pauză binemeritată ne înscriem pe poteca de coborâre spre Poiana Onceasa, printr-o zonă frumoasă cu molizi rari, afine şi tufe de ienuperi. La marginea de NV a poienii întâlnim marcajele CR şi CA, alături de care intrăm în pădure spre NV dar le părăsim după mai puţin de 100 m. Traversăm o porţiune de pădure doborâtă, presărată de doline, apoi ne înscriem pe un parcurs pe marginea pădurii şi ieşim într-o poiană în care descoperim două doline inundate, astfel formând două lacuri mici pline de lintiţă. După o nouă doborâtură de vânt urmează o porţiune de pădure frumoasă, cu muşchi, tufe de afine, pârâiaşe, stânci, semn că ne apropiem de Padiş. Poteca nu este bine definită, dar semnele de marcaj sunt dese. Într-o poiană mare ne bucurăm de privelişte spre sud, în zare distingând chiar silueta vârfului Bihor. Străbatem un nou pâlc de pădure unde întâlnim un drum pe care-l folosim vremelnic, trecem un pârâu puternic (Valea Cuciulata) şi ieşim pe o păşune unde marcajele sunt aplicate pe pietre şi trebuie să fim atenţi la orientare. Din nou un pâlc de pădure ne desparte de altă poiană, unde un stâlp cu săgeţi ne arată că aici era odinioară intersecţia cu marcajul PR, acum desfiinţat. De aici şi până la întâlnirea cu traseele 12 BR şi 1 BA mai străbatem o porţiune de pădure frumoasă, cale de 1,5 km. Mergem alături de marcajul BR (vezi descrierea la traseul 12).

Etape

Stâna de Vale-Culmea Muncelu-Cantonul Forestier Ciripa-Poiana Stânişoara-Piatra Tâlharului-Poiana Onceasa-Şaua Vărăşoaia

Descriere

Traseul 16 BG este magistrală de legătură între Stațiunea turistică Stâna de Vale și Platoul Carstic Padiș din Munții Bihor, un drum de creastă ce oferă privelişti largi asupra întregului sector vestic al Munţilor Apuseni. Este un traseu destul de solicitant, într-o drumeție de cca. 9 - 10 h, potrivit drumeților cu experiență montană și cu abilităţi de orientare, accesibil iarna în funcție de cantitatea şi calitatea zăpezii.

Stațiunea Stâna de Vale este o importantă bază turistică, poziționată în inima munților Apuseni, la altitudinea de 1100 m în apropierea Parcului Natural Apuseni., important punct de plecare spre numeroase trasee turistice și cicloturistice din zonă și loc de odihnă și tratament pentru diferite afecțiuni. Stațiunea are și o pârtie de schi cu lungimea de 550 m.

Porninim din Stațiunea Stâna de Vale, trecem pe lângă Izvorul Minunilor,  pe un drum forestier la început asfaltat, apoi luăm direcția spre Cascada Moara Dracului pe un drum care urcă prin pădure, cu marcaje BA, BG, TR și CA. După ce ieșim de pe drum, menținem poteca care urcă prin pădure la o pășune de pe Culmea Muncel cu stână mare. Aici se desprinde la stânga BA, spre Lacul de Acumulare Leșu (traseul 26) și se intersectează PG -  Circuitul Stâna de Vale (traseul 13).

Continuăm alături de TR și CA pe un drum forestier care trece pe la Cantonul Forestier Muncel, apoi intrăm în pădure şi coborâm destul de abrupt spre Valea Drăganului, până lângă Cantonul Forestier Ciripa. Aici lăsăm la stânga CA, spre Cascada Moara Dracului (traseul 18) și urcăm împreună cu marcajul TR până la stâlpul indicator unde începe traseul de legătură PG spre Moara Dracului, (traseul 19). Cu o abatere de 30 min putem vizita impunătoarea Cascadă Moara Dracului ce se prăvălește peste două săritori ce însumează cca. 20 m, între blocurile gigantice de stâncă, într-un decor deosebit de sălbatic și fermecător, pe versantul vestic al munților Vlădeasa.

Revenind la traseu, traversăm pe rând pâraiele bazinului văii Moara Dracului, ghidați de stâlpii de marcaj până la indicatorul unde marcajul TR (traseul 17), ce ne-a însoțit de la debut, se avântă printre ienuperi, jnepeni şi pâlcuri de grohotiş spre Vârful Buteasa (1792 m), de pe care se deschide o largă panoramă asupra întregului masiv al Vlădesei. Poteca spre vârf este clară şi bine marcată așa că merită efortul suplimentar.

Reveniți sub vârf, luăm direcția SE, spre Poiana Stânișoara, depășim izvoarele văii Moara Dracului și Drăganului, apoi intersectăm izvorul Briţei. După ce întâlnim un pâlc de ienuperi greu de trecut, ieșim la intersecția cu magistrala BA Cabana Vlădeasa - Padiș (traseul 1). Suntem lângă panoul informativ de lângă Piatra Tâlharului, o stâncă izolată foarte pitorească ce contrastează puternic cu netezimea platourilor din jur. 

Stânca Piatra Tâlharului, cu aspect ruiniform, un loc încărcat de legende, accesibilă pe o potecă scurtă marcată cu punct dublu dus-întors, ne prilejuiește o priveliște fantastică asupra munților din jur. După acest popas binemeritat și fermecător, poteca coboară spre Poiana Onceasa, printr-o zonă frumoasă cu molizi rari, afine şi tufe de ienuperi.

Cu o scurtă abatere pe CA  (traseul 33), putem pătrunde în rezervația botanică Piatra Grăitoare, aflată în sud-estul Vf. Coasta Brăiesei, în timp ce CG (traseul 34) ajunge în aria protejată Sistemul Carstic Peștera Cerbului - Avenul cu Vacă, o zonă cu păduri, pajiști, măguri, poieni și peșteri cu o deosebită valoare speologică și peisagistică. Tot CG ajunge și la Peștera Smeilor de la Onceasa, de unde s-au prelevat oseminte aparținând lui Ursus spelaeus, pentru multe muzee de științe ale naturii din Europa. Peștera este încadrată în categoria A, în care se regăsesc peșterile de valoare excepțională, fiind unul dintre cele mai importante situri paleontologice din Europa.

BG continuă la marginea pădurii, ajunge la o poiană cu două doline inundate pitorești (între care și Lacul din Dolina Neagră) și intră din nou în pădurea cu muşchi, tufe de afine și pârâiaşe, specifică zonei Padișului, de care ne apropiem pe curbă de nivel, traversând Valea Cuciulata. Aici marcajele sunt aplicate pe pietre şi trebuie să fim atenţi la orientare. 

Urmează o porţiune de pădure frumoasă, cale de 1,5 km și ajungem sub vârful Vărășoaia, unde ni se alătură marcajele BA (traseul 1) și BR (traseul 12), astfel că acum suntem ghidați de toate cele trei culori de marcaje de creastă. Drumul dă ocol unei frumoase poieni atât de specifice zonei Padiş, iar la un cot, întâlnim marcajul PR (traseul 22) - Cetățile Rădesei și Circuitul Cheile Someșului Cald (traseul 23) alături de care ajungem în Şaua Vărăşoaia, o altă importantă bază turistică, cu mai multe căbănuţe şi case de vară, situată pe Platoul Carstic Padiș, în Munții Bihor.

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit si comentat

 

Stâna de Vale-P-na Stânişoara-Piatra Tâlharului-Şaua Vărăşoaia în Bihor, Vlădeasa este un traseu de Drumeţie mediu.
0
Average: 4 (1 vote)

Comentarii

Comentariul dumneavoastră