Touristik Label - 611MN02: Staţiunea Muntele Băișorii - Vârful Neteda - Lupșa

Muntele Băișorii - Valea Arieșului, peste Muntele Mare
Traseul 2 Cruce Roșie este traseul de legătură între Staţiunea Muntele Băișorii și Valea Arieșului (Lupşa), trecând peste culmea cea mai înaltă a masivului Muntele Mare, pe sub baza militară de pe Vf. Muntele Mare (1826 m) - al 3 vârf ca altitudine din Munții Apuseni. Acces la Pietrele Mărunte, Piatra Cântătoare, platoul „La Morminte”. Priveliști spre Munţii Trascăului, Scărița-Belioara, Munţii Metaliferi și satul Lupşa, sit de importanță etnografică.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
25,82km
Durată
7:00-9:00h
Urcare
730m
Coborâre
1570m
Vârf
1798m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

Traseul urmează culmea cea mai înaltă a masivului Muntele Mare și face legătura între Staţiunea Muntele Băișorii și Valea Arieșului la Lupșa. Pornim din Staţiunea Muntele Băișorii, din faţa Hotelului Alpin, pe drumul carosabil asfaltat. Pe acest segment traseul nostru este comun traseele cu numerele 1 și 6. Dupa circa 150 pe drumul asfaltat, în faţa cabanei vechi, se desprinde la dreapta traseul numărul 1 marcat cu bandă roșie. Continuăm pe drum, împreună cu traseul numărul 6, marcat cu cruce albastră, până la pensiunea Casa Oly. La prima intersecţie cu drum la dreapta după pensiune, ne angajăm pe un drum pietruit și părăsim drumul asfaltat și traseul numărul 6, marcat cu cruce albastră. Continuăm printre case de vacanţă și ajungem la o altă intersecţie, cu "drumul militar" pe care intrăm la dreapta. Mergem circa 100 m pe acest drum și ajungem o altă intersecţie, cu un drum de pământ la stânga. Părăsim "drumul militar" și intrăm pe acest drum de pământ, numit și „drumul telefonului”. După 10 minute de mers pe un parcurs orizontal traversăm un pârâu și începem să urcăm pe drumul adâncit. Ajungem la o trifurcaţie unde ţinem dreapta și continuăm prin pădure. Ajungem la pârtia Buscat, sosire, unde vechiul drum a fost tăiat și suntem opriţi de un mal abrupt de drum. Aici facem stânga și coborâm câţiva metri abrupt pâna la baza pârtiei. Trecem printre Cabana Lupilor și instalaţia de telescaun și începem să urcăm pe pârtie, orientându-ne după un marcaj aflat pe un molid în dreapta sus, în colţul făcut de intersecţia pârtiei roșii cu pârtia neagră. Urcăm doar 150 m pe pârtia roșie și cotim la stânga pe un drum de pământ, pe lânga captările de apă pentru staţiune. În curând drumul ne scoate la Șesul Cald, intersectând din nou "drumul militar", puţin mai sus de colibe. Aici întâlnim din nou traseul numărul 1, marcat cu bandă roșie, cu care mergem în comun până sub Muntele Mare. Continuăm în urcare lină și apoi pe curbă de nivel, ocolind prin dreapta Vârful Pietrele Mărunte și traversând mai multe izvoare ale Pârâului Negru. După circa 30 de minute de la Șesul Cald ajungem la panoul informativ care ne anunţă că am intrat în aria protejată “Situl Natura 2000 Muntele Mare” și apoi coborâm într-o șa largă, La Poduri, unde se află un panou informativ. În stânga izvorăște Valea Podurilor dintr-un molhaș întins și în faţă se ridică vârful Muntele Mare spre care începem să urcăm. Marcajul taie serpentinele drumului și, lăsând în dreapta un izvor, ne orientăm spre stâpul de marcaj pe care îl vedem în stânga sus. Ajungem din nou la drumul carosabil pe care îl urmăm spre stânga, urcând pe o pantă moderată. Curând întâlnim un alt stâlp de marcaj, cu săgeţi indicatoare, unde drumul carosabil cotește spre dreapta. Aici traseul numărul 1, cu marcajul bandă roșie, se desparte de noi, continuând pe drum. Noi ne angajăm pe o potecă la stânga, printr-o zonă mlăștinoasă, ghidaţi de stâlpii de marcaj care se văd greu între ienuperii crescuţi mari. Traversăm un pârâu cu apă nepotabilă și urcăm printre ienuperi, ieșind pe pe platoul al Muntelui Mare unde am ajuns la 3 ore de la plecarea din Staţiunea Muntele Băișorii. Mai mulţi stâlpi de marcaj ne ajută să ne orientăm pe platoul Muntelui Mare, al cărui vârf îl lăsăm la dreapta. După ce traversăm un pârâu și trecem de o intersecţie unde se desprinde spre dreapta un drum înierbat ce trece prin șaua dintre Vârful Muntele Mare și Vârful Neteda, urcăm ușor spre Vârful Neteda care rămâne de asemenea în dreapta noastră. Urmează o coborâre lungă, dar lină, până când din dreapta-spate vine un drum de pământ bine conturat, dinspre șaua Prislop. Ajunși în șaua dintre vârful Neteda și vârful La Dube, drumul devine orizontal și întâlnim borna care delimitează aria naturală protejată „Situl Natura 2000 Muntele Mare”. În dreapta noastră zărim un molhaș și o stână. Drumul continuă printre bolovani și în faţă-dreapta se văd stâncile de pe Vârful La Dube. În apropierea acestuia ajungem la un panou informativ despre aria naturală protejată după care trecem de o fâșie de pădure ce urcă din stânga. După încă 400 m, ajungem, după 5 ore de la plecare, la o intersecţie importantă: drumul continuă înainte, peste Vârful Șesul Lupșanului dar marcajul cruce roșie părăsește însă drumul și cotește în stânga, coborând prin pășune. Pentru orientare putem avea ca punct de referinţă o baracă metalică, pe lângă care coboară traseul. După 5 minute de când am părăsit culmea, ajungem în locul denumit „La Morminte” unde se află o cruce, un monument memorial și un loc amenajat cu mese pentru sărbători populare. De aici trebuie să continuăm pe drum în jos, spre stânga. Găsim cu greu un marcaj cruce roșie pe un molid mai mare cu crengile lăsate în jos. Aici ne încadrăm pe drumul ce coboară prima dată pe direcţie sud-est și apoi spre sud. Este o zonă cu multe intersecţii de drumuri de exploatare forestieră, însă noi urmăm drumul cel mai vizibil, coborând mereu circa trei sferturi de oră. Ajungem în Poiana La Ruine sau "La Ziduri". Aici a existat până în anii '50 Casa Pogăceaua (Cabana Muntele Mare), aparţinând armatei. După ce mai coborâm încă o porţiune pe culme ajungem în șaua Tarniţa Târsa. Aici urcă un drum de pământ din stânga, venind de pe Valea Lupșei, și coboară în dreapta, spre Valea Caselor. Noi continuăm înainte, după care traseul nostru cotește dreapta și continuă pe culme, printre ienuperi, într-o poiană. Urmează o răritură după care trecem prin dreapta Vârfului Șerboiul, traversăm un pârâu cu izvor și continuăm pe drumul de culme, pe deasupra colibelor Pogăceaua. Coborâm în Șaua Poarta Șerboiului și continuăm pe drumul de culme. Trecem de fundaţia de piatră a unui fost grajd, trecem pe lângă un izvor și apoi ajugem în Șaua Prislop, la o intersecţie unde drumul cel mai bătut coboară pe Dealul lui Mihai. Noi însă, înainte de intrarea în pădure, cotim brusc la dreapta, prin fânaţul cu tufe, coborând abrupt câteva zeci de metri, prinzând un drum de pământ care intră între mesteceni. Continuăm cu greu printre ei și printre tufe, pe poteca aproape închisă și ajungem la o lespede de piatră cu marcaj. Aici, traseul cotește 90 de grade la dreapta și coborând în două serpetine scurte, găsim un drum de pământ care va ajunge după aproximativ 500 de m la fânaţele numite Obârșia. Mergem mai departe pe drum, prin pădure, până ieșim în poiană în dreptul unei case vechi cu marcaj. Coborâm în comuna Lupșa printre fânaţe și ieșim la șoseaua principală asfaltată, la 200 m amonte de staţia de autobuz, aflată vizavi de postul de poliţie. Daca urcăm în amonte (dreapta) după 700 m ajungem în centrul comunei, unde se află muzeul etnografic și pensiunea Popasul Iancului.

Etape

Staţiunea Muntele Băișorii - Șesul Cald - sub Vârful Muntele Mare - Vârful Neteda - Vârful La Dube - Culmea Șerboiu - Lupșa

Descriere

 

Traseul 2 CR face legătura între Muntele Băișorii și Valea Arieșului (satul Lupşa), trecând peste imensul platou Muntele Mare - Neteda - Şesul Lupşanului, cu vârfuri stâncoase de peste 1700 m. Este un traseu destul de solicitant, cu peste. 700 de m diferențe de nivel, în cca. 7 - 8 h, recomandat drumeţilor cu pregătire medie şi cicliştilor montani antrenaţi.

Pornim din Staţiunea Muntele Băișorii, pe "drumul telefonului" care scurtează varianta drumului "militar" (traseul 1), trecem de pârtia Buscat și continuăm alături de BR și PG (traseul 29) - Circuitul Staţiunii Muntele Băişorii. Când ajungem sub Vârful Pietrele Mărunte (1731 m), PG urcă spre vârf, loc panoramic cu vederi spre Munţii Trascăului, Muntele Mare, iar în zilele senine, se pot admira chiar și Munții Rodnei, Călimani, Făgăraș, Parâng ș.a.

Suntem în aria protejată “Situl Natura 2000 Muntele Mare”, traversăm câteva izvoare ale Pârâului Negru, apoi o zonă mlăștinoasă și ajungem pe platoul Muntelui Mare (3 h de la start), unde ocolim lung Vf. Muntele Mare (1826 m), cu baza militară, al 3 vârf ca altitudine din Munții Apuseni, după Curcubăta Mare (din Masivul Bihor, 1849 m) și Vlădeasa (1836 m). De pe traseu se observă niște stânci - Piatra Cântătoare. Se spune că acest grup de pietre scot sunete interesante în bătaia vântului tăios, o simfonie armonioasă a naturii, de unde și numele. În depărtare, putem admira abrupturile rezervației Scărița-Belioara (traseul 7).

Ajungem în șaua dintre Vârful Muntele Mare și Vârful Neteda, apoi urcăm ușor spre Vârful Neteda (1784 m), ușor de recunoscut după baliza topografică. Urmează o zonă în care orientarea poate fi dificilă pe timp de ceață, pe un drum desfăşurat printre bolovani enormi, drum care ne conduce la grupul de stânci răzlețe de pe Vârful La Dube (1654 m). Suntem pe imensul platou Muntele Mare - Neteda - Şesul Lupşanului, la cca 5 h de la start.

Poteca cotește stânga la o intersecţie importantă și apucă o potecă înierbată spre locul numit „La Morminte”, cu locurile de veci ale moţilor care au căzut aici în luptă în 1849. O cruce, un monument memorial și un loc amenajat cu mese pentru sărbători populare, marchează acest loc. De aici coborâm cca. 45 min prin pădure în poiana La Ruine ("La Ziduri"), unde a existat până în anii '50 Casa Pogăceaua (Cabana Muntele Mare), a armatei.

Continuăm pe culme printre ienuperi, pe deasupra colibelor Pogăceaua, cu perspective frumoase spre Munţii Metaliferi, iar dincolo de Valea Arieșului putem observa Vârful Poienița și cele două Vârfuri Gemenele, care fac legătura între Metaliferi și Trascău. Drumul cel mai bătut coboară pe Dealul lui Mihai, însă noi cotim brusc la dreapta, coborând abrupt pe un drum de care, la fânaţele numite Obârşia. 

Ajungem în comuna Lupșa, la șoseaua asfaltată, la 700 m de centrul satului, unde trebuie neapărat vizitat muzeul etnografic, cu peste 6000 de piese din zona etnografică a Ţării Moţilor (pive, râşniţe de mână, mori de apă, tulnice, fluiere, pluguri, grape de lemn)  și o valoroasă colecție de icoane pe sticlă şi pe lemn din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea.

Observații

De sub Vârful Muntele Mare și până la punctul numit La Morminte, marcajele sunt rare și sunt aplicate pe stâpi de marcaj și pe momâi de piatră. De La Mormite și până pe Culmea Șerboiu marcajul CR lipsește, iar de pe Culmea Șerboiu până în Lupșa sunt multe zone în care marcajele sunt acoperite de vegetaţie. Iarna, între Muntele Mare și Lupșa, traseul este accesibil în funcţie de cantitatea și calitatea zăpezii doar turiștilor cu experienţă, bine echipaţi, de preferinţă dotaţi cu schiuri de tură, buni cunoscători ai zonei.

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit si comentat

 

Staţiunea Muntele Băișorii - Vârful Neteda - Lupșa în Cluj, Alba, Gilău-Muntele Mare este un traseu de Drumeţie mediu.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră