Touristik Label - 611MN16: Uzina - Chirilești - Moara de Pădure (La Poruţ)

Legătura Valea Someșului Rece - La Poruţ, pe la Cetatea Lita
Traseul 16 Cruce Roșie este traseul de legătură între V. Someșului Rece (Uzina) și Moara de Pădure, pe culmile aflate deasupra bazinului V. Ierii și Hășdate. Putem trece pe la rezervația Corabia, Mănăstirea Muntele Rece și Cetatea Lita (Liteni). Priveliști spre Creasta Plopilor, cătunele Arsuri, Păltinei și Dodești, Cheile Turzii, Valea Ierii și cetatea Liteni. Se pot face scurte plimbări în circuit, pe sectoare în combinaţii cu trasee nemarcate.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
19,95km
Durată
6:00-7:00h
Urcare
1180m
Coborâre
1121m
Vârf
1109m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

Este un traseu ce face legătura între Valea Someșului Rece și Valea Ierii. De la Uzina și până la Mănăstirea Muntele Rece nu mai există nici un marcaj vizibil. Pornim de la confluenţa Someșului Rece cu valea Bârlogu. Ne orientăm după panoul informativ referitor la rezervaţia naturală Corabia, montat pe o stâncă înaltă la marginea drumului. Urcăm pe Valea Bârlogu până la un baraj vechi, dezafectat și, înainte de o troiţă, urcăm pe stânga pe un drum de pământ. Acesta ne scoate printr-o pădure de fag și apoi prin fânaţe până în cătunul Chirilești și apoi într-o șa. Din șa coborâm pe un drum oblic spre dreapta printre casele cătunului Păltinei. Drumul merge pe curba de nivel printre casele din Păltinei și apoi coboară în serpentine, destul de abrupt, până în Valea Râșca, în satul Muntele Rece - Mâţești. Aici întâlnim drumul asfaltat și cotim la dreapta. Urcăm circa 10 minute pe drumul principal, trecem de biserică și, imediat după școală cotim la stânga peste un pod și continuăm pe un drum de pământ. Trecem de un izvor sub case și când ajungem în dreptul unui pârâu, urcăm prin stânga lui, pe o potecă strâmtă, în serpentine. Continuăm printre casele cătunului Bordești și intersectăm după 2 ore și jumătate de la plecare drumul ce urcă din Muntele Rece – Mâţești. Mergem pe drum înainte și trecem pe la un izvor și loc de popas amenajat și pe lângă Pensiunea Cimbrișor. La scurtă distanţă după pensiune tăiem în urcare o serpentină a drumului și ieșim în Șaua Plopilor. Aici întâlnim traseul numărul 15, marcat cu triunghi roșu, ce se desprinde la dreapta spre Șaua Dobrin și care continuă înainte împreună cu traseul nostru pe un segment comun. Continuăm pe drumul principal până în Șaua Prislop, unde traseul numărul 15 se desprinde la stânga, spre Finișel. Traseul nostru continuă pe un drum de căruţă, pe direcţie sud-est, prin dreapta Vârfului Boancăș. După ce ieșim pe culme, mergem paralel cu Valea Ierii, printr-o succesiune de poieni și păduri. Ajungem la un stâlp de marcaj și apoi trecem de un vârf împădurit. Ieșim pe o culme cu pășune și facem un arc de cerc în jurul obârșiei Văii Ogrăzii, ce curge spre stânga. Urmărim marcajele vopsite pe mesteceni. Unii dintre ei sunt vopsiţi în segmente roșii, alternativ cu albul mestecenilor. După ce trecem de un izvor puternic și adăpătoare, intrăm în pădure pe un drum de pământ. Coborâm într-o șa deschisă cu o intersecţie de drumuri. Mergem pe drumul din dreapta și urcăm până întâlnim un stâlp de marcaj. De aici vedem ruinele cetăţii Lita spre care coborâm la dreapta, pe un vâlcel. Ajungem într-o șa mică și aici întâlnim traseul numărul 17, marcat cu triunghi roșu și traseul numărul 18, marcat cu punct galben. Până în Moara de Pădure, cele trei trasee au un segment comun. Din șa coborâm spre dreapta, pe o cărare ce intră în pădure. Cărarea coboară în serpentine pe malul stâng al al pârâului Carpenilor, până într-un fânaţ. Aici traversăm la dreapta pârâul și ieșim în dreptul unei case. Coborâm pe un drum de pământ de-a lungul gardului până suntem blocaţi de un alt gard perpendicular pe direcţia de mers. Trecem de el și după 100 m ajungem în Moara de Pădure, în locul numit La Poruţ.

Etape

Uzina - Valea Someșului Rece - Muntele Corabia - Chirilești - Muntele Rece - Plopi - Cetatea Lita - Moara de Pădure (La Poruţ)

Descriere

 

Traseul 16 CR face legătura dintre V. Someșului Rece și Moara de Pădure, pe culmea dintre Mănăstirea Muntele Rece și Cetatea Liteni. Este un traseu destul de solicitant, lung, cu peste 1000 m diferențe de nivel, în cca. 6 -7 h de drumeție. Are segmente MTB. 

Pornim din satul Uzina, de la confluența Someșului Rece cu valea Bârlogu (Râșca Mică) și luăm ca reper panoul informativ referitor la rezervaţia naturală Corabia, montat pe o stâncă înaltă la marginea drumului. Urcăm până la vechiul baraj (dezafectat) al centralei hidroelectrice Someşu Rece, ce alimenta odinioară Clujul (Barajul Talieni). De la baraj, continuăm printr-o poiană presărată cu bolovani de mari dimensiuni, apoi urcăm printr-o pădure de fag și prin fânaţe până în cătunul Chirilești. Există și o variantă care urcă pe Muntele Corabia la Cariera Corabia, declarată monument natural, cu o formă bizară.

Poposim într-o şa de unde ne putem bucura de o largă privelişte spre Creasta Plopilor, iar dincolo de valea Bârlogu, cătunul Arsuri, poiana Dudaia şi Vf. Măgura (1345 m). Coborâm domol printre casele cătunului Păltinei, apoi abrupt în serpentine, pe Valea Râșca, la satul Muntele Rece – Mâţești. Ieșim pe o vale la stânga, printre case, la zona de fânațe a cătunului Bordești. La cca. 2.5 h de la start, ajungem la drumul spre Șaua Plopilor.

După ce trecem pe lângă Mănăstirea Muntele Rece, intersectăm TR (traseul 15) Finișel - Dobrin. Mănăstirea poartă hramul Înălțarea Domnului, a fost ridicată în 1994 și se află pe locul numit „La eroi”, loc de cinstire a memoriei celor care s-au jertfit pentru eliberarea Transilvaniei în toamna anului 1944. Din Șaua Prislop, continuăm pe un drum de care, în urcuş lin prin dreapta vârfului Boancăş, pe culmea golaşă paralelă cu Valea Ierii, printr-o succesiune de poieni și păduri de unde putem admira culmea calcaroasă a Petreştilor, cu fascinantul monument al naturii Cheile Turzii.

După ce trecem de un vârf împădurit, apoi de obârşia Văii Ogrăzii și de un izvor puternic, ocolim prin dreapta vârful Piatra Mare, cu aspectul său ruiniform și ajungem la platoul releului TV, loc de lansare îndrăgit de parapantişti, cu privelişti în toate direcţiile. Putem observa în dreapta ruinele cetăţii Lita, cocoţate pe o stâncă, spre care poteca coboară pe un vâlcel. În şaua de deasupra cetăţii întâlnim marcajul TR (traseul 17) - ce vine de la Liteni și PG (traseul 18) - Circuitul Cetății Liteni. 

Ruinele cetății Liteni / Lita sunt printre cele mai pitorești ruine medievale din Ardeal, cu un trecut foarte zbuciumat. Merită să facem o tură în jurul cetăţii, pe o potecă firavă ce se strecoară pe sub pereții monumentul istoric șubrezit de vreme. Din șa coborâm prin pădure la un izvor și continuăm pe malul stâng al pârâului Carpenilor, până în Moara de Pădure, în locul numit La Poruţ. Din acest loc se fac cca. 6 km până în Băişoara, pe drum asfaltat.

Observații

Între sat Uzina și Mănăstirea Muntele Rece marcajele CR lipsesc. Pe anumite segmente între Mănăstirea Muntele Rece și Cetatea Lita, marcajele sunt rare și trebuie atenţie la orientare. Traseul este accesibil iarna în funcţie de cantitatea și calitatea zăpezii doar turiștilor cu experienţă, bine echipaţi.

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit si comentat

 

Uzina - Chirilești - Moara de Pădure (La Poruţ) în Cluj, Gilău-Muntele Mare este un traseu de Drumeţie mediu.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră