Touristik Label - 302MN24: Vf. La Om-La Table-Pasul Giuvala

Legătura Piatra Craiului cu Bucegi
Traseul 24 Bandă Roșie este parte din traseul principal ce unește Creasta Pietrei Craiului de crestele munților Bucegi-Leaota (Pasul Giuvala). O coborâre lungă și dificilă (prima porțiune) spre zona “La Table”, apoi continuăm pe plaiurile molcome ale satelor Șirnea și fundata. Din Șaua Vlădușca, potrivit pentru MTB.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu/dificil
Distanţă
16,30km
Durată
7:45-8:45h
Urcare
420m
Coborâre
1410m

Tabs

Indicaţii de orientare

De pe Vârful La Om/Piscul Baciului (2238 m) poteca coboară în serpentine prin căldarea de obârşie a Văii Cheii de sub Grind. În stânga avem creasta Colţii Găinii şi în dreapta abrupturile Hornurilor Grindului. La altitudinea de 1900 de metri ajungem într-o şa care marchează sfârşitul crestei Colţilor Grindului. În apropierea acestui loc se găseşte intrarea în Poliţele Mărtoiului. De aici coborâm pe pantele înierbate 280 de metri diferenţă de nivel până la primul fir al Văii Cheii de sub Grind. Traversăm spre vest firul văii şi într-o uşoară urcare ajungem la Refugiul Grind 1 (1620 m). Coborâm 200 de metri (pantă 33%) prin poiana refugiului şi intrăm în stânga în pădurea de conifere. Poteca clară ne conduce în coborâre până la intrarea într-o defrişare largă. Vedem un stâlp indicator cu o legătură spre traseul 29. Pentru a ajunge la acest marcaj continuăm 660 de metri pe potecă prin defrişare (legătură la dreapta cu traseul 29). Continuăm pe curbă de nivel descendentă în coborâre prin defrişare până la Vâlceaua Găinii şi după 70 de metri de coborâre cotim stânga prin pădure. După 150 de metri pe curbă de nivel printre copaci căzuţi ajungem la izvorul de lângă intersecţia La Table (intersecţie cu traseele 5, 18, 27, 29). Continuăm şi în circa 225 de metri ajungem la intersecţia La Table, punct unde întâlnim traseul 12. În faţă (nord) avem traseele 12 şi 18, în dreapta (est) traseele 12 şi 24. Continuăm spre dreapta (est) spre Şaua Joaca. Pentru 800 de metri (60 de metri diferenţă de nivel) urcăm pe drum de TAF pe versantul vestic al Dealului Popii până în Şaua Joaca (1445 m) (comun cu traseul 12). Lăsăm în stânga traseul 12 şi pe curbă de nivel parcurgem 700 de metri până în prima poiană lungă. Trecem pe lângă stâna din mijlocul poienii şi ieşim prin capătul sudic al poienii. Ajungem pe un drum de TAF pe care îl urmăm pentru câteva sute de metri. Când acesta face o curbă la dreapta în coborâre, ieşim din drum în aceeaşi direcţie ca până acum şi coborâm prin pădurea deasă. Atenţie la marcaje! După o coborâre de 350 de metri (50 de metri diferenţă de nivel printre copaci căzuţi sau uscaţi) ajungem pe o curbă de nivel şi urcăm pe un culoar de pădure aceeaşi distanţă până în Poiana Frumoasă, o poiană largă şi înclinată. De aici o veche potecă urcă pe vârful împădurit din faţă şi coboară pe muchia acestuia până în noul marcaj pe curbă de nivel (670 de metri cu urcare de 80 de metri, respectiv coborâre de 100 de metri diferenţă de nivel). Poteca marcată continuă pe curbă de nivel şi întâlneşte poteca amintită după 625 de metri. Continuăm coborârea şi după 220 de metri (13 metri coborâre diferenţă de nivel) ajungem în Curmătura Groapelor (intersecţie cu traseele 18 şi 27). Continuăm pe creastă pe deasupra Poienii Lungi, trecem de Colţul Spărturilor (1469 m) şi ajungem în altă poiană lungă aflată între Gâlma Spărturilor (1472 m) şi Gâlma Iorghii (1406 m). Parcugem poiana pe toată lungimea ei şi după circa un kilometru părăsim poteca în coborâre la stânga (est) prin pădurea de foioase. După o coborâre de 420 de metri (pantă 15%) ajungem în Şaua La Crucea Spărturilor (1226 m). Ocolim pe versantul estic Colţul Păltinişului (1323 m) pe drumul de căruţă şi coborâm 1.1 km până la drumul asfaltat dintre Ciocanu şi Şirnea (Mormântul Florichii). Continuăm spre sud-est pe drumul de căruţă 1.5 km şi la sfârşitul acestuia intrăm pe un vâlcel care ne coboară printre garduri printre Gâlma Ţiganului (1252 m) şi Vf. Rogoazei (1228 m) la un alt drum de piatră accesibil auto. Coborâm în dreapta 270 de metri pe valea Izvorul Sec şi cotim la stânga pe o uliţă ce ne duce în urcare pe firul acestei văii în ocolirea Podului Predealului (1333 m). După 750 de metri de la intrarea în pădure (urcare uşoară de 40 de metri diferenţă de nivel), cotim la stânga în urcare pe sub linia de curent electric (60 de metri diferenţă de nivel, 750 de metri parcurşi). Trecem un gard de lemn şi coborâm în locul denumit La Crucea Pajurei (1246m) aflat la km 93.5 pe DN73. De aici continuăm pe şosea 1.9 km până în centrul comunei Fundata în urcare spre sud. În acest punct se unesc traseele marcate cu bandă roşie ce traversează masivele Piatra Craiului şi Bucegi.

Etape

Vf. La Om (2238 m) - Refugiul Grind 1 (1620 m) - La Table - Şaua Joaca (1445 m) - Curmătura Groapelor (1389 m) - Şaua La Crucea Spărturilor (1226 m) - Fundata (1246 m) - Pasul Giuvala (1262 m)

Descriere

Traseul 24 BR leagă Piatra Craiului (Piscul Baciului) de Bucegi-Leaota (Fundata) pe un un parcurs solicitant în prima parte, apoi pitoresc. Potrivit celor obișnuiți cu peste 1000 m diferențe de nivel, în peste 8h de drumeție. La urcare, se fac între 8-10 h de drumeție. Iarna sectorul dintre Refugiul Grind 1 și Vf. La Om este “închis” - potecă abruptă cu grohotiș.

Vârful La Om (2238 m), cel mai înalt din creastă, oferă o panoramă de ansamblu excelentă pe vreme bună. Iezerul ni se dezvăluie la doi pași de noi, Bucegiul se scaldă în soare iar în depărtare, Făgărașul. Pasul Giuvala este cel mai înalt punct aflat pe Culoarul Rucar-Bran, în com. Fundata, despărțind Parcul Național Piatra Craiului de Bucegi. 

De pe Vârful La Om, poteca coboară în serpentine prin căldarea de obârşie a Văii Cheii de sub Grind pe o potecă abruptă cu grohotiș. În stânga avem Colţii Găinii, iar în dreapta Hornurile Grindului, în depărtare se văd Măgurile Branului, adăpostite de Bucegi

De la Refugiul Grind 1, coborâm cca. 200 m (pantă 33%) prin poiana refugiului alături de varianta BA (traseul 29) şi intrăm la stânga în pădurea de conifere, apoi străbatem o defrișare. De aici zărim în vale zona “La Table”. Continuăm pe curbă de nivel până la Vâlceaua Găinii și apoi intrăm în pădure. La scurt timp, ajungem la izvorul de lângă intersecţia La Table (intersecţie cu traseele  5, 12, 18, 27, 29)

Pornim alături de CR (traseul 12) pe versantul vestic al Dl. Popii până în Şaua Joaca, apoi continuăm până într-o poiană lungă cu stână. Intrăm din nou în pădurea deasă. Urcând și coborând prin pădure, traversăm pe la est M. Coja și ajungem în Poiana Frumoasă, unde din cauza defrișărilor trebuie să fim foarte atenți la marcaj. 

Continuăm prin Curmătura Groapelor (intersecţie cu traseele 18 şi 27), apoi ținem creasta de deasupra Poienii Lungi, trecând de Colţul Spărturilor (1469 m), Gâlma Spărturilor (1472 m) şi Gâlma Iorghii (1406 m). După o coborâre de cca. 400 m (pantă 15%), ajungem în Şaua La Crucea Spărturilor). Aici întâlnim poteci ale sătenilor din Ciocanu și Șirnea. Menținem muchia dintre casele risipite ale celor două sate, până ajungem pe DN73, în Pasul Giuvala (comuna Fundata). Din acest punct traseul principal BR traversează M. Sfântul Ilie și Piatra Albă spre Bucegi (traseul 30) - până în Șaua Strunga.

Observații

Inaccesibil iarna între Vf. La Om şi ref. Grind 1 (variantă nemarcată pe Colţii Găinii).

Vreme

Persoane care au contribuit si comentat

 

Vf. La Om-La Table-Pasul Giuvala în Braşov, Argeş, Piatra Craiului este un traseu de Drumeţie mediu/dificil.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră