Touristik Label - 102MN10: Zărneşti -Brâna Caprelor-Zărneşti

Circuitul Padinei Închise - Curmătura - Prăpăstiile Zărnești
Traseul 10 Bandă Albastră face un tur de forță cu pornire din Zărnești, traversând sectorul nordic al Pietrei Craiului și “vizitând” Refugiul Diana, Brâna Caprelor și Padina Popii, Cabana Curmătura și Prăpăstiile Zărneştilor, revenind în oraș pe la Fântâna lui Botorog. Este un traseu solicitant, recomandat în etape, potrivit celor obișnuiți cu zone expuse și grohotiș.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu/dificil
Distanţă
20,50km
Durată
12:15-12:45h
Urcare
1280m
Coborâre
1320m

Tabs

Indicaţii de orientare

Din Zărneşti ieşim spre vest pe strada Topliţa şi după ultima casă după 50 de metri părăsim drumul auto de pe Valea Bârsei (traseul 36) şi mergem pe drumul larg ce urcă lin pe pantele de pe versantului nordic al muntelui Piatra Mică până în Valea Crăpăturii (comun cu traseul 11). După 700 de metri trecem pe lângă prima cruce de piatră şi după alţi 1.7 km găsim a doua cruce de piatra şi un izvor foarte bun. Drumul larg se restrânge temporar doar într-o potecă, trece printre arbuşti şi pe lângă copaci solitari. După 40-45 de minute de la plecare traversăm un drum de TAF, ocolim ultimul picior împădurit şi ieşim în valea Crăpăturii. În firul văii lăsăm în stânga traseul 11 care urcă pe Valea Crăpăturii spre şaua cu acelaşi nume şi apoi spre Cabana Curmătura (1470 m). Urcăm malul stâng al Văii Crăpăturii şi în cinci minute lăsăm în stânga traseul 13 (circa 950 m). Urmăm drumul de tractor care trece prin poiana largă de la baza Padinii Chicerii şi după 1.2 km ajungem la izvorul (ultima sursă de apă pentru 3-4 ore) dinaintea poienii de la Colţul Chiliilor. Depăşim Schitul Colţul Chiliilor pe lângă gardul dinspre munte (avem panou indicator cu hartă), urcăm pe lângă pădure şi facem o curbă largă până în Şaua Chiliilor (1100 m) de unde facem stânga spre abruptul peretelui vestic al Pietrei Craiului. Urcăm constant prin pădure urmărind marcajele şi la 1170 de metri altitudine întâlnim în stânga traseul 14 ce urcă pe Padina Şindileriei spre Vârful Turnu (1923 m). Urcăm în continuare prin pădure, la 1234 metri trecem pe sub un grup de pereţi stâncoşi, continuăm pe serpentine strânse prin pădure şi ajungem după două ore de la schit în Poiana Curmătura Prăpăstiilor (1510 m) unde găsim refugiul semisferic Diana (legătură cu traseele 6 şi 15). Urcăm pe versantul nordic al Muchiei Dianei prin pădure şi apoi pe o prispă înaltă care ne conduce până la un pinten stâncos aflat deasupra adâncimilor Padinii Închise. Spre nord se poate vedea Orga Mare a Pietrei Craiului (versantul drept al Padinii Închise). Urmăm ondulaţiile peretelui şi, folosindu-ne de un cablu, coborâm în firul secundar al Padinii Închise. După al doilea pinten stâncos urmăm în urcare pereţii şi ieşim la baza grohotişului de pe peretele nordic al Muchiei Dianei. Urcăm cu atenţie prima parte a grohotişului, în capătul ei traversăm o muchie stâncoasă spre est şi continuăm pe a doua parte a grohotişului până la izvorul La Găvan (1880 m), una din sursele de apă din Piatra Craiului situate la altitudine mare. De la izvor cotim stânga spre est, trecem pe sub Şaua Strunga Izvorului (1890 m) din partea de sus a Padinei Popii şi urcăm prin hăţaşul de jnepeni pentru o jumătate de oră până în Şaua Padinei Închise (1936 m) (intersecţie cu traseul 20). Traversăm creasta pe partea estică, parcurgem o scurtă brână de circa 100 de metri spre sud-vest şi coborâm pe un vâlcel plin de grohotiş pierzând rapid altitudine (40 de metri diferenţă de nivel în 15 minute). La 1880 m altitudine facem stânga şi intrăm în pădure. Pe 480 de metri de mers continuăm să coborâm abrupt (200 de metri diferenţă de nivel) pe sub pereţii estici ai Vârfului Padinii Închise (1952 m) şi apoi cotim dreapta prin pădure în aceeaşi coborâre abruptă (pantă 50%). În 30 de minute ieşim pe platforma Cabanei Curmătura (1470 m). Cotim dreapta având pentru 30 de metri în comun traseele 17, 18 şi 19. Continuăm spre sud pe Valea Curmăturii pentru 500 de metri (90 de metri diferenţă de nivel), pe un drum de TAF urcăm 20 de metri diferenţă de nivel până pe Muchia Curmăturii (suntem sub Stâna Curmătura) şi de aici coborâm în 1.8 km o diferenţă de nivel de 200 de metri. La altitudinea de 1150 m poteca nou marcată coteşte brusc la dreapta, coboară pe un canal format de apă, după circa 100 de metri coteşte brusc la stânga şi după încă 20 de metri la dreapta pentru a coborî în 60 de metri la drumul auto din Prăpăstiile Zărneştilor. Marcajul vechi continuă de la 1150 m în jos pe muchie, după 40 de metri intră la stânga în firul unui mic vâlcel, coboară pe firul acestuia până la un vechi panou informativ (de unde se vede o frumoasă panoramă asupra peretelui sudic din Prăpăstii) şi în 170 de metri de coborât (30 de metri diferenţă de nivel) coboară în acelaşi punct de la drumul auto. Urmăm drumul 175 de metri spre est printre pereţi înalţi de 30-40 de metri, cotim spre sud circa 500 de metri şi întâlnim traseul 12 ce urcă în dreapta spre Cheile Pisicii. Lăsăm în dreapta o troiţă şi coborâm prin Prăpăstiile Zărneştilor printre pereţii verticali (trecem pe lângă pereţii cu trasee de căţărare Pin Pin, MCM , Surplomba şi Arcada) până la bariera de acces în Prăpăstii (900 m) (2 km, 120 m diferenţă de nivel). Coborând pe drum, după 670 de metri întâlnim traseul 23 (nu este stâlp indicator) şi după încă un kilometru ajungem la Fântâna lui Botorog (intersecţie cu traseele 11, 22 şi 23). De la Fântâna lui Botorog urmăm drumul auto pentru 1.6 km până la cabana Gura Râului, apoi 1.7 km pe străzile Râului (până la intersecţia cu strada Avram Iancu), apoi dreapta pentru 50 de metri şi stânga pe cursul apei Vlăduşca (curs ce vine din Prăpăstiile Zărneştilor) şi pe străzile Avram Iancu şi Dr. Tiberiu Spârchez până în centru. De aici pe străzile Mitropolit Ion Meţianu şi Tudor Vladimirescu ajungem în 1.3 km la gara Zărneşti.

Etape

Zărneşti (722 m) - Şaua Chiliilor (1100 m) - Refugiul Diana (1510 m) - Brâna Caprelor - Şaua Padinei Închise (1936 m) - Cabana Curmătura (1470 m) - Prăpăstiile Zărneştilor - Fântâna lui Botorog - Cabana Gura Râului (750 m) - Zărneşti (722 m)

Descriere

Traseul 10 BA este un traseu în circuit, de peste 15 h, potrivit celor experimentați, obișnuiți cu astfel de trasee solicitante (peste 1200 m diferențe de nivel) , recomandat pentru 2 zile sau pe segmente. Iarna sectorul de urcat în creastă este “închis”, deoarece străbatem porțiuni abrupte de grohotiș friabil (brâna Caprelor) și câteva vâlcele și brâne, unde ne ajutăm de cabluri, zone care necesită atenție și răbdare.

Farmecul pereților de calcar ce dau măreția acestor munți este irezistibilă pentru mulți dintre iubitorii de munte. Această “lamă” tăioasă și abruptă de roci sedimentare, în special roci calcaroase, lungă de aproximativ 20 Km, cu  pereți verticali, înalți de 400–650 m, fac din Masivul Piatra Craiului un colos al naturii, dar în același timp un obiectiv greu de atins.

Poteca BA oferă perspective extraordinar de frumoase. Pe rând, Creasta Nordică a Pietrei Craiului, Valea Urșilor, Orga Mare a Pietrei Craiului, izvorul La Glăvan, sculptat în stâncă, Vârful Padina Închisă, Șaua de creastă Padina Închisă, Valea Curmăturii și Prăpăstiile Zărneştilor ne captează admirația și ne dau energie pentru traseul solicitant.

Pornim din Zărneşti și urcăm lin pe pantele de pe versantului nordic al muntelui Piatra Mică până în Valea Crăpăturii, însoțiți de marcajul BG (traseul 11), apoi lăsăm la stânga varianta CG (traseul 13) - spre Vf. Turnu, prin Padina Hotarului. După ce trecem de Schitul Colţul Chiliilor, poposim în Şaua Chiliilor (1100 m,) de unde începem urcarea spre abruptul peretelui vestic. Serpentine strânse prin pădure ne conduc după 2 h de la Schit în Poiana Curmătura Prăpăstiilor (1510 m), la refugiul semisferic Diana. Dacă urcați la un punct de belvedere din apropiere veți putea vedea împrejurimile, Plaiul Foii și orașul Zărnești. 

De la Refugiul Diana există 2 variante de a urca în creastă, însă ambele necesită mare atenție și îndemânare (dovadă fiind crucile prezente pe poteci), cu zone echipate cu cabluri, deasupra porțiunilor de grohotiș friabil. Varianta TA (traseul 15) urcă pe sub peretele Turnurilor, pe o potecă echipată pe 2 porțiuni cu cablu și ajunge în Strunga Izvorului (1890 m), deasupra Muchiei Dianei, de unde se mai fac 15-20 min până pe Vf.Padina Popii (2018 m). Ascensiunea nu este recomandată pe zăpadă sau vreme umedă. 

Varianta BA intră pe Brâna Caprelor, deasupra adâncimilor Padinii Închise, o porțiune care necesită multă atenție, terenul instabil (grohotiș) punând probleme. Spre nord se poate vedea Orga Mare a Pietrei Craiului (versantul drept al Padinei Închise). Urmăm poteca până la izvorul La Găvan (1880 m), una din sursele de apă situate la mare altitudine, apoi continuăm pe sub Şaua Strunga Izvorului (1890 m), printre jnepeni, până în Şaua Padinei Închise (1936 m), unde întâlnim traseul principal de creastă, marcat PR (traseul 20). 

De aici poteca coboară abrupt pe sub pereţii estici ai Vf. Padina Închisă (1952 m), parcurgând o scurtă brână şi coborând pe un vâlcel cu grohotiş, apoi prin pădure, pe o pantă pronunțată (50% înclinație).până pe platforma Cabanei Curmătura. Este un sector scurt cu peste 300 m diferențe de nivel care necesită atenție și îndemânare!  

Cabana Curmătura (1470 m), situată pe versantul NE al Craiului, sub curmătura dintre Piatra Mică și Vf Turnu (1923 m) este o bază turistică importantă pentru traseele din masivi. Aveți posibilitatea să cinați și să rămâneți peste noapte, însă trebuie avut în vedere că aceasta este plină ochi aproape la fiecare sfârşit de săptămână și trebuie rezervat din timp. Poteca coboară apoi pe Muchia Curmăturii până la drumul din Prăpăstiile Zărneştilor. 

Datorită peisajului stâncos, Rezervația Cheile Zărneștilor, un defileu lung de aprox. 5 km, este impresionant. Pereții verticali din calcar au pe alocuri doar 5-6 m distanță unul de celălalt și înălțimi cuprinse între 100-200 m. Așa se face că în Cheile Zărneștilor sunt sectoare care nu au fost atinse niciodată direct de razele soarelui. Prăpăstiile Zărneştiului este cel mai vizitat obiectiv din Piatra Craiului, un adevărat monument al naturii.

Traseul revine în Zărnești, trecând pe la Fântâna lui Botorog, un important nod turistic pentru traseele din zonă (11, 22 şi 23), apoi urmăm drumul auto cca 1.6 km până la cabana Gura Râului, de unde mai avem 1.7 km până în oraș.

Observații

Marcaje rare între intrarea în traseu şi intersecţia cu Valea Crăpăturii (zonă comună cu traseul 11). Inaccesibil iarna între Refugiul Diana şi Cabana Curmătura.

Vreme

Persoane care au contribuit si comentat

 

Zărneşti -Brâna Caprelor-Zărneşti în Braşov, Piatra Craiului este un traseu de Drumeţie mediu/dificil.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră