Touristik Label - 1107MN82: Cabana Cascoe - Vf. Păpuşa - Cabana Cuca - Cabana Voina

Legătura Cabana Cascoe - Cabana Voina, pe sub Vf. Păpușa
Traseul 82 Triunghi Galben este traseul de legătură între Cabana Cascoe și Cabana Voina, urcând pe sub Muntele Cascoe, până la creasta Vârfului Păpușa, apoi coborând spre Valea Cuca până la Cabana Voina. Zona alpină necesită echipament adecvat pentru alpinism de iarnă / schi de tură. Priveliști spre V. Cascoe, Vf. Păpușa și Piatra Craiului.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu/dificil
Distanţă
18,24km
Durată
7:30-8:00h
Urcare
1700m
Coborâre
1660m
Vârf
2351m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

De la Cabana Cascoe, mergem pe drumul forestier 200 m, apoi facem stânga pe drumul forestier cu barieră. Acolo găsim şi marcajul TG care în continuare foarte rar şi şters. Urmăm drumul pe malul râului până când ajungem la confluenţa dintre pârâul Cascoe şi pârâul lui Roşca, pe malul căruia urcăm spre N-NV. Ajungem într-o zonă de defrişare. (O alternativă este să urmăm drumul forestier care ne duce până la stâna de pe Plaiul lui Pătru.) De aici, urcăm direct prin pădure până când ajungem la o potecă veche, dar foarte bună, pe care mergem spre vest. Ieşim din pădure într-o poiană largă unde se află o stână refăcută. Orientarea e destul de dificilă, neexistând o potecă clară şi vegetaţia fiind înaltă. Luăm direcţia vârfului vizibil de la stână spre vest şi urcăm susţinut, spre V-SV, până când atingem creasta. E important pe această zonă să ţinem creasta, fiind singurul reper clar. Din acest punct continuăm un urcuş mai lejer spre Vârful Cascue. Spre est este o vale adâncă şi abruptă, iar spre vest e mai domol. În această zonă intersectăm marcajul BA ce vine dinspre Muntele Dracsin. Poteca e clară de aici. Spre Vf. Păpuşa se urcă o porţiune destul de abruptă, printr-o zonă bolovănoasă. Traseul nu ajunge chiar pe vârf. Intersectăm BR la sud de Vf. Păpuşa. De aici, se poate merge spre vest până pe Vf. Bătrâna. Coborâm direct spre sud printr-o zonă înierbată şi largă până în Şaua Grădişteanu, de unde coborâm spre SV printr-o zonă largă şi înierbată, dar înclinată. Intrăm în pădure şi în scurt timp ajungem la Cabana Cuca. De aici, continuăm pe drum până la Cabana Voina.

Etape

Cabana Cascoe - Pârâul Roşca - Vf. Păpuşa - Cabana Cuca - Valea Cuca - Cabana Voina

Descriere

 

Traseul 82 TG face legătura între Cabana Cascoe și Cabana Voina, trecând pe sub Vârful Păpușa. Este un traseu dificil de urmărit, cu porțiuni de potecă neclară și solicitant - cumulează urcări  de 1700 m diferențe de nivel, în cca. 8 h de drumeție. Iarna, accesibil în funcție de cantitatea și calitatea zăpezii.

De la Cabana Cascoe (970 m), traseul urmează drumul de pe Valea Dâmboviței spre N, pentru cca. 5-10 min (200 de m), apoi trece la stânga de o barieră și urmărește un drum forestier ce ajunge la confluenţa dintre pârâul Cascoe şi pârâul lui Roşca.

De aici poteca schimbă direcția spre N-NV, pe malul V. Roșca, printr-o zonă de tăieturi, apoi intră în pădure pe o potecă veche, dar vizibilă, însă ne remarcată. La ieșirea din pădure găsim o stână refăcută, amplasată într-o poiană largă, de unde căutăm cu privirea următorul vârf la V. Aici poteca este neclară și invadată de vegetație. Singurul reper clar pe acest segment este creasta Munților Iezer-Păpușa.

Ajungem într-o zonă de jnepeniș și afini, de unde putem admira înspre E zidul alb al Pietrei Craiului. După un scurt popas, continuăm în urcare ușoară spre vârful Cascoe, sub care intersectăm marcajul BA (traseul 83) destul de șters - ce urcă aici pe coama Muntelui Dracsin. Privirea ne cade spre stânga, la valea imensa și destul de abruptă Cascoe. La dreapta se află o vale mai largă și domoală, unde putem găsi apă în caz de nevoie. 

Urmăm poteca spre Vârful Păpuşa (2391 m) ce urcă destul de abrupt, printr-o zonă bolovănoasă și ajungem în cca. 30 de min (de sub Vf. Cascoe) la intersecția cu traseul de creastă BR (traseul 78) - sub vârful Păpușa. Aici avem 2 opțiuni, fie continuăm spre V, prin Spintecătura Păpușii către vârfurile Bătrâna, apoi Roșu, fie urcăm pe vârf. 

De pe Vârful Păpușa putem admira orizontul panoramic având în prim-plan Coama Pietrei Craiului, albă şi strălucitoare, ca un enorm arc de piatră. Apropierea de zidul Pietrei Craiului dă posibilitatea observării în detaliu a celor mai mici amănunte pe porțiunea peretelui vestic cuprins între Umerii Pietrei Craiului şi Şaua Funduri. Departe, la N, peste Muntele Dracsin, zărim Creasta Făgăraşului, prelungită prin Culmea Tămaşul Mare, în timp ce spre S-E se ridică Masivul Leaota cu numeroasele lui spinări, desprinse din vârful principal. La poalele Masivului Iezer-Păpușa, spre S, admirăm depresiunea Câmpulungului, Valea Cuca ce adună apele de sub Păpușa și Culmea Găinaţul Mare. La E putem observa vârfurile peste care am traversat până aici, Tambura, Plaiul lui Pătru, Vârful Iezerul Mare, Vârful Iezerul Mic şi Culmea Văcărea - Căţun. 

De sub Vf. Păpușa se coboară spre S, printr-o zonă înierbată şi largă, pe Mt. Grădişteanu până în Şaua Grădişteanu. În dreptul obârșiei V. Argeşelului întâlnim, pe creastă, Poiana „Sf. Ilie", unde găsim în apropiere, Izv. Argeșului. Aici poteca se intersectează cu două drumuri utilitare. TG și BA coboară abrupt pe pantele înierbate, apoi prin pădure și iese la Cabana Cuca (1210 m). De aici se urmează drumul pe valea Cuca până în punctul de răscruce “Canton” (Capul Plaiului), nod de trasee spre Creasta Iezerului:

-spre Crucea Ateneului, pe Valea Iezerului, marcaj PA traseul 79)

-spre Crucea Ateneului, pe Piciorul Iezerului Mare, marcaj CA (traseul 80)

-spre Vf. Bătrâna, pe Plaiul lui Pătru, marcaj TR (traseul 81).

De la răscruce continuăm spre S mai departe pe drumul forestier și ajungem la Cabana Voina, o importantă bază turistică din Munții Iezer-Păpușa - loc de odihnă cu restaurant, accesibilă din Câmpulung-Muscel.

Observații

Marcaj rar.

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit si comentat

 

Cabana Cascoe - Vf. Păpuşa - Cabana Cuca - Cabana Voina în Argeş, Făgăraş este un traseu de drumeţie mediu/dificil.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră