Touristik Label - 307MN78: Cabana Voina - Vf. Iezeru Mare - Vf. Păpuşa - Cabana Voina

Circuitul crestei Iezer- Păpușa, de la Cabana Voina
Traseul 78 Bandă Roșie este traseul de creastă în circuit al Masivului Iezer-Păpușa, pornind și sfârșind la Cabana Voina. Necesită echipament adecvat pentru alpinism de iarnă ori schi de tură și bune cunoștințe de orientare. Priveliști spre coama Pietrei Craiului, Creasta Făgăraşului, Masivul Leaota și Depresiunea Câmpulung.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
dificil
Distanţă
33,84km
Durată
~14:00h
Urcare
2220m
Coborâre
2220m
Vârf
2450m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

Traseul de creastă al Masivului Iezer Păpuşa poate fi început de la Cabana Voina. Se urcă din proximitatea cabanei pe marcajul BR, către vest, pe un drum forestier. Trecem printr-o zonă de defrişare şi ajungem în zona de gol alpin, într-o poiană unde se află o stână. Continuăm pe drum ţinând linia culmii peste Vf. Văcărea. De aici schimbăm direcţia uşor către V-NV iar de pe Vf. Tărâţoasa ne îndreptăm către NV, trecem peste Vf. Căţunu şi ajungem la Crucea Ateneului. De aici se poate cobora către Nucşoara pe drum forestier spre vest sau către Cândeşti, la început drum forestier şi apoi potecă spre SV şi apoi sud. Tot de la Crucea Ateneului se poate cobora către E la Refugiul Iezer şi apoi la Cabana Voina. De la Crucea Ateneului, BR continuă spre nord părăsind drumul forestier. Zona devine mai alpină şi stâncoasă. Traseul traversează pe versantul vestic până pe Vf. Iezerul şi apoi pe versantul estic până pe Vf. Roşu. De pe Vf. Roşu se poate traversa până în Masivul Făgăraş prin Curmătura Oticu Mezei, până în Curmătura Brătilei. Continuăm spre NE la început în coborâre până într-o şa largă şi apoi urcăm peste Vf. Piscanu de pe care coborâm în Şaua Bătrâna. Urcăm prelung până sub Vf. Bătrâna, pe sub care traversăm pe versantul lui sudic. De aici se poate coborî către Cabana Voina pe piciorul sudic desprins din acesta spre sud, Plaiul lui Pătru. Traseul de creastă continuă spre est şi apoi urcă spre NE către Vf. Frăcea, traversând mai multe vârfuri într-o zonă largă. Încet încet caracterul crestei se schimbă, această devine mai stâncoasă şi ajungem în Spintecătura Păpuşii. De aici urcăm susţinut, printr-o zonă bolovănoasă dar nu atingem Vf. Păpuşa ci îl ocolim pe la sud. De aici se poate urca spre nord pe Vf. Cascue şi apoi se poate traversa Muntele Cascue sau Muntele Dracsin în coborâre către Cabana Cascoe. De aici coborâm direct spre sud, printr-o zonă înierbată şi largă, până în Şaua Grădişteanu, unde se intersectează două drumuri utilitare. Spre vest se poate coborî pe potecă până la Cabana Cuca pe BA sau TG. Coborâm prin preajma drumului direct spre sud şi apoi SV pe nişte plaiuri largi. Trecem prin Şaua Găinaţu Mare şi apoi pe versantul vestic al Vf. Găinaţu Mare, unde se află Refugiul Găinaţu Mare. Ne îndreptăm spre vest şi ajungem lânga o stână de unde traversăm pe la liziera pădurii spre sud. Intrăm în pădure şi coborâm pe aceeaşi direcţie prin preajma unei coame, până când ajungem în Valea Largă, de unde coborâm pe drumul forestier care ne conduce în DJ. Trecem podul şi continuăm spre nord. În scurt timp ajungem la Cabana Voina.

Etape

Cabana Voina - Muntele Văcarea - Vf. Iezeru Mare - Curmătura Bătrâna - Vf. Păpuşa - Muntele Găinaţu Mare - Cabana Voina

Descriere

 

Traseul 78 BR este traseul în circuit al Masivului Iezer-Păpușa, urcând de la Cabana Voina peste vârfurile Iezerului și culmea Vârfului Păpușa, de unde revenim la Cabana Voina peste muntele Găinaţu Mare. Este un traseu solicitant, într-o drumeție de aprox. 14.5 h, cu peste 2000 m diferențe de nivel. Iarna, accesibil în funcție de cantitatea și calitatea zăpezii. 

Pornim de la Cabana Voina către Vt, pe un drum forestier, depășim o zonă defrișată și ajungem în zona de gol alpin, într-o poiană unde se află o stână. Drumul continuă pe linia culmii Văcărea, admirând pantele înclinate şi împădurite ale Muntelui Văcărea, care lasă apelor foarte puţin loc de trecere spre Valea Bătrâna. Direcția se schimbă către V-NV, trece peste vârfurile Văcarea, Tărâţoasa și Căţunu, și ajungem la peste 2300 de m, la Crucea Ateneului, nod turistic de trasee:

-spre Cabana Voina, pe la Lacul Iezer, pe poteca PA (traseul 79);

-spre Cabana Voina, peste culmea Muntelui Iezerul Mare, marcaj CA (traseul 80);

-Bahna Rusului (Nucșoara), peste M Șețu, pe poteca TR (traseul 84);

-Cândești, peste Piscul Caprei, pe marcaj TA (traseul 86).

De la Crucea Ateneului, marcajul BR părăsește drumul forestier și intră într-o zonă mai stâncoasă, trece pe versantul estic al Iezerului Mic (2383 m), apoi pe cel vestic al Vârfului Iezerul Mare (2462 m) și ajunge pe Vârful Roșu (2470 m), cel mai înalt din masivul Iezer-Păpușa. De aici putem admira creasta Făgărașului, spre care putem face punte, prin Curmătura Oticu Mezei, până în Curmătura Brătilei, pe marcaj TR (traseul 70). Coborâm într-o șa largă, urcăm peste Vf. Piscanu, apo ajungem în Şaua Bătrâna, de unde se urcă pieptiș și lung până sub Vf. Bătrâna. Trecem pe versantul sudic, în spinarea largă a Plaiului lui Pătru și ajungem în punctul „Izvorul din Plai", loc unde întâlnim TR spre Cabana Voina (traseul 81).

Traseul de creastă continuă spre E, urcă spre NE către Vârful Frăcea (2241 m), lăsând în spate povârnişul nordic al Bătrânei și traversează mai multe vârfuri într-o zonă largă. Încet încet caracterul crestei se schimbă. Aceasta capătă un aspect stâncos; coborâm panta accidentată a Vârfului Tambura (2294 m) și apoi urcăm către Spintecătura Păpuşii (2220 m), admirând la N grohotişul Căldării Barbului. Din șa urcăm susținut printr-o zonă bolovănoasă, aproape de Vârful Păpuşa (2391 m), alt nod de trasee. De aici coboară spre Cabana Voina, pe la Cabana Cuca, TA dinspre Muntele Cascoe (traseul 82) și BA dinspre Muntele Dracsin (traseul 83).

Merită urcat pe Vârful Păpușa pentru a admira orizontul panoramic având în prim-plan Coama Pietrei Craiului, albă şi strălucitoare, ca un enorm arc de piatră. Apropierea de zidul Pietrei Craiului dă posibilitatea observării în detaliu a celor mai mici amănunte pe porțiunea peretelui vestic cuprins între Umerii Pietrei Craiului şi Şaua Funduri. Departe, la N, peste Muntele Dracsin, zărim Creasta Făgăraşului, prelungită prin Culmea Tămaşul Mare, în timp ce spre S-E se ridică Masivul Leaota cu numeroasele lui spinări, desprinse din vârful principal. La poalele Masivului Iezer-Păpușa, spre S, admirăm depresiunea Câmpulungului, Valea Cuca ce adună apele de sub Păpușa și Culmea Găinaţul Mare. La E putem observa vârfurile peste care am traversat până aici, Tambura, Plaiul lui Pătru, Vârful Iezerul Mare, Vârful Iezerul Mic şi Culmea Văcărea - Căţun. 

Din Vf. Păpușa se coboară spre S, printr-o zonă înierbată şi largă, pe Mt. Grădişteanu până în Şaua Grădişteanu. În dreptul obârșiei V. Argeşelului întâlnim, pe creastă, cunoscuta Poian㠄Sf. Ilie", unde găsim în apropiere, Izv. Argeșului. Aici poteca se intersectează cu două drumuri utilitare, iar spre V se poate coborî pe potecă până la Cabana Cuca, pe marcajele TG (traseul 82) și BA (traseul 83).

Coborâm spre S şi apoi SV pe nişte plaiuri largi, trecem de Şaua Găinaţu Mare și continuăm pe versantul vestic al Vârfului Găinaţu Mare (1832 m), pe la o stână, de unde se coboară în pădure. De aici se mai fac cca. 2 h până la Cabana Voina, coborând pantele Piciorului Văii Largi. 

De la confluenţa Văii Rele cu Valea Largă se urmează drumul forestier de pe Valea Largă, care ne conduce în șosea. Aici trecem podul și cotim spre N, pentru a ajunge la Cabana Voina, unde încheiem circuitul.

Observații

Marcaj bun până pe Vf. Roşu, marcaj rezonabil până pe Vf. Păpuşa, zone de marcaj rar în zona Vf. Găinaţu. .

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit si comentat

 

Cabana Voina - Vf. Iezeru Mare - Vf. Păpuşa - Cabana Voina în Argeş, Făgăraş este un traseu de drumeţie dificil.
0
0 voturi

Comentarii

imaginea utilizatorului GXGO

Din acest traseu am parcurs portiunea dintre Cabana Voina si Crucea Ateneului, in sens invers (coborare de la Refugiul Iezer catre Cabana Voina).

Refugiul Iezer - Crecea Ateneului (PA)
Distanta: ~ 600 m
Durata: ~ 30 minute
Detalii: panta abrupta

Crecea Ateneului - Cabana Voina (BR)
Distanta: ~ 9.5 km
Durata: 3 ore (pe indicatoare), eu am parcurs-o in 5 ore cu mers incet si pauze multe
Detalii: primii 6 km, pana la Stana din Vacarea, traseul nu prezinta nici un fel de dificultate. Se merge pe un drum forestier sau chiar se poate scurta pe alocuri, unde sunt pasuni intinse. De la Stana din Vacarea incepe o coborare abrupta si continua, care se termina chiar la Cabana Voiana.  

Traseu încheiat la data de: 
Vineri, August 17, 2018
Completed Checkbox: 

Comentariul dumneavoastră