07MN70: Curmătura Brătilei - Curmătura Mezei - Vf. Roşu

Traseul nr. 70 Triunghi Roșu este traseul de legătură între creasta principală a Făgărașului (Curmătura Brătilei) și Vf. Roşu, cel mai înalt dintre vârfurile masivului Iezer Păpuşa. În primă fază, se intră pe versantul vestic al Vf. Brătila, ocolind apoi Vf. Călţun și coborând spre Curmătura Mezei. Urmează ascensiunea pe sub Vf. Mezea, de unde se coboară până într-o şa la nord de Vf. Oticu. Ocolind vârful, se continuă pe culme până în Curmătura Oticu, de unde vom ataca pantele abrupte, cu lespezi de piatră asemenea Retezatului și Parângului, pe piciorul Vârfului Roşu. Este un traseu destul de solicitant, cu o ascensiune de cca. 1800 de m diferențe de nivel, într-o drumeție de aprox. 6 h. Efortul depus ne va fi răsplătit de perspectiva frumoasă asupra culmii Iezer-Păpușa, a Vârfului Moldoveanu și a crestei Făgărașului către vest și a Pietrei Craiului către est. Un alt punct de interes pitoresc este circul Boarcășu, șlefuit de vechii ghețari, cu mici ochiuri de apă, la obârșia unuia din firele râului Dâmbovița.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
medium
Distanţă
15,00km
Durată
~6:00h
Urcare
1100m
Coborâre
760m
Vârf
2455m

Tabs

Indicaţii de orientare

Din Curmătura Brătilei, intrăm pe versantul vestic al Vf. Brătila şi traversăm spre sud, până într-o şa largă, continuăm tot pe versantul vestic al culmii, ocolind Vf. Călţun printr-o traversare descendentă. Apoi, o scurtă urcare ne aduce în preajma crestei pe care continuăm până în Curmătura Mezei. Acesta este un punct de belvedere de unde putem admira atât Făgăraşul şi Vf. Moldoveanu către vest, cât şi Masivul Iezer-Păpuşa spre SE sau Piatra Craiului către est. Urcăm pe versantul estic şi traversăm pe sub Vf. Mezea, pe la est. Revenim în creastă şi coborâm până într-o şa la nord de Vf. Oticu. Ocolim şi acest vârf pe la est şi urmăm poteca într-o lungă traversare până în Curmătura Oticu. De aici urmează o urcare prelungă şi susţinută, întâi printr-o zonă cu jnepeniş pe piciorul Vf. Roşu. Ultima urcare este diferită că şi peisaj faţă de traseul de până acum, fiind mai stâncoasă şi presărată cu lespezi de piatră. Ajungem pe Vf. Roşu în Masivul Iezer Păpuşa.

Etape

Curmătura Brătilei - Curmătura Mezei - Curmătura Oticu - Vf. Roşu

Descriere

Traseul nr. 70 TR parcurge culmea de legătură dintre masivul lezer-Păpusa și Munţii Făgărasului, cu direcția generală N-S, cu o serie de urcușuri și coborâșuri de dificultate medie. Este un traseu cu marcaj rezonabil, ce poate pune probleme de orientare, în condiții de vizibilitate scăzută pe segmentul Vârful Cățunu - Curmătura Mezea, datorită potecii firave, și nerecomandat iarna, în funcție de cantitatea și calitatea zăpezii. Este un traseu potrivit pentru ski de tură.

Pornind din Curmătura Brătilei (2125 m), unde se găsește un mic lac nival și un Refugiu Salvamont modest, ajunși aici fie din direcția:

  • Vârful Dara și Hârtop Curmătura Zârnei, pe marcaj Bandă Roșie (traseul 1);
  • Curmătura Lerescu Vârful Berevoescu, pe marcaj Bandă Roșie (traseul 1);
  • Dejani Curmătura Brătilei, pe marcaj Triunghi Roșu (traseul 69)

vom parcurge culmea ce leagă masivul lezer-Păpusa și Munţii Făgărasului, ocolind în primă fază, pe versantul vestic, Vârful Brătila (2274 m), pe un plat ușor descendent. Privirea ne va cădea pe Valea Brătilei, care își cască hăurile în stânga noastră, mărginită de Culmea Ludișoru, apoi vom coborî într-o șa largă, cu stână. Continuând pe versantul vestic al culmii, vom ocoli Vf. Călţun (2206 m) printr-o traversare descendentă, cu orizonturi frumoase asupra siluetei maiestuoase a Pietrei Craiului.

De aici, vom continua spre Curmătura Mezei, cu o scurtă urcare care ne duce în preajma crestei, depășind Piscul Mutătoarea Mare, într-o zonă cu afiniș și jnepeni și ajungând în cele din urmă în șaua Curmătura Mezei. În condiții de vizibilitate maximă, aici ne vom bucura de un orizont panoramic de toată frumusețea: în apropiere, jumătatea nordică a Culmii Mezea-Otic, în stânga, Valea Brătilei, mărginită de Culmea Ludișoru-Netotu, iar în dreapta (spre est), Valea Vladului, care se unește mai jos cu Boarcășul, formând râul Dâmbovița, delimitată de Culmea Berevoiescu. Privind în depărtare, putem admira atât Făgăraşul şi Vf. Moldoveanu către vest, cât şi Masivul Iezer-Păpuşa spre SE sau Piatra Craiului către est.

Revenind la traseu, vom ocoli pe curbă de nivel Piscul Mutătoarea Mică, apoi vom traversa pe sub Vf. Mezea, pe la est, revenind în creastă, de unde vom coborî în serpentine largi, în șaua dintre Vârfurile Oticu și Mezea. În continuare, vom ocoli și acest vârf pe la est (Vf. Oticu 2044 m), privind în față cu admirație spre vârfurile și șeile care se succed pe culmea Iezer-Păpușa: Piscanu, Curmătura Bătrânei, vârful Bătrâna, vârful Frăcea, Vârful Tambura, Spintecătura Păpușii și Vârful Păpușa.

Vom continua într-o lungă traversare până în Curmătura Oticu, unde un stâlp indicator anunță turiștii de existența unui izvor la cca. 200 de metri. Undeva în zare, vom începe a desluși silueta Vârfului Roșu. De aici, poteca ne poartă o bună bucată de vreme pe culme, pe piciorul Vf. Roşu, într-un urcuș pieptiș și lung, întâi printr-o zonă cu jnepeniş, apoi într-o stâncoasă şi presărată cu lespezi de piatră, asemenea Făgărașului, Retezatului și Parângului, admirând în vale circul Boarcășu, șlefuit de vechii ghețari, cu mici ochiuri de apă, la obârșia unuia din firele râului Dâmbovița. Către vest (dreapta), o culme stâncoasă și abruptă – Colții Cremenei – cu un aspect impunător dat de duritatea mare a rocilor din care este formată, ne cucerește privirea.

La capătul acestui urcuș anevoios, cu o diferență de nivel de circa 600 m, vom ajunge pe Vârful Roşu (2470 m) în Masivul Iezer Păpuşa, cel mai înalt din acest lanț muntos. De pe vârf, vom avea o frumoasă perspectivă asupra vârfurilor Munților Iezer-Păpușa, cu Piatra Craiului pe fundal, și a culmilor Muntele Iezeru Mic și Iezeru Mare.

Aici vom întâlni marcajul de creastă, Bandă Roșie (traseul 78) pe care îl putem urma până la Crucea Ateneului, bifurcație de marcaje, unde se desprind și marcajele Bulină Albastră (traseul 79) și Cruce Albastră (traseul 80), toate coborând spre Cabana Voina.

Observații

Marcaj rezonabil.

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit

 

Curmătura Brătilei - Curmătura Mezei - Vf. Roşu în Făgăraş, Argeş este un traseu de drumeţie mediu.

Etichete

0
0 voturi

Comentarii

Your Comment