Touristik Label - 623MN25: Fosta Cabană Fântânele - Cantonul Silvic Măgura - Şaua Şerbănei

0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
19,93km
Durată
7:30-9:00h
Urcare
1301m
Coborâre
700m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

În prima parte traseul este comun TA. După circa o oră de mers alternând porţiuni de pădure şi poieniţe, drumul se bifurcă. Poteca marcată cu CA merge în dreapta spre vest, iar noi ne îndreptăm spre stânga. În scurt timp ajungem în aproprierea unei stâne cotim dreapta, trecem pe sub Vârful Curmătura. Continuăm pe culmea despădurită, trecem pe sub Piscul Vulturului. Ajungem în poiana de sub Dealul Ardeiului de unde intrăm în pădurea densă din partea stângă, continuăm pe o cărare îngustă până intersectăm un drum de TAF pe care coborâm accentuat până în valea Râului Mic în poieniţa în care se află cantonul silvic Strâmba. Traversăm Râul Mic şi urmăm drumul forestier ce urcă de-a lungul pârâului Foltea circa 200-300m. Părăsim drumul pe o cărare în stânga, urcăm prin pădure la început abrupt, apoi mai domol. După aproximativ o jumătate de oră ajungem într-o poiană întinsă Poiana Gura Râului unde se află cantonul silvic Măgura. De aici coborâm lin pe un drum forestier spre Râul Mare, unde întâlnim cantonul silvic Niculeşti. Aici întâlnim traseele cu marcaj TR şi TA. Pornim în aval şi după 300-400m traversăm Râul Mare pe un pod şi urmăm drumul forestier ce urcă de-a lungul pârâului Beşineu circa 5 Km până la cantonul silvic reabilitat. Înainte de canton cu circa 250m traversăm pârâul Beşineu şi urmăm cărarea marcată din dreapta. Urcăm uşor prin pădure. Părăsim pădurea după circa o oră şi continuăm în uşoară urcare pe cursul unui pârâiaş până ajungem într-o poiană unde marcajul se pierde, însă după o scurtă traversare a unei zone cu afiniş şi a pădurii ajungem în Şaua Şerbănei, unde întâlnim marcajul de creastă. Traseul se poate împărţii în două şi parcurge mai uşor, pornind de la cantonul Niculeşti spre Şaua Şerbănei 2-3 ore şi tot de la cantonul Niculeşti spre fosta cabană Fântânele 4 ore.

Etape

Fosta Cabană Fântânele - Piscul Vulturului - Râul Mic - Cantonul Silvic Măgura - Râul Mare (Cantonul Silvic Niculesti) - Valea Beşineu - Şaua Şerbănei

Descriere

-

Observații

Iarna accesibil cu echipament complex de iarnă.

Vreme

Persoane care au contribuit si comentat

 

Fosta Cabană Fântânele - Cantonul Silvic Măgura - Şaua Şerbănei în Sibiu, Cindrel este un traseu de drumeţie mediu.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră