Touristik Label - 323MN01: oraş Cisnădie - Şaua Bătrâna - Vârful Cindrel - Cabana Oaşa

Traseul de creastă Cisnădie - Vf. Cindrel - Cabana Oaşa
Traseul 1 Bandă Roșie este traseul principal de creastă al munților Cindrel (Cibinului), legătura între oraşul Cisnădie și Lacul de Acumulare Oașa (Transalpina), pe un parcurs lung (55 km) și anevoios, vizitând cele mai importante obiective (Vf. Măgura, Iezerele Cindrelului, Vf. Cindrel etc). Priveliști spre bazinele văilor Sadu, Frumoasa, Râul Mare etc.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
dificil
Distanţă
55,30km
Durată
21:00-24:00h
Urcare
2923m
Coborâre
2114m

Tabs

Indicaţii de orientare

Traseul de creastă: Traseul începe din oraşul Cisnădie, pornim pe strada Măgurii care se continuă cu strada Livezii pe care o urmăm până la marginea oraşului, de unde continuăm pe un drum forestier larg prin pădure circa 4 Km până la Cantonul lui Marinică, până în acest loc traseul este comun cu traseul CR. Lăsăm în dreapta marcajul CR şi continuăm traseul pe un drum vechi de căruţă. La început traseul este comun cu ciclotraseul. Urmăm drumul ce şerpuieşte prin pădurea de foioase. Mai sus traseul nostru se desparte de ciclotraseu, continuând pe o cărare mai abruptă în dreapta, cărare care ne scoate în apropierea Refugiului Măgura, unde intersectăm din nou traseul de biciclete şi puţin mai sus traseul CR de unde în scurt timp ajungem pe Vârful Măgura. (După circa 2-3 ore de la pornire). De pe vârful Măgura coborâm dealul din faţa noastră spre Curmătura Măgurii pe o cărare lată, trecând pe lângă o stână ajungem în Curmătura Măgurii. Aici întâlnim traseele TA spre Cisnădioara dreapta şi PR spre Valea Sadului stânga. Continuăm traseul spre vest şi în câteva minute ajungem la un izvor de unde cotim stânga prin pădure şi după 5-10 minute ajungem în Poiana Trandafirilor unde se află Refugiul Rosengarten. De aici urcăm dealul abrupt din faţa noastră ajungând pe Vf. Drăguţ. Urmeză o porţiune mai lungă de coborâşuri şi suişuri. Traseul continuând printre păşuni şi fânaţe unde se află stâne de oi şi sălaşe de vară. Pe parcurs traversăm Dealul Derjani şi mai apoi trecem de un mic vârf numit Dosu Albului. De unde la scurt timp intersectăm traseul BA spre Răşinari şi în câteva minute ajungem în Şaua Apa Cumpănită. În continuare urmăm cărarea largă prin pădure trecând pe sub Vf. Ghihan şi Vf. Tomnatec în curând ajungem în Poiana Tomnatec, unde găsim un canton forestier părăsit şi o bifurcare a drumului. Traseul continuă în stânga prin pădure pe o porţiune de cărare mai pietroasă, în uşoară urcare şi ajunge într-o poieniţă numită La Icoană. Continuând traseul ajungem în Poiana Lupilor, unde intersectăm traseul TA care în dreapta ne conduce spre satul de vacanţă Şanta. Continuăm înainte pe cărarea largă prin pădurea de brad spre poiana Grădina Onceşti, loc în care întâlnim traseul PA, marcaj care din poiană în partea dreaptă ne conduce spre staţia superioară a telescaunului Păltiniş. Din Poiana Onceşti urmăm cărarea largă din stânga ce pătrunde în pădure, cărare în uşoară urcare şi comună cu traseul PA până la cantonul Silvic Muncel din Poiana Muncel. De unde continuăm traseul în stânga urmând drumul numit Transcindrel ce face legătura între Păltiniş şi Valea Sadului. Urmăm drumul câteva sute de metri trecând pe lângă o pepinieră silvică ajungem la o bifurcare a drumului părăsim drumul Transcindrel şi continuăm traseul în dreapta pe un drum pietros în uşoară urcare. La început traseul străbate pădurea, mai sus părăsim pădurea trecem pe sub Vf. Bătrâna şi ajungem în curând în Şaua Bătrâna, unde intersectăm traseul CR. Lăsăm în dreapta noastră şi Vf. Surdu şi după o scurtă coborâre ajungem în Şaua Rozdeşti. În continuare urmăm poteca largă în urcuş moderat, trecem pe sub Vf. Rozdeşti, traseu devine uşor drept, după care începem să coborâm şi ajungem în Şaua Şerbănei (circa 3 ore din Poiana Muncel). Loc în care intersectăm traseul CR şi puţin mai în faţă începe traseul marcat cu PR, traseu ce duce în stânga spre Refugiul Cânaia şi mai apoi în Şaua Ştefleşti. Noi continuăm pe cărarea din dreapta în urcuş domol. La scurt timp trecem pe sub Vf. Niculeşti în partea dreaptă a traseului străbătând zone de jnepeniş. În continuare traseul urcă şi coboară trecând peste două vârfuri mai mici şi printr-o şa nemarcată. După care trecem pe sub Vf. Cânaia în stânga de unde începem o uşoară coborâre spre Şaua Cânaia, unde întâlnim traseele TA ce duce spre Refugiul Cânaia şi Valea Sadului şi TA ce merge spre Valea Râului Mare. Din acest loc cărarea începe să urce mai moderat, traversăm câteva zone cu jnepeni şi în scurt timp începem să coborâm spre Şaua Cindrel, unde intersectăm traseul TR, ce coboară la Lacul Iezerul Mare şi mai apoi la Refugiul Cindrel. Din Şaua Cindrel începem ascensiunea finală spre Vf. Cindrel 2244m, unde ajungem după circa 2 ore de la plecarea din Şaua Şerbănei. Pe vârf întâlnim mai multe troiţe şi piatra ce marchează vârful, deasemenea întâlnim traseul CR. De pe vârf urmăm poteca spre vest, traseul fiind la început comun cu traseul BA, pornim în coborâre uşoară, străbatem Platoul Diavolului după circa o oră ajungem pe Vf. Frumoasa, de unde traseul BA se desparte în dreapta. Noi continuăm înainte prin porţiuni întinse de păşuni şi pajişti. Trecem de Vf. Şerbota Mare în stânga noastră şi începem să coborâm domol prin păşune. Trecem de Culmea Şerbota după care ajungem pe o porţiune de drum numită Drumul Turiştilor. Ajungem la o zonă de pădure, înainte de intrare în pădure se află un loc de popas cu o băncuţă. Traversăm pădurea relativ repede şi ajungem într-o zonă întinsă de păşune unde se află şi o stână. Străbatem zona numită Culmea Domnilor după care ajungem pe Vf. Oaşa Mare. De unde traseul continuă prin pădure pe o cărare lungă ce coboară la început moderat şi mai apoi accentuat spre Lacul Oaşa şi Cabana Oaşa. Loc unde ajungem după aproximativ 5 ore de la pornirea de pe Vf. Cindrel, însă nu înainte de a intersecta şoseaua Transalpina.

Etape

oraş Cisnădie - Vârful Măgura - Refugiul Rosengarten - Apa Cumpănită - Grădina Onceşti - Canton Muncel - Şaua Bătrâna - Şaua Şerbănei - Şaua Cânaia - Şaua Cindrel - Vârful Cindrel - Vârful Frumoasa - Vârful Oaşa Mare - Cabana Oaşa

Descriere

 

Traseul 1 BR face legătura între oraşul Cisnădie și Lacul de Acumulare Oașa, traversând culmile Cindrelului, de la E la V, prin cele mai importante puncte turistice de interes: Un traseu lung (peste 55 km), cu peste 3000 m diferențe de nivel, în aprox. 21 - 24 h de drumeție, recomandat a fi parcurs în 3 zile, cu posibilitate de odihnă în zona stațiunii Păltiniș și la refugiul Cânaia. Iarna, zăpezile mari pot pune probleme. 

Pornim din oraşul Cisnădie alături de CR (traseul 11) pe un traseu MTB spre Cantonul lui Marinică, lăsând TR (traseul 12) la dreapta. Continuăm pe un drum de căruțe care şerpuieşte prin pădurea frumoasă, apoi urcăm abrupt pe o potecă spre Refugiul Măgura, unde ajung și PA (traseul 10) - pe Dealul Sadului - și CR (traseul 9) dinspre Valea Sadului. În drumul spre Vârful Măgura, reîntâlnim CR și traseul MTB pe care pornisem.

Coborâm scurt în Curmătura Măgurii, unde întâlnim TA (traseul 14) spre Cisnădioara - la dreapta - şi PR (traseul 8) - circuit spre satul Râul Sadului. La scurt timp, trecem de un izvor, apoi ajungem la Refugiul Rosengarten, de sub Vf. Drăguţ, spre care urcăm abrupt. Următorul segment trece prin păşuni şi fânaţe cu stâne şi adăposturi de vară, trecând de vf. Dosu Albului spre Şaua Apa Cumpănită, la intersecția cu BA dinspre Răşinari (traseul 17).

BR continuă în urcare ușoară prin pădure și poieni, deasupra satului de vacanță Șanța, pânăi aproape de stația telescaunului Păltiniş, unde putem coborî pentru odihnă, fie pe varianta TA (traseul 20), fie pe varianta PA (traseul 19). Din Poiana Muncel urmăm pentru scurt timp DJ Transcindrel, apoi găsim un drum pietros la dreapta care ne urcă prin pădurea de sub Vf. Bătrâna la intersecția cu CR (traseul 18) - care urcă dinspre Păltiniș prin Poiana Găujoara. Suntem în golul alpin și urmăm drumul lat de creastă pe sub Vf. Surdului, spre SV.

Dacă urcăm pe Vf. Rozdeşti (1951 m) ne putem bucura de un tur de orizont spre apele lacului de acumulare de la Gâtul Berbecului (Negovanu), în timp ce spre NV se deschide priveliștea spre valea adâncă a Râului Mare, ce se varsă în Cheile Cibinului. Dincolo de vale se ridică culmea vârfurilor Strâmba Mare, Foltea și Găujoara (traseul 2). De pe vf coborâm în șaua unde coboară la stânga varianta PR (traseul 5) spre Cabana Refugiul Cânaia, bine întreținut, unde putem poposi peste noapte.

Revenim la traseul de creastă pe traseul 6 urcând în Şaua Cânaia, loc unde întâlnim TA (traseul 23) dinspre Valea Râului Mare și refugiul Cindrel. Continuăm urcarea spre Vf. Cindrel, trecând prin Șaua Cindrel, loc de unde putem coborî ușor la fermecătorul lac glaciar Iezerul Mare, aflat într-o superbă căldare, supranumit „marea de smarald” datorită culorii lui.

De pe vf Cindrel (2244 m), cel mai înalt din masiv, coborâm ușor spre Vârful Frumoasa, străbătând sectorul cel mai înalt din Munții Cindrel (Cibinului), sector supranumit Platoul Diavolului, o zonă cu dese descărcări electrice și vânturi puternice. Poposim pe vf, la obârșia căldării Iezerul Mic, de unde observăm la V, dincolo de defileul Sebeșului, Munții Șureanu, văile Iezerul Mic și Râul Mare (la NE) și Valea Frumoasei (la S).

Ultimul segment trece culmea cu pâlcuri de jnepeni a vârfului Şerbota Mare, apoi străbatem porţiuni întinse de păşuni şi pajişti - pe culmea Domnilor - pe poteca largă cunoscută sub denumirea de Drumul Turiştilor. Privind în urmă, ne desfătăm privirea din nou cu minunata vale a râului Frumoasa, închisă spre SE de lanţul vârfurilor Ştefleşti, Cristeşti și Piatra Albă (din Munții Lotrului). Intrăm în pădure, trecem de Vf. Oaşa Mare și coborâm tot mai aprig spre Lacul Oaşa şi Cabana Oaşa, situată pe Drumul Regelui (Transalpina).

Observații

Iarna accesibil cu echipament complex de iarnă.

Vreme

Persoane care au contribuit si comentat

 

oraş Cisnădie - Şaua Bătrâna - Vârful Cindrel - Cabana Oaşa în Sibiu, Cindrel este un traseu de Drumeţie dificil.

Etichete

0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră