Touristik Label - 305MN09: Predeal - Şaua Pietricica - Pasul Predeluş

Legătura Predeal- Pasul Predeluș, peste Munții Neamțului
Traseul nr. 9 Bandă Roșie este traseul de legătură între Predeal și Pasul Predeluș, marcajul de creastă ce străbate sectorul nordic al Munţilor Baiului, pornind de la fosta Cabana Cioplea (actual hotel) până spre capătul piciorului Predeluș. Este o drumeție de 8 - 9 h, potrivită celor experimentați, obișnuiți cu diferențe de nivel de peste 2800 m, cu marcaje rare pe porțiunea Poiana Stânii Pietricica - intrarea în pădure de deasupra Pasului Predeluş și nerecomandat iarna între vârful Ţigăilor şi Pasul Predeluş (Munții Neamțului)
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
25,45km
Durată
6:45-8:15h
Urcare
1090m
Coborâre
840m
Vârf
1819m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

De la gara Predeal trecem căile ferate, urcăm pe alei spre strada Eroilor, cotim stânga și apoi în capăt cotim dreapta și ușor stânga pe strada Muncii. Ajungem în stada Libertății și cotim la stânga. Urcăm pe stradă până la hotelul Belvedere/Cioplea și continuăm pe strada la dreapta spre La Susai Mountain Resort. Trecem de pensiunea No. 107 și la intrarea în pădure vedem săgețile indicatoare pentru traseele 7, 8 și 9. Urmăm drumul asfaltat și după 470 de metri îl părăsim pe poteca marcată la stânga. Poteca urcă ușor prin pădure și după 260 de metri lăsăm la stânga traseu 7 și mergem în față în paralel cu traseul 8. Urmăm drumul de exploatare, după 380 de metri lăsăm pe stânga o stație de apă și continuăm să urcăm pe lângă gardul stației. După 630 de metri (100 de metri diferență de nivel, pantă 15,8%) intersectăm drumul forestier ce merge spre La Susai Mountain Resort/Valea Azugii. Traversăm drumul și mergem 200 de metri în paralel cu drumul pe deasupra acestuia. Urcăm 100 de metri în paralel cu varianta veche a traseului 8 și întâlnim traseul 24. Cotim stânga și urcăm în comun cu traseele 8 (varianta veche) și 24 pentru 250 de metri. Lăsăm în stânga varianta veche a traseului 8 și continuăm în față (comun cu traseul 24). Pe culme urcăm 640 de metri (pantă 11,7%) până la cabana-hotel La Susai Mountain Resort. Înainte de gardul acesteia cotim stânga, mergem pe lângă gard 190 de metri și cotim la stânga pe un drum de exploatare în serpentine. Pe acest drum coborâm 600 de metri până la intersecția cu traseul 8. Traversăm șaua și drumul forestier și începem să urcăm pe lunga culme Pietricica. Câștigăm ușor altitudine și după circa 2,1 kilometri ajungem în șaua Pietricica (1250m). Lăsăm la dreapta traseul 24 care coboară spre valea Azugii și continuăm urcare pe culme până în poiana stânii Pietricica (2,2 kilometri). Intrăm în poiană, o parcurgem pe lungimea ei și în mijloc (1390m) lăsăm în față traseul 8. De aici până sub vârful Țigăile ni se alătură traseul 22. Cotim spre est și mergem pe culme pentru 1,2 kilometri. Marcajele sunt rare! Ajungem în Plaiul Ciutei unde drumul forestier care vine din nord din valea Gârcinului coboară spre sud spre valea Azugii (1310m). Continuăm cu o coborâre ușoară și apoi urcare până pe vârful lui Andir (1447m). Cotim spre sud și coborâm 1,2 kilometri până într-o poiană lungă în care întâlnim traseul 24. Continuăm pe lungimea poienii (lipsesc marcajele!) și în prima șa lăsăm în stânga traseul 22 spre Cabana Rențea (acum unitate militară). Urcăm înainte 500 de metri până în șaua următoare în care întâlnim un stâlp indicator cu traseul 25 (1510m). Găsim poteca care urcă tot în față printre copaci și arbuști pentru un kilometru până pe vârful Țigăile (1699m). Urmăm drumul de culme pentru 760 de metri, cotim spre sud pentru a coborî într-o șa aflată la 1638 de metri, urmăm drumul larg spre vest desupra obârșiei văii Azugii și cotim la dreapta pentru a urca pe un vâlcel ușor înclinat până la 1700 de metri în Muntele Lacul Roșu (intersecție cu potecă nemarcată care vine de la Lacul Roșu/Găvan). Urmăm drumul de culme până în vârful Turcu (1825m), coborâm în șaua dintre Turcu și Paltinu (1790m) și pe curbă de nivel mergem pe sub Paltinu (găsim un izvor temporar) până în șaua Paltinu (1800m) aflată la sud de vârful omonim. Aici lăsăm în față linia culmii principale spre vârful Neamțu și cotim la stânga pentru a coborî pe curbă de nivel descendentă până în piciorul Predeluș. Poteca nu este bine definită și marcajele sunt rare! La 1686 de metri ajungem în linia culmii, cotim la dreapta și coborâm până la circa 1660 de metri. Cotim la stânga (est) și coborâm pe linia principală a piciorului Predeluș. După 1,9 kilometri suntem la 1390 de metri la limita pădurii. Abia aici se zăresc marcaje turistice care intră pe un drum de exploatare. Urmăm acest drum și în 410 de metri (pantă 23,5%) ajungem în pasul Predeluș care face legătura cu munții Grohotiș prin masivul Sloeru-Mărcușanu. Aici găsim un drum forestier care coboară la stânga spre Săcele și la dreapta spre Valea Doftanei.

Etape

Predeal - La Susai Mountain Resort - Şaua Pietricica - Vârful lui Andir - Vf. Ţigăilor - Vf. Paltinu - Pasul Predeluş

Descriere

 

Traseul nr. 9 BR este un traseu de dificultate medie (dificil iarna!), potrivit celor obișnuiți cu diferențe de nivel de peste 2800 de m, într-o drumeție de 8 - 9 h, urcând din Predeal prin pădure pe poteca largă și ajungând în șaua Pietricica, de unde se urcă tot mai susținut spre Poiana stânii Pietricica, urmând apoi o ascensiune din ce în ce mai pronunțată pe vârfurile Andir (1447 m, Țigăile (1699 m), Turcu (1825m) și pe sub Paltinu (1899 m), cu urcări coborâri destul de solicitante. Din șaua Paltinu (1800 m, se coboară în pasul Predeluș (legătura cu munții Grohotiș peste Muntele Sloeru - Mărcuşanu). 

Pornind de la gara Predeal spre hotelul Belvedere / Cioplea, îl vom depăși și vom urma mai departe săgețile indicatoare pentru traseele 7, 8 și 9. (PA; CR și BR). După ce părăsim drumul asfaltat, facem stânga pe poteca marcată, urmând marcajele comune, și după 260 de m, vom lăsa la stânga traseul 7 PA și vom continua în față în paralel cu traseul 8 CR. Poteca largă se continuă prin pădure, pe versantul nord-vestic al culmii Susaiului, intersectând drumul forestier ce merge spre La Susai Mountain Resort / Valea Azugii. Curând ne vom însoți și de marcajul Cruce Albastră (traseul 24) cu care urcăm pe culme 640 de m(pantă 11,7%) până la cabana (hotel) La Susai Mountain Resort. 

Merită făcut un popas pentru odihnă şi pentru a admira panorama care se deschide spre est şi sud cu câteva vârfuri şi culmi mai importante din Munţii Baiului. În plan apropiat se deschide valea împădurită a Limbăşelului, care separă culmea Clăbucetul Azugii (1586 m) de Clăbucetul Taurului (1520 m) și vf. Cocoş (1479 m, împădurit), spre est, culmea (cu păşune) ce coboară către nord din vârful Paltinu (1899 m) și cele trei vârfuri ascuțite ale Munților Neamțului, dintre care cel din mijloc (vf. Neamţu, 1923 m) atinge altitudinea maximă în această regiune.

De la gardul hotelului vom coti la stânga pe un drum de exploatare în serpentine, întâlnind marcajul CR (traseul 8) și începem să urcăm pe lunga culme Pietricica, circa 2,1 km, câștigând altitudine și ajungând în șaua Pietricica (1250 m), unde vom lăsa la dreapta traseul 24 CA (spre Valea Azugii) și vom continua urcarea pe culme până în poiana stânii Pietricica (2,2 km).

Aici lăsăm în față traseul 8 CR (ce urcă până sub Vf. Piatra Mare) și continuăm pe marcaj comun cu traseul 22 TA până sub vârful Țigăile, intersectând drumul forestier care vine din nord din valea Gârcinului (și coboară spre sud spre valea Azugii). Trecem apoi de Plaiul Ciutei, de unde vom coborî, apoi urca până pe vârful lui Andir (1447m). 

De pe vf. vom coborî din nou pentru 1,2 km până într-o poiană lungă în care întâlnim traseul 24 CA, apoi lăsăm în stânga traseul 22 TA (spre Cabana Rențea) și urcăm până în șaua următoare (intersecție cu  traseul 25 TR (1510 m). Continuăm printre copaci și arbuști pentru aprox. 1 km până pe vârful Țigăile (1699 m), apoi urmăm drumul de culme care ne coboară într-o nouă șa, de unde vom urca pe un vâlcel ușor înclinat până la 1700 m, în Muntele Lacul Roșu (intersecție cu potecă nemarcată care vine de la Lacul Roșu / Găvan).

Reluând drumeţia pe culmea Munților Neamțului, ajungem și pe vârful Turcu (1825 m), de unde vom coborî în șaua dintre Turcu și Paltinu (1790 m) și pe curbă de nivel, vom merge pe sub Paltinu (găsim un izvor temporar) până în șaua Paltinu (1800 m). Atenție la marcaje, stâlpi la distanță mare și potecă îngustă! În șaua Paltinu, ne tragem sufletul și ne bucurăm de o frumoasă perspectivă asupra bazinului Muşiţei şi pasului Predeluş, străjuit de Muntele Sloeru - Mărcuşanu (cu pășuni și versanți împăduriți), iar către SE apar Munţii Grohotiş. De aici se poate aborda poteca ce merge spre sud, peste vf. Neamţu, la vf. Rusu, pe sub Vf. Steviei (toate peste 1900 m altitudine), cu posibilităţi de coborâre spre valea Azugii sau spre valea Doftanei (prin bazinul Muşiţei). 

Lăsând în față linia culmii principale spre vârful Neamțu, vom coti la stânga pentru a coborî pe curbă de nivel descendentă până în piciorul Predeluș, de unde se ajunge după încă 30 minute (poteca nu este bine definită și marcajele sunt rare!) în pasul Predeluș. De aici marcajul BR continuă prin pădure spre Muntele Sloeru - Mărcuşanu (munții Grohotiș), pe care-l va ocoli pe la sud, iar de acolo spre Muntele Babeş şi pasul Bratocea. Din Pasul Predeluș putem opta să coborâm fie la stânga spre Săcele, fie la dreapta spre Valea Doftanei.

Observații

marcaje rare între poiana stânei Pietricica şi intrarea în pădure de deasupra Pasului Predeluş; inaccesibil iarna între vârful Ţigăilor şi Pasul Predeluş

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit si comentat

 

Predeal - Şaua Pietricica - Pasul Predeluş în Braşov, Prahova, Postăvaru, Piatra Mare, Baiului este un traseu de drumeţie mediu.

Etichete

0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră