Touristik Label - 308MN10: Pasul Prislop - Vf. Prislopul Cataramei - Vf. Toroiaga

Legătura Pasul Prislop - Vf. Toroiaga, pe la Cabana Fântâna Stanchii
Traseul 10 Bandă Roșie este traseul dintre Pasul Prislop și Vârful Toroiaga (1.930 m), legătura între traseul de creastă al munţilor Rodnei și Valea Vaserului. Necesită echipament adecvat pentru alpinism de iarnă și cunoștințe bune de orientare în teren. Sub Toroioaga - risc de avalanșe. Priveliști spre V. Vaserului, Pietrosul Bardăului, Muntele Farcău și Pop Ivan, Munții Rodnei și Muntele Cearcănu.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
30,35km
Durată
10:00-13:00h
Urcare
1796m
Coborâre
1311m
Vârf
1895m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

Din Pasul Prislop (1.416 m) urmăm drumul ce trece printre construcţiile de aici (vom observa în stânga cabanei de lemn un panou indicator). Dupa o intersecţie de drumuri unde noi cotim stânga, întalnim o stâna de mari dimensiuni (după aproximativ o oră de la plecare), urmează o intersecţie cu o cruce unde din nou cotim stânga. De aici, marcajul bandă roșie se suprapune cu marcajul punct roșu până la Cabana Fântâna Stanchii (1.672 m), unde ajungem dupa 1000 m. Aici traversăm acareturile de la cabană și facem imediat dreapta observând marcajul. Coborâm în Tarniţa Balasânii (1.481 m) trecând pe niște resturi de fundaţii și ajungem la o intersecţie mare de drumuri marcată cu o cruce metalică mare. Aici, cu mare atenţie, o vom lua pe un drum ascuns în iarbă, orientându-ne diagonal stânga (practic între cele două drumuri: stânga cel ce coboară în Băile Borșa și cel din faţa noastră ce urcă în Jupania). La 30-40 m vom observa marcaj pe un copac. Drumul continuă larg timp de 400-500 m, ajunge la un curs de apă de unde acesta se îngustează și cotește brusc spre stânga în coasta muntelui. Poteca trece chiar prin mijlocul unei stâni de mici dimensiuni și de aici poteca devine foarte bine conturată și marcată de-a lungul unei păduri (poteca cunoscută și sub numele de "Drumul Războiului") cu puţine zone de luminiș. Vom parcurge un traseu de o rară frumuseţe (poteca fiind pavată manual, în timpul primului război mondial, cu porţiuni de câte 10-15 m rămase intacte) traversând mici cursuri de apă. De la stână, în aproximativ 1 oră - 1 oră jumate ieșim din această pădure într-o poiană la capătul căreia întâlnim un drum forestier pe care-l urmăm în urcare în dreapta. Atenţie la marcaj! Observăm o ramificaţie pe partea stângă a drumului cu marcaj pe copac. Intrăm într-o zonă cu defrișare, traversăm o poiană și la capătul ei observăm o adunatură cu grohotiș. Mai coborâm puţin și intrăm într-o zonă cu defrișare masivă, foarte dificil de parcurs din cauza resturilor și căzăturilor, precum și a lipsei marcajului (cu greu vom observa pe un copac marcaj și două săgeţi de direcţie). Ne orientăm ușor stânga și intrăm pe un drum auto forestier pe care-l urcăm printr-o zonă împadurită. Urmăm drumul, ieșim din pădure, trecem pe lângă o stâncă și un rest de fundaţie, ajungem la o intersecţie de drumuri și continuăm înainte. De aici continuă traseul pe creastă până la intersecţia cu traseul 9 (triunghi roșu), trecând de-a lungul crestei pe lângă niște cabane de lemn și un releu de mare dimensiuni. De la Refugiul Montan Lucăciasa (1.647 m) continuăm pe un fost drum minier printre jnepeni până la Piciorul Toroiegii. Aici observam un stâlp cu marcaj dărâmat. Ca să o luăm spre vârf ne orientăm spre creastă și urmăm poteca în stânga crestei, dupa caţiva metri cotim dreapta (intrarea în urcuș se observă datorită unui marcaj pe o piatră în potecă) și continuăm pe faţa muntelui. Trecem printr-o zonă cu jneapan ars (în urma unui incendiu masiv) și după 30-40 minute de urcuș poteca iese în Creasta Toroiegii, pe lângă o stâncă. Urmăm creasta și observăm forma de trei braţe în stea a acesteia la intersecţia cu piciorul ce vine dinspre râul Vaser. Cotim ușor dreapta și după câţiva zeci de metri ajungem pe Vârful Toroiaga (1.930 m), marcat cu o bornă minieră.

Etape

Pasul Prislop - Tarniţa Nedeii - Cabana Fântâna Stanchii - Tarniţa Bălăsânii - Preluca Prislopu Cataramei - Vârful Prislopul Cataramei - Șaua Gâliu - Refugiul Montan Lucăciasa - Vârful Toroiaga

Descriere

Traseul 9 TR face legătura între valea Vaserului și Baia Borşa, străbătând foste zone miniere aflate de o parte și de alta a Masivului Toroioaga. Este un traseu destul de solicitant, cu peste 1000 m diferențe de nivel, în cca. 6-8 h de drumeție - accesibil MTB. Expus avalanșelor pe porțiunea de traversare de sub Piciorul Caprei

Pornim de lângă halta Măcârlău (Valea Vaserului), unde putem observa barajul Măcârlău, haitul (stăvilar) construit din piatră (în anul 1850) pentru înlesnirea transportului lemnului – pentru plutărit, obiectiv turistic unic în ţară. 

 

Traseul 10 BR face legătura între Pasul Prislop și Vârful Toroiaga,  în majoritate pe drumuri auto și de tractor, cu vederi panoramice superbe. Este un traseu solicitant, ce pot pune probleme de orientare - zone cu marcaje șterse și rare, cu peste 1700 m diferențe de nivel, în cca. 10-13 h de drumeție. Traseu tehnic, expus avalanșelor pe porțiunea de traversare de pe Creasta Toroiegii.

Din Pasul Prislop (1416 m), trecătoarea cea mai înaltă din Carpații Orientali, urmăm drumul auto spre Tarniţa Ţâfa (1656 m). Trecem în primă fază printre căsuțele și cabana de lemn (Cabana Alpina) - panou indicator. După cca. 1 h, urmăm drumul ce trece pe lângă o stână, prin Podul Prelucilor. Continuăm pe sub vârfurile Hăjmaru și Nedeii, apoi de Tarnița Nedeii și ne îndreptăm spre Vf. Strungi (1710 m), printr-o zonă cu stânci frumoase.

După vârf, intersectăm creasta vârfului Fântâna Stanchii (1726 m) și întâlnim poteca PR (traseul 11) - ce urcă din localitatea Șesuri și se îndreaptă spre Băile Borșa, peste Dealul Bucăţi. Ajungem la Cabana Fântâna Stanchii (1672 m), lăsăm PR la stânga și urmăm drumul care coboară la dreapta în Tarniţa Bălăsinii - marcată cu o cruce metalică.

Un drum ascuns în iarbă, tot mai firav, ne conduce la stânga către o stână de mici dimensiuni, apoi găsim poteca bine conturată, pavată manual, care urcă pe „Drumul Războiului”, pe sub creasta Cinguii Bălășânii - Jupania. Suntem în ținutul cocoșului de mesteacăn, specie protejată și străbatem în liniște pădurea cu puţine zone de luminiș

După cca. 1 - 1,5 h de la stână, intrăm într-o zonă de exploatare forestieră, cu resturi și doborâturi, greu de parcurs unde trebuie să fim foarte atenți la marcajele rare. Un drum forestier ne conduce printr-o succesiune de poieni, până pe Piciorul Gajei, de unde poteca coteşte spre N. Traseul de creastă cotește la stânga spre poiana Prislopul Cataramei, urmăm un drum de tractor care trece pe lângă o stâncă și coboară în şaua Gâliu, la drumul asfaltat care face legătura între Baia Borşa și obârşia Vaserului.

La capătul asfaltului continuăm pe Plaiul Lucăciasa, pe lângă niște cabane de lemn și un releu de mare dimensiuni și ajungem la Refugiul Lucăciasa, unde intersectăm poteca TR (traseul 9) - ce coboară de aici în Băile Borșa sau pe V. Vaserului. Din Șaua Lucăciasa traseul urcă pe un fost drum minier printre jnepeni pe Piciorul Toroiegii. Luăm ca reper Creasta Toroiegii la care ajungem după cca. 30-40 min, printr-o zonă cu jneapan ars.

De aici perspectiva se schimbă, poteca urmează creasta matematic, o porțiune superbă, cu creste ascuțite care sfârșesc tocmai pe Vf. Toroiaga (1930 m). Orizontul panoramic ne răsplătește cu imaginea crestei cu Ucraina, iar spre NV, Pietrosul Bardăului, și în fundal Muntele Farcău și Pop Ivan. Sub noi, Valea Vaserului unduiește cu mici lacuri în culori, dar versantul e plin de urme ale exploatărilor miniere. Către S, admirăm creasta Munților Rodnei și Muntele Cearcănu pe lângă care am trecut la debut.

Observații

Marcaj rar și șters. Creasta Toroiegii pune probleme tehnice de iarnă, în plus formare de cornișe și pericol de avalanșe.

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit si comentat

 

Pasul Prislop - Vf. Prislopul Cataramei - Vf. Toroiaga în Maramureş, Maramureşului este un traseu de Drumeţie mediu.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră