Touristik Label - 1208MN01: V. Vișeului - Cabana Paltin - Cantonul Silvic Repedea

Legătura V. Vișeului - Cantonul Silvic Repedea, prin Șaua Tomnatecu
Traseul 1 Triunghi Roșu este traseul de legătură între Valea Vișeului și Cantonul Silvic Repedea, trecând pe la Cabana Parcului Natural Munții Maramureșului (Cabana Paltin). Străbate unele din din cele mai pitorești văi ale Maramureșului (V. Bistra, Tomnatec, Frumuşaua). Priveliști spre culmile înconjurătoare între care se remarcă Muntele Pop Ivan. Necesită cunoștințe bune de orientare în teren - porțiuni cu marcaje șterse și foarte rare
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
30,52km
Durată
12:00-14:00h
Urcare
1617m
Coborâre
1399m
Vârf
1163m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

Traseul pornește din centrul localitaţii Valea Vișeului, de lângă școală. Urmăm o uliţă asfaltată și trecem două podeţuri. Înainte de a observa un stâlp de curent cu marcaj, asfaltul se termină și continuăm pe o uliţă cu pietriș, ajungem la o intersecţie de drumuri, unde ne vom orienta pe poteca marcată ce trece printr-o zonă cu case. Apoi urmeză o coborâre până la intersecţia cu calea ferată și intrăm pe drumul principal. De la începutul traseului până aici vor trece 20 - 30 minute. Parcurgem aprox. 5 km de asfalt pe drumul principal, ajungând la o intersecţie unde o luăm la stânga și ieșim pe un drum de ţară, printr-o zonă cu case. Ajungem la o intersecţie cu un drum asfaltat, mergem înainte, după care urmează o altă intersecţie unde cotim la stânga și apoi imediat dreapta. Urmăm apoi drumul pe Valea Bistra și întâlnim o nouă intersecţie unde facem dreapta, continuăm pe lângă un post militar parăsit și ajungem de la șosea la o nouă intersecţie (unde se află și o mică stână) dupa circa 7 km. Începem de aici urcușul, la început pe un drum forestier și la prima intersecţie facem dreapta. Urmează o zonă dificilă, cu orientare greoaie, fără marcaj vizibil. Aici, cu atenţie, observăm după aproximativ 90-100 m o nouă intersecţie unde facem dreapta, traversând un curs de apă (remarcăm cu greu marcajul pe un copac, chiar după cursul de apă). De aici, poteca marcată urmează o zonă de pădure pe care o parcurgem până la prima poiană în 30 minute. La ieșirea în poiană, cu mare atenţie ne orientăm pe linia V-E, trecem poiana și întâlnim marcajul la intrarea în pădure. Poiana este traversată de o altă potecă nemarcată. Noi o vom intersecta pe aceasta aproape perpendicular, iar apoi ușor la stânga. Urmează o nouă zonă de pădure și altă poiană (cu potecă vizibilă). Întâlnim o intersecţie unde facem ușor dreapta (înainte), urmează o poiană, apoi intrăm în pădure, din nou o intersecţie la stânga și în 100 m altă intersecţie tot stânga. După o altă poiană și încă 150 m intrăm într-o zonă de pădure tânără. După 450-500 m ieșim din pădure, de unde observăm drumul larg ce urcă din satul Crasna Vișeului pe Valea Frumușeaua. Trecem pe lângă un grajd de lemn marcat, intersectăm drumul Crasnei, cotim stânga și în 1,5 km ajungem la Cabana Parcului Natural Munţii Maramureșului (Cabana Paltin). În intersecţie, ne orientăm dreapta și trecem pe lângă o stână. Urmăm drumul forestier marcat aproximativ 4,5 km și ajungem la o intersecţie de drumuri (aici luăm dreapta), altă intersecţie în 100 m (înainte) și din nou o altă intersecţie (tot înainte). Urcăm direct pe pârâu prin apă (poteca fiind distrusă în această zonă de viituri), apoi intrăm într-o zonă de pădure cu doborâturi pe potecă. De la intersecţia drumului forestier cu poteca ce urcă pe cursul apei, respectiv prin padure, până la ieșirea din aceasta vom face aproximativ 30 minute. Ieșim din zona pădurii și facem stânga exact pe lângă lizieră și imediat intersectăm traseul 2 (bandă galbenă). De aici, ne orientăm dreapta și observăm în fâneaţa de dimensiuni mari și presărată cu mici construcţii pastorale de lemn poteca bine definită ce parcurge poiana în coastă. La capătul poienii, intrăm în pădurea de fag ce-o parcurgem în 20-30 minute, după care ajungem la o frumoasă poiană aflată sub Vf.Certina (1.185 m) presărată și aceasta cu construcţii pastorale. De la intersecţia celor două trasee (traseul 1 - triunghi roșu și traseul 2 - bandă galbenă) amintită mai sus până la această poiană, marcajele triunghi roșu și bandă galbenă vor fi observate în tandem. La construcţia veche de lemn lângă care am poposit și pe care observăm ambele marcaje, cele două trasee se despart, traseul nostru urmând ușor stânga (atenţie mare pentru a nu pierde poteca în această zonă!). Parcurgem o poiană, întâlnim apoi două intersecţii, prima cotim stânga, apoi dreapta, parcurgem o zonă unde poienile alternează cu pădurea de fag, după care urmează o poiană de dimensiuni mari. Atenţie aici pentru a nu pierde marcajul. Facem ușor dreapta, observăm o stână și în stânga ei începem o coborâre dificilă printr-o zonă de defrișare masivă, unde marcajul lipsește total. Parcurgem defrișarea, la capătul ei descoperim drumul forestier vechi și odată cu el marcajul pe copaci. Din nou, atenţie mare la marcaj în zona de pădure. Trecem o zonă mlaștinoasă, intrăm paralel cu pârâul ce se varsă în Valea Tomnatec și în 200 m ne intersectăm cu Valea Tomnatec. Facem dreapta în aval și începem o coborâre dificilă pe lângă și mai ales pe cursul apei (poteca fiind distrusă de viituri). După aproximativ 2,5 km, ajungem în Valea Repedea, unde traseul se termină, iar pe celălalt versant pornește traseul 3 (bandă albastră).

Etape

Valea Vișeului - Defileul Vișeului - Bistra - Valea Bistra - Preluca lui Glodean - Preluca lui Ionaș - Cabana Paltin - Valea Hututeanca - Șaua Tomnatecul - Valea Tomnatec - Cantonul Silvic Repedea

Descriere

Traseul 1 TR face legătura între V. Vișeului  și Cantonul Silvic Repedea, străbătând unele din cele mai pitorești văi ale Maramureșului: Defileului Vișeului, a Văii Bistra, Tomnatec și Frumuşaua. Este un traseu destul de dificil, lung, cu urcări de peste 1500 m diferențe de nivel, în cca. 12-14 h de drumeție. Iarna, accesibil  în funcție de cantitatea şi calitatea zăpezii.

Din centrul localității Valea Vișeului, aflată la confluența văilor Tisa şi Vişeu, pornim de lângă școală, urmăm ulița asfaltată, trecem de zona de case și ne îndreptăm spre Defileul Vişeului, cu o lungime de cca. 4,5 km. Aproape de centrul localității Bistra, cotim la stânga pe un drum de ţară, pe terasa Văii Vişeului, printr-o zonă cu case.

Traseul urmează drumul de pe Valea Bistra, cca 7 km, fără marcaj vizibil, ajungem la o primă poiană (Preluca lui Godean), unde întâlnim o potecă nemarcată care urcă la Vârful Polonica (1623 m). La capătul poienii găsim marcajul TR la intrarea în pădure. Ieșim la o altă poiană, Preluca lui Ionaş, aflată pe culmea ce desparte Valea Bistra de Valea Frumuşaua. Aici se întâlnește o potecă vizibilă (nemarcată) care conduce peste Muntele Șerban, la Vârful Șerban (1794 m), flancat în apropiere de Muntele Pop Ivan (1936 m).

Străbatem o altă poiană și coborâm din pădure la drumul larg ce urcă din satul Crasna Vișeului pe Valea Frumușeaua, drum care ne conduce după cca. 1,5 km la Cabana Parcului Natural Munții Maramureșului (Cabana Paltin), unde întâlnim BG care urcă spre Vârful Tomnatecul (1618 m) și Poiana cu Narcise (traseul 2), pe sub Vf. Paltinului (1711 m).

De la cabană TR face dreapta, depășește o stână și urmeazăd drumul ce urmărește firul Văii Hutiuteanca, printr-o zonă flancată de stânci și ajunge (după aprox 4 km) în şaua dintre Vârful Certina şi Vârful Prislop (Șaua Tomnatecului). De consemnat că pe această porțiune poteca este distrusă de viituri și există mulți arbori căzuți care fac dificilă orientarea. Din Șaua Tomnatecul ne însoțim de marcajele BG ce coboară de la Poiana cu Narcise și continuăm pentru scurt timp prin pădurea de fag, până sub Vârful Certina (1185 m).

TR lasă BG în față lângă o construcție pastorală veche din lemn și coboară în serpentine aval de borcutul din valea Tomnatecului (atenţie mare pentru a nu pierde poteca în această zonă!). După ce întâlnim o poiană de dimensiuni mari, trecem de o stână și începem o coborâre dificilă printr-o zonă de tăieri, unde marcajul lipsește total. Ajungem la un un drum forestier vechi și continuăm printr-o zonă mlăștinoasă, în paralel cu pârâul ce se varsă în Valea Tomnatec. Este o coborâre dificilă printr-o zonă afectată de viituri și după cca. 2,5 km ajungem în Valea Repedea, unde întâlnim BA (traseul 3) - ce urcă din localitatea Repedea la Lacul Vinderel. Mai avem cca. 1 km până la Cantonul Silvic Repedea.

Observații

Marcaje șterse și foarte rare, probleme de orientare și găsire a marcajului la ieșirea din Valea Bistrei, zone de poiană și pădure până în Valea Crasnei, pe Valea Hututeanca, zonă de defrișare masivă dinainte de intrarea pe Valea Tomnatec.

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit si comentat

 

V. Vișeului - Cabana Paltin - Cantonul Silvic Repedea în Maramureş, Maramureşului este un traseu de Drumeţie mediu.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră