Touristik Label - 510MN17: Cabana Râmeţ - Modolești - Ampoiţa

Legătura Cabana Râmeţ - Ampoița, prin Cheile Întregalde
Traseul 17 Cruce Galbenă este traseul de legătură între Cabana Râmeț și localitatea Ampoiţa, vizitând rezervațiile Poiana cu Narcise Tecșești, Cheile Întregalde, Cheile Găldiței, Cheile Turcului, Platoul Carstic Ciumerna, Iezerul Ighiel, Cheile Ampoiței și Calcarele de la Ampoița. Se recomandă parcurgerea traseului în minim 2 zile, cu înnoptare la Întregalde. Un adevărat tur de forță în Țara Moților, cu satisfacții pe măsură.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
43,60km
Durată
18:00-19:00h
Urcare
2110m
Coborâre
2265m
Vârf
1267m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

Pornim de la Cabana Râmeţ spre vest, odată cu traseele 15 (CA) și 16 (TA). După 2,5 km cotim stânga (sud) și începem o urcare anevoioasă prin pădure, folosind uneori porţiuni dintr-un drum forestier. La ieșirea din pădure întâlnim o troiţă de lemn, de unde coborâm în patriarhalul sat Tecșești, după care întâlnim traseul 19 (TR), alături de care ajungem la gospodăria Avram (fostă Petric), în jurul căreia primăvara găsim narcise. Ne despărţim de traseul 19 și ne angajăm într-o coborâre abruptă, întâi prin livadă, apoi prin pădure. Urmărim firul apei (Pârâul din Vale) până la Valea Galda. Folosim drumul auto aproximativ 13 km, trecând pe rând prin Cheile Întregalde, localităţile Modolești, Întregalde, Cheile Găldiţei, până în localitatea Necrilești. De aici urcăm abrupt spre sud, întâlnim un drum mai bun, pe care-l părăsim după doar 250 m în favoarea altuia mai mic care intră în pădure. Folosindu-l pe acesta din urmă, străbatem pădurea și ieșim într-o zonă de pășune, având în dreapta (vest) un saivan mare. Continuăm în aceeași direcţie și ajungem pe platoul carstic Ciumerna, unde întâlnim traseul 1 (BR). Stâlpii noi de marcaj ne ajută sa păstrăm drumul cu ușurinţă. După o plimbare pe platou mai scurtă de 1 km, întâlnim traseul 22 (CA), alături de care coborâm la Iezerul Ighiel, întâi pe un culoar frumos, apoi prin pădure, pe albia unui pârâu secat. Străbatem drumul de contur al lacului 600 m, iar după o pauză binemeritată lângă lacul turcoaz, ne despărţim de traseul 22 și urcăm pe unul din drumurile folosite la transportul lemnelor. Urmează o poiană cu fenomene carstice și o coborâre printr-o pădure tânără până la Pârâul Braicului, unde schimbăm direcţia de mers spre dreapta intrând pe un drum forestier. Urcăm prin pădure și câștigăm din nou altitudine, iar la ieșirea în culme părăsim drumul pentru a ne înscrie pe interfluviul dintre văile Ampoiţa și Ighiu. Trecem printr-o pădure deasă și coborâm într-o șa, unde se află un sălaș, și unde putem opta pentru urcarea în Vf. Prislopului sau ocolirea sa prin dreapta (sud), pe un drum care trece pe la un izvor și pe lângă o stână (ambele versiuni sunt marcate). Apoi, drumul coboară ușor pe culme și la un moment dat marcajul îl părăsește spre dreapta, fără nici un avertisment. Traseul folosește vremelnic diverse drumuri din zonă. Trecem pe lângă pâlcuri de case coborând abrupt până în vale, unde întâlnim un drum mai bun, care în doar 1 km ajunge la biserica din Lunca Ampoiţei. De aici, marcajul folosește DC68 asfaltat, străbătând Cheile Ampoiţei și localitatea Remetea până în Ampoiţa.

Etape

Cabana Râmeţ - Tecșești - Poiana cu narcise de la Tecșești - Cheile Întregalde - Modolești - Întregalde - Necrilești - Platoul Ciumerna - Iezerul Ighiel - Lunca Ampoiţei - Ampoiţa

Descriere

 

Traseul 17 CG face legătura între Cabana Râmeț și localitatea Ampoiţa, traversând Trascăul de la N la S, pe un itinerariu pitoresc care vizitează rând pe rând Poiana cu Narcise Tecșești, Cheile Întregalde, Platoul carstic Ciumerna, Iezerul Ighiel ș.a Este un traseu lung, destul de solicitant, cu peste 2000 m diferențe de nivel, în cca. 18 - 19 h de drumeție. Iarna, accesibil în funcție de cantitatea şi calitatea zăpezii. 

Pornim în traseu de la Cabana Râmeţ, accesibilă pe drumul dinspre Teiuș care însoțește pârâul Geoagiului și trece de Cheile Mănăstirii, ce se ivesc ca o poartă de intrare în Munții Trascău. Aspectul zimţat, ca nişte colţi şi ace, mărginite de versanţi care se continuă spre bază cu grohotiş, i-au oferit în anii ’80, dreptul de desfășurare a câtorva finale ale CM de Alpinism. Suntem însoțiți de marcajele CA (traseul 15) - ce traversează Cheile Râmețului prin apă și TA (traseul 16) - spre Întregalde, pe Brâna Caprelor. La cca 2.5 km de Mănăstirea Râmeț, una dintre cele mai vechi așezăminte de acest fel din Transilvania, lăsăm în față potecile ce intră în Cheile Râmețului și cotim stânga (S) pentru a ajunge la Tecșești

O potecă anevoioasă, prin pădure, pe un bot de deal, care folosește uneori porţiuni dintr-un drum forestier, ne conduce la o troiţă de lemn, de unde coborâm în sat. De aici urcăm în șaua dintre Piatra Cetii și Muntele Cetii, la intersecția cu TR (traseul 19) care coboară aici de pe Vf. Piatra Cetii (1233 m). Continuăm spre E către gospodăria Avram (fostă Petric), în jurul căreia primăvara găsim narcise. 

Poienile cu narcise de la Tecșești este o rezervație naturală, de tip botanic, care conservă și ocrotește o specie de narcisă, numită de localnici rușculiță. În ultimii ani, datorită reducerii păşunatului, s-a constatat o creştere semnificativă a apariţiei narciselor pe păşunile din Tecşeşti. (vezi articol narcise) 

Din livadă coborâm abrupt pe firul Pârâului Cailor, în Valea Galdei, la drumul județean care ne conduce pe cca 13 km, prin localitățile Modolești, Întregalde și Necrilești, depășind o serie de chei care dau farmec acestui drum auto. Primele pe care le traversăm sunt Cheile Întregalde, în inima Munților Trascău, cu versanţi golaşi, vârfuri sub formă de turnuri, creste, grote, blocuri calcaroase şi grohotişuri îmbinate cu pajişti de stâncărie. Proporţiile sunt pe măsură. Rezervaţia naturală Cheile Întregalde se întinde pe o lungime de 800 m şi prezintă două mari vârfuri calcaroase, Plaiul (1.174 m, în partea nordică) şi Pleşa Caprei (1.139 m, în partea sudică). Ambele sunt resturi ale unui vechi platou, în care apa Gălzii a săpat această trecătoare gigantică, specifică reliefului carstic al Apusenilor.

Dincolo de comuna Întregalde, traseul continuă pe drumul carosabil de pe Valea Găldiței, peste podul văii lviniș, prin Cheile Găldiței și Cheile Turcului. Complexul de chei format dintr-un relief pitoresc de creste, ţancuri şi abrupturi sculptate în calcar este situat în bazinul superior al Găldiței și deține statutul de rezervație naturală. Frumusețea locului impresionează prin alternanța dintre versanții abrupți și pâlcurile de fag în amestec cu gorun, pășuni și fânețe.

De la Necrilești urcăm în direcția SV până pe platoul carstic Ciumerna, la intersecția cu magistrala BR a Apusenilor  - sectorul Trascăului (traseul 1). Relieful carstic al platoului Ciumerna ne scoate în față doline și crovuri, iar cu puțin noroc putem găsi și niște peșteri foarte puțin umblate. Stâlpii noi de marcaj ne ajută să păstrăm drumul cu ușurinţă, iar după mai puțin de 1 km, ajungem la intersecția cu marcajul CA (traseul 22) - un alt traseu cu mari satisfacții din Trascău (legătura cu Vf. Dâmbău, cel mai înalt din Munții Trascău)

Coborâm prin pădure, pe albia unui pârâu secat, până la Iezerul Ighiel, cel mai mare lac de baraj natural pe calcare din România. Lacul are o culoare frumoasă, iar locul în care este așezat, între culmi împădurite, îi dă un farmec aparte. După o pauză binemeritată lângă lacul turcoaz, lăsăm CA și continuăm spre S, urcând pe unul din drumurile folosite la transportul lemnelor. Ajungem la o poiană cu fenomene carstice, apoi coborâm la Pârâul Braicului. De aici urmează urcarea până în șaua de unde se poate vizita Vf. Prislopului (1032 m), cu vedere spre Lunca Ampoiței. 

De sub vârf coborâm spre SE pe un drumeag, depășim niște pâlcuri de case și după cca. 1 km, ajungem la biserica din Lunca Ampoiţei. De aici urmăm drumul comunal care traversează Cheile Ampoiţei și localitatea Remetea până în Ampoiţa. Cheile Ampoiţei conservă un permanent spaţiu de cercetare pentru speologi, iar lungimea cheilor este de 1.300 m, despărţite în trei sectoare, cu pereţii înalţi, până la 100 m. Satul Ampoița pare rupt de lume, flancat de o parte și de alta a râului ce-i poartă numele, de două formațiuni stâncoase spectaculoase: Calcarele Ampoiței, aproape de intrarea în sat, și Piatra Boului.

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit si comentat

 

Cabana Râmeţ - Modolești - Ampoiţa în Alba, Trascău este un traseu de Drumeţie mediu.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră