Touristik Label - 310MN01C: Cabana Râmeţ - Valea Galda - Platoul Ciumerna

Sectorul Cabana Râmeț - Piatra Bulzului - Piatra Cetii - Piatra Craivii - platoul Ciumerna
Traseul 1C BR este al treilea sector din traseul de creastă al Munților Trascău. Din Cheile Mănăstirii putem vizita Cheile Râmețului, însă BR traversează câteva culmi domoale spre Cheile Tecșesti, apoi continuă către Vârful Piatra Cetii și Poiana cu Narcise Tecșești, de unde coborâm în Defileul Gâldei (cu Cheile Întregalde). Următorul sector oferă acces la Piatra Bulzului, Vf. Piatra Craivii, apoi străbate platoul carstic Ciumerna.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
32,03km
Durată
13:00-14:00h
Urcare
2127m
Coborâre
1322m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

De la Cabana Râmeţ, urmăm DJ750C mai puţin de 1 km, străbătând astfel parcursul scurt al Cheilor Mănăstirii. Ajungem la o troiţă nouă, părăsim acest drum și urcăm pe lângă un pâlc de cabane. Traversăm o frumoasă pădure și intrăm în cătunul numit sugestiv Faţa Pietrii. Urcăm în locul numit Jiju, aflat pe interfluviul dintre văile Geoagiu și Galda. De aici, urmăm drumul care coboară deodată cu stâlpii de curent și folosim o scurtătură pe lângă stâlpi. După un parcurs oarecum pe curba de nivel pe lângă case și grajduri părăginite acoperite cu paie, părăsim traseul stâlpilor și coborâm pe un drumeag pe lângă un saivan mare nou construit până în Valea Cetea unde întâlnim DC76. De aici, ne angajăm într-o urcare întortocheată printre casele satului Răicani, aproximativ de-a lungul altor stâlpi de curent. Întâlnim un drum mai mare care urmărește curba de nivel, pe care-l urmăm până întâlnim traseul 19 (TR). Mergem pe marginea pădurii cca 300 m, apoi coborâm la DJ107K printr-o pădure de fag și stejar. Parcurgem acest drum mai bine de 1 km, apoi trecem pârâul și ne angajăm în urcare. La început urcăm pe albia unui pârâu, apoi folosim vremelnic un drum forestier, pe care-l părăsim pentru o potecă care urcă pe culme, de unde admirăm silueta fotogenică a Pietrei Bulzului. Trecem apoi pe lângă mai multe adăposturi folosite de crescătorii de animale, unele improvizate și altele trainice. După ce întâlnim traseul 20 (TA) care vine de la Cricău, urcăm spre Piatra Craivii, întâi pe pășunea cu copaci rari și mari, apoi prin pădure. Într-o poiană întâlnim traseul 19 (TR) și indicatorul care ne îndeamnă să urcăm Piatra Craivii folosind marcajul traseul 21 (PA). Urmăm un lung parcurs frumos pe interfluviul dintre văile Bucerdea și Cricău pe un drumeag ce șerpuiește printre stejari rari și ocolește Vf. Sfredelașul prin stânga (S-V). Traseul 19 (TR) ne părăsește. Continuăm parcursul la înălţime, traversăm o zonă împădurită, apoi trecem printr-o tăietură de pădure pentru a ieși într-un platou frumos cu tufe de ienuperi. Din nou pădure, tot mai deasă, unde traseul folosește un drum bine întreţinut care o străbate cu ușurinţă. La ieșirea din pădure întâlnim niște stâne construite din materiale moderne. Urmează o succesiune de poieni și pâlcuri de pădure sau zone cu pădurea tăiată, iar la apropierea de platoul Ciumerna frumoase plaiuri cu copaci mari și rari.

Etape

Cabana Râmeţ - Cheile Mănăstirii - Faţa Pietrii - Răicani - Valea Galda - lângă Piatra Bulzului - lângă Piatra Craivii - lângă Vf. Sfredelașu - Dealu Hulmurilor - Platoul Ciumerna

Descriere

De la Cheile Mănăstirii, traseul BR traversează câteva culmi domoale, coboară la drumul care urca pe fundul văii prin Cheile Tecșesti, continuă prin localitatea Răicani și urcă la intersecția cu TR (traseul 19) - care vizitează cele mai frumoase obiective din zonă: Băile Romane din Cheile Cetii, Vârful Piatra Cetii și Poiana cu Narcise Tecșești. Rezervația naturală Piatra Cetii se remarcă printr-o mare diversitate floristică, cu specii care necesită ocrotire. Piatra Cetii constituie de asemenea un obiectiv turistic datorită detaşării sale ca înălţime faţă de culmile din jur, bine vizibilă dinspre Valea Mureşului. Cel mai înalt punct al masivului este Vârful Piatra Cetii (1233 m). De aici se văd Piatra Bulzului şi Piatra Craivii, următoarele obiective pe care le vizitează traseul BR.

Trecem Defileul Gâldei, continuăm pe albia pârâului Bulz, apoi pe o potecă care urcă pe o culme de unde putem admira silueta fotogenică a Pietrei Bulzului. După ce trecem pe lângă mai multe adăposturi folosite de crescătorii de animale și ajungem aproape de Vf. Piatra Craivii (1078 m). Dacă mulți urcă pe Piatra Craivii strict pentru priveliști, există, totuși, câțiva care merg acolo doar pentru că le place istoria. Pe Piatra Craivii, la baza versantului, se află cetatea dacică Apoulon, găsită accidental în timpul unor săpături arheologice, acum peste 50 de ani. (vezi descriere traseul 21)

Următorul obiectiv de interes este platoul carstic Ciumerna, cu două vârfuleţe împădurite care străjuiesc lacul Iezerul Ighiel (traseul 17), cel mai mare lac de baraj natural pe calcare din România. Lacul are o culoare frumoasă, iar locul în care este așezat, între culmi împădurite, îi dă și mai mult farmec. Relieful carstic al platoului Ciumerna îți scoate în față doline și crovuri, iar cu puțin talent poți găsi și niște peșteri foarte puțin umblate.

Vreme

Persoane care au contribuit si comentat

 

Cabana Râmeţ - Valea Galda - Platoul Ciumerna în Alba, Trascău este un traseu de Drumeţie mediu.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră