Touristik Label - 322MN08: Baru - lângă Vf. Paltinului - Traseul BA

Legătura Baru - Șaua dintre vârfurile Porumbelu
Traseul 8 Bandă Roșie este traseul care face legătura între localitatea Baru și magistrala BA spre Culmea Steaua (M. Orăștiei), într-un ascensiune pe cumpăna de ape dintre bazinele Văii Streiului și Ohaba-Ponor. Vederi frumoase asupra văilor amintite, cu Luncile Hobenilor, Lunca Ponorului s.a.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
mediu
Distanţă
20,50km
Durată
8:00-9:00h
Urcare
1364m
Coborâre
699m

Tabs

Indicaţii de orientare

Semnele BR şterse încep în localitatea Baru odata cu intrarea pe drumul de pe Valea Streiului (care aici se mai numeşte Râul Petros). După 4,5 km, lăsăm pe dreapta un rezervor de apă şi trecem râul prin vad. Din păcate nu este încă amenajată aici o punte (anul 2018). Urcăm de-a lungul râului prin lunca sa încă circa 400 m şi vizavi de o râpă roşie (o carieră mică) intrăm în pădure şi începem urcarea abruptă. De notat că lângă drum, mai sus cu 300 m de această carieră se află pe malul stâng (pe dreapta cum urcăm) un izvor deosebit de puternic. Poteca este slab conturată dar aici foarte bine marcată şi urcă în serpentine o pantă abruptă. Aproape de finalul urcării abrupte sunt nişte stânci şi o grotă în care ne putem adăposti de ploaie, iar dacă deviem puţin de la la potecă ne bucurăm de priveliştea unui punct de belvedere. Ieşim într-o succesiune de poieni înşiruite de-a lungul văii seci Lola, pe care le parcurgem în urcare uşoară. Trecem pe lângă mai multe doline, pe lângă o stână şi prin pâlcuri de pădure. Într-o poiană lângă un sălaş (unde întâlnim semnele de limită de parc ale PNGMC) schimbăm uşor direcţia spre dreapta (Nord Est). Trecem printre mai multe tufe de alun şi în final ieşim din pădure în vârful Piatra Poienii, unde de la marginea unei stânci din nou ne bucurăm de privelişte. Urmăm o creastă îngustă împădurită, marcajul lipseşte vremelnic însă îl vom regăsi în curând. Trecem prin mai multe poieni, pâlcuri de pădure, iar poteca slab conturată şi marcajele mai rare sunt greu de urmărit. Ocolim prin dreapta (Est) o zonă îngrădită, apoi ieşim într-o poiană mare unde trebuie să sărim un gard. Urcăm prin acelaşi peisaj dificil (tufe de aluni, potecă neclară) până în vf. Bulzu, din nou cu un abrupt (belvedere). Aici schimbăm direcţia spre stânga (Vest) şi coborâm abrupt prin dreapta unui sălaş, apoi prin livada sa până într-o şa, unde întâlnim un drumeag. Continuăm în aceeaşi direcţie urmând acum drumeagul care trece pe la un pâlc de fagi şi urcă într-o altă culme unde cotim uşor dreapta, restabilind direcţia generală Nord Nord Est a traseului. Urmează mai multe sus-jos-uri printre garduri pe lângă sălaşe, apoi părăsim drumul înierbat pentru o potecă care ocoleşte Vârful Paltinului prin dreapta (Est), prin pădure, trecând pe la mai multe izvoare. La ieşirea din pădure şi încheierea ocolirii reîntâlnim drumul, care apoi ocoleşte următorul vârf mai mic prin stânga (Vest), pentru a intra ulterior din nou în pădure spre dreapta (Est) făcând un ocol mai lung, într-un parcurs frumos. Ieşim din pădure într-o şa unde cotim uşor stânga şi coborâm la Valea Ponorului (Ohaba), care şerpuieşte într-o luncă plată. Mergem alături de aceasta în amonte trecând pârâul de mai multe ori. După aproape un km are loc o confluenţă mai importantă, la care alegem pârâul din stânga (marcajele sunt rare). La încă un km - după ce pârâul face o curbă semnificativă spre dreapta - părăsim lunca şi urcăm spre stânga printre copaci mari. Ieşim la păşune unde trecem pe lângă mai multe sălaşe şi întâlnim în final traseul de creastă BA, locul de intersecţie nefiind semnalizat.

Etape

Baru - Petros - Lola - Vf. Bulzu - lângă Vf. Paltinului - Valea Ponorului - Traseul BA

Descriere

Traseul 8 BR face legătura între localitatea Baru și Vf. Porumbelu Mare din M. Orăștiei pe interfluviul dintre bazinele râurilor Petros (Strei) și Ponor (Ohaba). Un traseu lung cu peste 1000 m diferențe de nivel, în aprox. 8 - 9 h. Iarna, zăpezile mari pot pune probleme.

Traseul pornește din comuna Baru și urmează Valea Streiului înspre amonte prin satul Petros, pe un drum care ne conduce până la intrarea în pădure (peste râul Strei). Trecem apa prin vad și însoțim malul până la o râpâ roșie, de unde începe urcarea abruptă, în serpentine, până deasupra unui loc de belvedere asupra văii - șaua Lola. Lăsăm apoi în urmă câteva poieni și ponoare mici, o stână, pâlcuri de pădure și o pășune împădurită cu aluni care ne scoate în vârful Piatra Poienii, loc de belvedere asupra văii Petros (Strei).

De aici marcajele sunt mai rare și greu de urmărit, dar continuăm spre NV, din nou printre aluni, până pe vârful Bulzu, cu un alt loc de belvedere pitoresc la marginea abruptului. Facem stânga și coborâm într-o șa, la un adăpost de vară, unde întâlnim un drumeag pe care îl vom urmări spre N. Urcăm apoi scurt la o pădure, din care ieșim spre N-NE la sălașe de vară, printre garduri. Părăsim drumul înierbat pentru o potecă care intră în pădure și ocoleşte Vârful Paltinului, trecând pe lângă câteva izvoare, înapoi la drumul de căruțe.

Păstrăm culmea spre Vf. Ponoare, apoi intrăm din nou în pădure și coborâm în Lunca Ponorului pe lângă stâne. Un drumeag care șerpuiește de-a lungul văii Ponorului, ne conduce într-o luncă plată, unde marcajele sunt rare și orientarea se face mai dificil. Când pârâul face dreapta, părăsim cursul printr-un pâlc de pădure cu copaci mari și ieșim la o pășune în zona Porumbei (cu mai multe sălaşe) - sub Vf. Porumbelu Mare. Aici întâlnim traseul de creastă BA (traseul 4) - spre Culmea Steaua.

Observații

Marcaje rare pe alocuri, lipsesc indicaţiile la unele intersecţii. Pe unele porţiuni abrupte traseul poate fi periculos iarna în funcţie de cantitatea şi calitatea zăpezii.

Vreme

Persoane care au contribuit si comentat

 

Baru - lângă Vf. Paltinului - Traseul BA în Hunedoara, Şureanu este un traseu de Drumeţie mediu.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră