Touristik Label - 617MN47: sat Bulzeştii de Sus - intersecţie cu traseul 49 PA

Legătura Bulzeştii de Sus - Piatra Bulzului (Bulzul Bulzeştilor)
Traseul 47 Cruce Roșie este traseul de legătură între localitatea Bulzeştii de Sus și Piatra Bulzului (Bulzul Bulzeştilor). Piatra Bulzului este un loc de belvedere deosebit cu o stâncă frumos înmiresmată primăvara de liliacul sălbatic (alb sau violet).
0

Trail Details [ro]

Dificultate
dificil
Distanţă
2,77km
Durată
1:45-2:15h
Urcare
460m
Coborâre
160m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

Traseul urcă de lângă magazinul sătesc din Bulzeştii de Sus până în satul Păuleşti, are un sector comun cu traseele TR şi PA şi urcă pe Piatra Bulzului pe la nord est. De pe vârf traseul coboară la est printre lapiezuri şi doline împădurite până întâlneşte din nou traseul 49 PA.

Etape

sat Bulzeştii de Sus - sat Păuleşti - Piatra Bulzului (Bulzul Bulzeştilor) - intersecţie cu traseul 49 PA

Descriere

 

Traseul 47 CR face legătura între localitatea Bulzeştii de Sus și Piatra Bulzului (Bulzul Bulzeştilor). Este un traseu dificil de urmat, cu marcaje deficitare, cu aprox 400 m diferențe de nivel, accesibil în cca. 2 - 2.5 h de drumeție  Nerecomandat iarna!

Amplasată la granița dintre Țara Moților și Țara Zarandului, într-o zonă de un pitoresc aparte, comuna Bulzeştii de Sus, cu fânațe ale crescătorilor de animale, cu sate risipite și răsfirate pe crestele dealurilor, specific Apusenilor (vezi descriere traseul 46). Un loc aparte îl ocupă zona Bulzul Păuleștilor / Bulzului, unde în perioada primăverii, vegetația este alcătuită din liliac sălbatic (alb sau violet), cu un colorit și miros specific.

Traseul pornește de lângă magazinul sătesc din Bulzeştii de Sus, urcă până în satul Păuleşti, apoi intersectează scurt celelalte trasee din zonă: respectiv TR - ce vizitează Cheile Uibăreştilor și Podul Natural de la Grohot și PA (Circuitul Bulzului Bulzeştilor). CR continuă până pe Piatra Bulzului, punct de belvedere pitoresc. 

De aici putem coborî în circuit printre lapiezuri şi doline împădurite până ce intersectăm din nou traseul PA (Circuitul Bulzului Bulzeştilor) spre Păulești.

Observații

Unele marcaje nu sunt complete. Impracticabil / nerecomandat iarna.

Vreme

Persoane care au contribuit si comentat

 

sat Bulzeştii de Sus - intersecţie cu traseul 49 PA în Hunedoara, Bihor-Padiş este un traseu de Drumeţie dificil.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră