Touristik Label - 118MN04: sat Căciulata (C.N.I.P.T.) - Mănăstirea Stânişoara - Cabana Cozia

Legătura Căciulata - Cabana Cozia (pe la Grota din Cale)
Traseul 4 Bandă Albastră este magistrala de legătură dintre localitatea Păuşa și Cabana Cozia, trecând pe la Mănăstirea Stânişoara, „Colţii lui Damaschin”, abrupturile Bulzului și vârful Durduc, cu popas în șaua unde se află Cabana Cozia. Perspective frumoase spre Cascada Gardului, Piatra Bulzului, Colții Foarfecii, Vf. Cozia ș.a.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
dificil
Distanţă
10,60km
Durată
4:45-5:15h
Urcare
1608m
Coborâre
321m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

Accesul pentru traseul de faţă se face de pe DN7, pe care îl vom părăsi în drept cu aşezarea Păuşa; în ultimii ani Păuşa e cartier al oraşului Călimăneşti. Intrăm pe strada principală, asfaltată şi, în scurt timp trecem pe lângă un panou al PNC, iar apoi mai continuăm aproximativ 150 de metri pe asfalt. Undeva în stânga noastră apare biserica şi drumeagul cu marcaj se pare că conduce în acea direcţie. Liziera pădurii e chiar în spatele bisericii şi, după ce trecem de o intersecţie, urmând poteca din mijloc începem urcarea pe Dealul Păuşii. Cu toate că aproape tot traseul până în Şaua La Troiţă se desfăşoară prin pădure, pădurea de aici are un farmec aparte, drept urmare recomandarea noastră e să ajungeţi în primul rând toamna pe aici. După aproape o oră şi jumătate ajungem în şaua amintită, loc spre care au urcat atât marcajul CG, cât şi BR. După binemeritatul popas din şa, marcajele BA şi BR continuă împreună o bucată, în urcuş uşor, în direcţia Poiana Stânişoara. La nişte 5 minute distanţă începem şi coborâm uşor având privelişte asupra abruptului sudic al masivului. Pe acest segment în coborâre BR se va desprinde spre stânga noastră, în timp ce noi continuăm pe poteca largă. Când s-au scurs 25 de minute din Şaua La Troiţă ne aflăm într-o zonă cu pereţi stâncoşi, loc unde se află o grotă, Grota din Cale, iar apoi un luminiş aflat în dreapta noastră ne îndeamnă să poposim într-unul dintre cele mai frumoase puncte de belvedere ale masivului. Scurtăm zările de jur împrejur şi despărţindu-ne cu greu de această privelişte revenim în poteca marcată, care ne tot coboară lin până la firul Pârâului Gardului. Aici există un izvor amenajat şi continuăm în urcare pentru ca după câteva minute să ajungem în Poiana Stânişoara. Priveliştea din această poiană ne răsplăteşte încă o dată efortul depus până aici şi continuând spre capătul estic al poienii, pe lângă o grădină ce aparţine probabil de Mănăstire, vom schimba direcţia spre N-E. Revenim în pădurea de foioase şi începem un urcuş susţinut care se desfăşoară în cea mai mare parte în serpetine. La aproximativ 50 de minute de când am părăsit Poiana Stânişoara am ajuns la un alt punct de panoramă al masivului. Acest loc este numit „Colţii lui Damaschin” şi suntem pe marginea abruptului stâncos. După acest popas poteca ne îndeamnă la un alt urcuş accentuat şi după circa jumătate de oră de mers ajungem pe Muchia Vlădeasa, într-o mică poieniţă. Poiana Vlădeasa e marcată printr-o bancă şi o troiţă, dar în acelaşi timp tocmai înainte de ajunge în poiană am trecut pe lângă intersecţia BA cu TA. Cel din urmă vine de la Jiblea Veche şi de aici încolo continuă alături de BA. Poteca continuă pe versantul vestic al Muchiei Vlădeasa şi la un moment dat ne scoate în faţă o scurtă porţiune echipată cu cabluri. Acestea sunt de ajutor mai ales în caz de vremea rea, ca să putem depăşi pragurile stâncoase. Caburile sunt succedate de nişte serpetine scurte şi abrupte până când ajungem în culme. De aici spre dreapta - S-E se desprinde o potecă nemarcată către vârful Bulzu, iar poteca marcată se strecoară acum în urcuş mai uşor spre N-V, pe faţa S-V, parţial defrişată a Vârfului Ciuha Mică. La puţin timp ajungem în drumul forestier care urcă dinspre Dângeşti la Cabana Cozia, dar până în şaua adâncă unde se află cabana, putem privi spre Valea Oltului, Colţii Foarfecii, culmile Căpăţânii şi Lotrului ori spre abrupturile Builei.

Etape

sat Căciulata (C.N.I.P.T.) - sat Păuşa - Şaua La Troiţă - Mănăstirea Stânişoara - Muchia Vlădeasa - Muchia Durduc - Cabana Cozia

Descriere

Traseul 4 BA este traseul ce leagă zona Păușa (gura pârâului Păușa) de Cabana Cozia, trecând pe la Mănăstirea Stânişoara, unul dintre cele mai frumoase așezăminte monahale din țară. Este un traseu solicitant, cu pante abrupte și un scurt sector echipat cu cabluri, cu peste 1600 m diferențe de nivel, în cca. 5.5 - 6 h de drumeție. Iarna, zăpezile mari pot pune probleme, fiind recomandat echipament adecvat (colțari).

În localitatea Păușa se găsește un indicator discret spre Mănăstirea Stânişoara 6 km. Suntem însoțiți pentru scurt timp de marcajul CA (traseul 5), apoi poteca BA părăsește drumul la stânga, într-o urcare pitorească prin pădurea dealului Păuşa. Ajungem pe culmea defrişată a Vârfului Păușa, cu  o frumoasă priveliște spre abruptul S al munţilor Cozia. La E deslușim adânca vale a Păușei cu drumul forestier pe care urcă CA.

De aici traseul devine o plimbare de aprox. 30 min până în Şaua La Troiţă, nod de poteci cu magistrala BR (traseul 1) și varianta CG de urcuș dinspre Barajul Turnu (traseul 3). Marcajele BA şi BR continuă împreună o bucată, în urcuş uşor, în direcţia Poiana Stânişoara până într-o zonă cu pereţi stâncoşi, loc unde se află Grota din Cale. Aici BA face dreapta și traversează pantele muntelui Sălbaticul. De pe stânci putem observa Valea Gardului cu cascada sa firavă, dar înaltă, accesibilă pe marcaj PR (traseul 6) și Colții Foarfecii. Continuăm pe faţa nordică a muntelui Sălbaticul și ajungem în cca 10 min la pajiștile Mănăstirii Stânişoara, unul dintre cele mai frumoase așezăminte monahale din țară. 

Din curtea mănăstirii, după un popas binemeritat, poteca iese spre o stâncă care parcă barează calea, pe care o depășim susținut spre NE, pe pantele muntelui Fruntea Oii. După alte 15-20 de min ajungem la firul pârâului Bulzu, dincolo de care câteva pante înclinate, ne conduc la locul de belvedere „Colţii lui Damaschin”, cu o amplă privelişte asupra versantului sudic al Coziei. Un urcuș susținut de cca. 30 min ne scoate pe Muchia Vlădeasa, într-o mică poieniţă, unde întâlnim marcajul TA (traseul 7). 

Urmăm o potecă ciobănească de-a lungul muchiei, apoi evităm coama, continuând pe coasta muntelui până într-o șa din apropierea abruptului Piatra Bulzului (1.5 h de la Mănăstire). Spre N poteca devine tot mai solicitantă, trecând din nou pe faţa vestică, unde întâlnim o scurtă porţiune echipată cu cabluri, care înlesnesc trecerea pragurilor stâncoase de sub pereţii Bulzului. Zona are aspect de canion alpin și necesită atenție sporită. La capăt, câteva serpentine ne scot în culme, unde există o potecă nemarcată către vârful Bulzu.

BA continuă pe muchia principală și ajunge la o creastă de legătură cu vf. rotunjit Durduc, vârf care oferă o belvedere fermecătoare asupra Colţilor Foarfecii. De-aici urcăm ușor pantele sudice ale Vârfului Ciuha Mică, apoi coborâm în șaua unde se află Cabana Cozia. Această coborâre spre cabană ne deschide o frumoasă perspectivă asupra vârfului ascuțit al Coziei, care domină împrejurimile. Cabana Cozia poate găzdui 50 de persoane în condiții moderne, cu meniuri tradiționale românești, sobe de teracotă și personal amabil.

Observații

Traseu accesibil pe tot parcusul anului pe porţiunea Păuşa - Poiana Vlădeasa; Poiana Vlădeasa - Muchia Vlădeasa - Cabana Cozia e recomandat numai vara.

Vreme

Persoane care au contribuit si comentat

 

sat Căciulata (C.N.I.P.T.) - Mănăstirea Stânişoara - Cabana Cozia în Vâlcea, Cozia este un traseu de Drumeţie dificil.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră