Touristik Label - 319MN09: Pasul Pângăraţi - Pasul Chiozrez - Pasul Creangă - Vf. Piciorul Gotca

Traseul de creastă principal Munții Giurgeu - spre zona Bilbor
Traseul 9 Bandă Roșie este traseul principal de creastă al Munților Giurgeu, cu o lungime de peste 60 km. Leagă două zone turistice de mare interes: Zona Lacul Roșu (prin Pasul Pângăraţi / Bicaz) de Depresiunile Borsec și Bilbor (prin Pasul Creangă, respectiv, Pasul Răchitiș), pe cumpăna de ape dintre Transilvania și Moldova.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
dificil
Distanţă
60,97km
Durată
23:15-23:30h
Urcare
2473m
Coborâre
2367m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

Din Pasul Pângăraţi o luăm spre nord pe drumul forestier ce duce la Şaua Niergheş. Din şa continuăm pe direcţia nord-vestică menţinând curba de nivel la început, iar apoi creasta. În scurt timp intrăm în pădure fapt ce marchează apropierea de Vf. Niergheş. Ocolim vârful prin sud apoi în 2 km ne intersectăm cu CR. Urcăm abrupt pe Vf. Tătarul apoi după o serie de defrişări ocolim Vf. Muntele Nou prin nord coborând abrupt şi susţinut la Pasul Ţengheler. După o scurtă urcare printre câteva cabane, continuăm pe curbă de nivel 4 km până în Şaua Licheneu. Aici pădurea se deschide, iar noi ţinem curba de nivel în continuare până la Groapa Pisicii de unde începem o urcare mai susţinută până pe Vf. Chiozrezul Mare. De pe vârf coborâm susţinut la Pasul Chiozrez. Continuăm 400 m apoi ne despărţim de drumul forestier luând-o spre vest. Ocolim Vf. Gruieţ apoi imediat ce trecem de o stână într-o poiană, virăm brusc dreapta pe curbă de nivel. Părăsim apoi drumul forestier şi o luăm de-a curmezişul abrupt pe Vf. Sărmaş. După ce trecem de vârf ieşim într-o poiană pe care o traversăm înspre nord-vest ţinând liziera pădurii. La intrare în pădure o luăm la dreapta pe un drum forestier ce ne conduce într-un final la Pasul Creangă. Din pas urcăm susţinut pe un drum forestier până în Poiana Arcoza. De la intersecţia cu TG menţinem poteca prin pădurea tânără şi deasă de pini până la refugiul montan Făget. De la refugiu coborâm la stânga până la stână, apoi urcăm prin pădure pe Vf. Ciorbic. Părăsim vârful printr-o coborâre abruptă şi susţinută până la Pasul Răchiţiş. Traversăm DN174A şi, traversând o serie de terenuri îngrădite, ajungem în şaua dintre Vf. Arinişul şi Bâtca Ciungilor. Noi o luăm la dreapta pe o urcare abruptă pe Bâtca Ciungilor, apoi pe golaşul Vf. Obcina. De aici menţinem liziera pădurii la coborâre, ca apoi să intrăm în pădure şi să ţinem creasta matematic până după Vf. Piciorul Gotca.

Etape

Pasul Pângăraţi - Şaua Niergheş - sub Vf. Tătarul - Pasul Ţengheler - Şaua Licheneu - Vf. Chiozrezul Mare - Pasul Chiozrez - Vf. Sărmaş - Pasul Creangă - Poiana Arcoza - sub Vf. Făget - Pasul Răchiţiş - Vf. Obcina - Vf. Piciorul Gotca

Descriere

Traseul 9 BR este magistrala ce străbate creasta principală a Munților Giurgeu între Pasul Pângăraţi (Bicaz) și Pasul Creangă, legătura spre Munții Călimani peste culmi secundare aflate în zona limitrofă depresiunilor Borsec și Bilbor. Este un traseu dificil și solicitant, recomandat doar turiştilor cu experienţă, bine echipaţi. Marcaje rare şi şterse în unele zone, peste 4000 m diferențe de nivel, în 2-3 zile de drumeție. Iarna, greu accesibil. 

Pasul Pângăraţi (Bicaz) se află pe drumul național DN 12 care leagă localitatea Gheorgheni de lacul natural Lacul Roșu. Din Pasul Pângăraţi, urcăm ușor pe Drumul Molidului spre Şaua Niergheş, apoi pe Piciorul Niergheş cu direcţia NV. Străbatem pădurea până sub Vf. Niergheş (1489 m), apoi continuăm spre Muntele Aurora și Vf. Tătarul, sub care întâlnim varianta CR (traseul 12) dinspre Gheorgheni peste Vf. Prişca. Urcăm pieptiș pe Vf. Tătarul, apoi străbatem o zonă cu defrișări sub Vf. dealul Caprelor și ocolim Vf. Muntele Nou.

Coborâm abrupt şi susţinut la Pasul Ţengheler, unde întâlnim marcajul CG (traseul 21) - care ajunge aici tot dinspre Şaua Niergheş, dar pe vale. (Putna Întunecată și V. Putna) Urcăm apoi printre câteva cabane pe Dealul Fagului Înalt, apoi menținem curba de nivel cca. 4 km până în Şaua Licheneu, unde întâlnim marcajul CA (traseul 40) - dinspre cătunul Putna Mare. Urmează o urcare mai susţinută spre Vf. Chiozrezul Mare (1491 m), rotunjit și complet împădurit, cu vederi spre Capul Bâtcii (traseul 39) și Piciorul Răchitașului (traseul 19). De aici coborâm abrupt peste Muntele Rezul Mic și ajungem în Pasul Chiozrez, unde se desprinde varianta BA  - Drumul Molidului (traseul 23) spre orașul Borsec - cicloturistic.

Din Pasul Chiozrez o luăm spre V, alături de BG (traseul 20) - care coboară în satul Jolotca, peste Muntele Teașcului. După ce ocolim Vf. Gruieţului, urmăm un drum forestier care trece de o stână, apoi ne orientăm spre Vf. Sărmaş (N), pe pantele căruia urcăm abrupt. Următorul segment coboară în Pasul Creangă, unde avem o altă variantă de retragere spre Borsec, marcată CA (traseul 26). Din Pasul Chiozrez până în Pasul Creangă se fac cca. 12 km și există o singură sursă de apă, la stâna de sub Vf. Sărmaş. Toată această zonă este umblată în sezon de culegătorii de afine. 

Din Pasul Creangă urmează un nou urcuș pieptiș pe o culme secundară (Muntele Arcoza) care ne poartă deasupra orașului Borsec, cu vederi frumoase spre zona Vârfului Făget.și culmile Munților Bistriței. Putem coborî în Borsec pe Valea Hanzker (traseul 27).

Continuăm prin pădurea tânără şi deasă de pini până la refugiul montan Făget, unde urcă alte câteva trasee dinspre stațiune: CG (traseul 28), PA (traseul 29) și BA (traseul 31). Schimbăm din nou direcția spre NV, pe piciorul Vf. Ciorbic, apoi coborâm abrupt până la Pasul Răchiţiş (Depresiunea Bilbor).

Ultimul segment urcă prin terenuri îngrădite la şaua dintre Vf. Arinişul şi Bâtca Ciungilor, apoi continuă abrupt pe cel din urmă (1344 m), cu vederi spre culmea estică a Călimanului. Continuăm pe culmea golașă a Vf. Obcina (Dosul Obcinei), cu priveliști spre localitatea Bilbor, situată într-o mică depresiune înconjurată de culmi împădurite. Intrăm în pădure şi ţinem creasta matematică până după Vf. Piciorul Gotca, de unde marcajul de creastă continuă spre creasta Munților Călimani (vezi traseul 1). De sub vârf putem coborî în Bilbor pe BA, pe la Izvorul Inga (traseul 41).

Observații

Între km 12,5 şi km 17,5 marcajul este rar sau inexistent. Traseul este greu accesibil iarna din cauza lungimii fiind recomandat doar turiştilor cu experienţă, bine echipaţi.

Vreme

Persoane care au contribuit si comentat

 

Pasul Pângăraţi - Pasul Chiozrez - Pasul Creangă - Vf. Piciorul Gotca în Harghita, Giurgeu-Hăşmaş este un traseu de Drumeţie dificil.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră