Touristik Label - 314MN37: Gară Băile Herculane - Curmătura Olanelor

Traseul de creastă al Munților Cernei (legătura cu Godeanu)
Traseul 37 Bandă Roșie este traseul de creastă al Munților Cernei, cu peste 40 km lungime, pe o potecă rar umblată (rar marcată). drum care face legătura cu Munţii Godeanu. Altitudinea maximă în vârful Dobrii (1.928 m). Munții Cernei urcă din Băile Herculane până spre 2000 de m deci intră în categoria munților înalți.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
dificil
Distanţă
44,00km
Durată
20:00-25:00h
Urcare
3518m
Coborâre
1971m
Vârf
1918m

Tabs

Indicaţii de orientare

Traseul pornește la 50 m după intrarea în Băile Herculane, luând-o la stânga, pe lângă o pensiune vopsită în roșu/vișiniu. Traseul continuă pe un drum de căruţă care urcă prin grădini şi fâneţe până pe Culmea Seseminului. Marcajul de creastă lipsește pe această bucată de început, până la intersecţia cu traseul punct galben, care vine din dreapta, după ce a urcat pe Cracul lui Arendașu. În scurt timp ajungem în Poiana cu Peri, mărginită spre vest de livezi de pruni si meri. În această zonă ajunge marcajul triunghi albastru ce urcă din Băile Herculane pe la Peștera cu Aburi. Continuăm traseul mergând pe Culmea Mohornicului. În poienile de pe culme sunt câteva adăposturi pentru animale și livezi cu pomi fructiferi. La capătul nordic al Culmii Mohornicului intrăm în pădure și ocolim prin dreapta un vârf. În continuare urmează Şaua Culmea Mare. Aici marcajul de creastă intersectează marcajul triunghi galben, care urcă de la 7 Izvoare pe la Piatra Băniţei. Străbatem o porţiune de traseu prin pădure și urcăm spre golul alpin din Poiana Cicilovete. Aici întâlnim marcajul cruce roșie ce urcă pe la Cascada Vânturătoarea. Trecem de o porţiune împădurită și coborâm în Poiana Lungă, unde întâlnim case din cătunele Bedina și Dobraia. Aici marcajul este mai rar, dar ne orientăm spre culmea care Vf. Aranja. La intersecţia cu drumul Bogâltin - Dobraia, puţin sub aceasta, găsim un izvor cu adăpătoare. Începem urcușul pe Vârful Biliana și apoi pe Vârful Zascolul Arjanei. Vârful Arjana se găsește înspre vest faţă de creasta principală, deci trebuie să deviem de la traseul nostru dacă dorim să îl urcăm. De aici intrăm în sectorul mai înalt al Munţilor Cernei. Coborâm în Şaua Prislop, unde întâlnim două trasee marcate: punct galben, de la Podul Ţăsnei pe Cracul Cerbului şi bandă galbenă, de la Podul Ţăsnei prin Cheile Prisăcinei. Din acest punct marcajul devine foarte rar şi lipseşte pe porţiuni întinse. Totodată este bine să alimentăm cu apă de la izvorulde pe versantul sudic al Vf. Cuşmiţa, aflat deasupra unei stâne. Ocolim Vârful Cușmiţa prin dreapta și ajungem în Şaua Ciumerna, unde întâlnim marcajul punct roșu. Urcăm spre culmea mai înaltă a Vârfului Iuţii, apoi pe vârfurile Zglivar, Vlașcu Mic și Vlașcu Mare. După Vârful Baldoveni poteca de culme ia aspect de alee, fiind insoţită și de un drum pastoral. În continuare trece peste vârfurile Babei, Bandiolu și Cailor. Odată urcaţi pe Vârful Dobrii aproape am ajuns la capătul nordic al crestei Munţilor Cernei. Mai departe vom coborî în Curmătura Olanelor, șa ce desparte geografic Munţii Cernei de Munţii Godeanu.

Etape

Gară Băile Herculane - Poiana cu Peri - Culmea Mare - Poiana Cicilovete - Poiana Lungă - Vf. Zăscol - Șaua Prislop - Șaua Ciumerna - Vf. Zglivar - Vf. Vlașcu Mic - Vf. Vlașcu Mare - Vf. Dobrii - Curmătura Olanelor

Descriere

 

Traseul 37 BR este traseul de legătură între Valea Cernei (Gara Băile Herculane) și Curmătura Olanelor, șa ce desparte geografic Munţii Cernei de Munţii Godeanu. Este un traseu dificil, cu peste 3500 de m diferențe de nivel, în cca 25 h. Traseul de creasta al Munților Cernei este unul dificil și nu se recomanda parcurgerea lui în condiții nefavorabile. 

La 50 m după intrarea în Băile Herculane, facem stânga pe drumul de căruță care urca prin grădini și fânețe până pe Culmea Seseminului, pe o potecă frumoasă, apoi prin pădurea de fag în amestec cu tei, stejar și alte esențe. Până în Poiana cu Peri mai străbatem câteva luminișuri, apoi continuăm pe Culmea Mohornicului, printre câteva adăposturi pentru animale și livezi cu pomi fructiferi. Este o zonă calmă și pitorească. Peisajele se deschid generos spre Banat: vedem Munții și Țara Almajului, până departe către primele plaiuri împădurite ale Semenicului, cetatea Arjanei ș.a. Ocolim un vârf și ajungem în șaua înierbată Culmea Mare, apoi intrăm în pădure și urcăm la golul alpin din Poiana Cicilovete (1143 m), unde întâlnim poteca dinspre Cascada Vânturătoarea (traseul 30). 

Ținem Dealul Cicilovete (cu Vf. Cicilovete), trecem de o zonă împădurită și ieșim în Poiana Lungă, unde întâlnim PR (traseul 34), case din cătunele Bedina și Dobraia și un izvor cu adăpătoare. Începem urcușul pe Vârful Biliana (1362 m), fratele mai mic al Vf. Arjana (1511 m), ce se regăsește în depărtare în toată splendoarea lui. Poposim pe Vârful Zascolul Arjanei (1491) unde ne bucurăm de panorama frumoasăi. Altitudinile scad spre E cu până la 700 m, motiv care-l face un excelent punct de belvedere asupra cătunelor din Valea Bedinei.

Intrăm în sectorul mai înalt al Munţilor Cernei și trecem rând pe rând de Șaua Prislop, Vârful Cușmița (1454 m) și șaua Ciumerna care ne oferă un punct de belvedere spre Valea Cernei și Munții Mehedinți. Orientarea ne este asigurată de marcajele și stâlpii noi de marcaj.  Urcăm susținut până la Vf. Zglivăr (1708 m)  - extremitatea sudica a Culmii Vlașcu, care mai cuprinde Vârful Vlașcu Mic (1733 m ) și Vlașcu Mare (1618 m). În cazul de față, în mod neobișnuit Vlașcu Mic este vârful mai înalt.

Pe măsură ce înaintăm, lăsăm prăpăstiile Mehedințiului în spate. Doar Vârful lui Stan, cel mai înalt al acestor munți, cu marele său abrupt dinspre partea nordică,mai este vizibil. Urmăm culmea când la stânga, când la dreapta către mărețul Godeanu. Vârfurile se succed unul după altul și mai toate încep cu litera B: Boldoveni – 1800, Babei -1825 , Bandiolu 1816, cu șei destul de adânci între ele. Poteca are aspect de alee, fiind însoțită și de un drum pastoral, care amintește că Munții Cernei sunt în primul rând, munți ai oierilor. 

După acestea, observăm cel mai înalt punct, vârful Dobrii (1928 m), masiv ce pare a face parte mai mult din Godeanu decât din Cernei. Vârful Dobrii se constituie ca un frate geamăn al vârfului de lângă el, Vf. Olanelor. (1990 m). Odată urcaţi pe Vârful Dobrii, am ajuns la capătul nordic al crestei Munților Cernei, pentru că mai departe trebuie să coborâm în Curmătura Olanelor, șa ce desparte geografic Munții Cernei de Munții Godeanu.

Observații

Marcaj rar/lipsă de la gara Băile Herculane până în Poiana cu Peri şi Marcaj rar/lipsă din Șaua Prislop până în Curmatura Olanelor. Impracticabil / nerecomandat iarna.

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit si comentat

 

Gară Băile Herculane - Curmătura Olanelor în Gorj, Caraş-Severin, Cernei-Mehedinţi este un traseu de Drumeţie dificil.
0
0 voturi

Comentarii

Comentariul dumneavoastră